6-чакырык 6-сессия

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 6-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №6-1                                                      18.12.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кенешинин                       катчылыгын шайлоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» мыйзамына жана айылдык кеңештин регламентине ылайык С.Юсупова айылдык Кеңеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:         

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин 6-чакырылышынын 6-сессиясынын катчылыгына айыл Өкмөтүнүн жооптуу катчысы Г. Мамытова жана №354-«Хамза» шайлоо учаскасынан депутат С. Нурдинов шайлансын.

С.Юсупова айылдык

            Кеңешинин төрагасы:                                                                 К. Нарматов

****************************************************************************************

 С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 6-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №6-2                                                      18.12.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван районунун С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2019-жылга бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн бекитүү жөнүндө

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө айыл өкмөтүнүн ФЭБнын башчысы Р. Базарбаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап айылдык Кеңешинин экономика, бюджет, каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрү боюнча корутундусунун негизинде айылдык Кеңешинин депутаттарынын сунуш-пикирлерин эске алуу менен КРнын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктун 47-беренесинин 2-пунктун жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат;

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө айыл өкмөтүнүн ФЭБнын башчысы Р. Базарбаевдин билдирүүсү эске алынсын.
 2. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2019-жылга карата бюджетинин жалпы көлөмү кирешелер жана чыгашалар боюнча 37 млн 12 миң 700 сом менен бекитилсин. Анын 6 млн 676 миң 200 сому теңдештирүүчү грант, ал эми 30 млн 336 миң 500 сому жергиликтүү бюджет экендиги белгиленсин. Айыл Өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетинин киреше булактары жана чыгашаны каржылоого каражаттар тиркемеге ылайык белгиленсин. (№1, №2-тиркеме  тиркелет)
 3. Чыгымдарды каржылоо боюнча биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек акы, социалдык фондуна чегерүүлөр, тамактануу жана жеңилдиктер) ошондой эле коммуналдык чыгымдарга каржылансын. Чыгашалардын корголгон беренелери штаттык сандагы бош орундарга жана нормативдик актылардын кабыл алынышына байланыштуу азайтылышы мүмкүн. Чыгашалардын корголгон беренелерин штаттык сандагы бош орундарга жана нормативдик актылардын кабыл алышына байланыштуу азайтылышы мүмкүн. Чыгашалардын корголгон беренелерин каржылоо үчүн жоопкерчилик С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Финансы-экономика бөлүмүнө жүктөлсүн.
 4. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетине 485 миң сом каражат жайыт пайдалануучулар бирикмесинен түшүрүү белгиленсин.
 5. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн администрациясы айылдык кеңештин сессиясынын макулдугу менен төмөнкүлөргө укуктуу:

– Эгерде бул айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдун 1-беренесинде бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун тиркемесине өзгөртүү киргизүүгө:

– Кирешелердин болжолдонгондон ашыкча түшүлөрүнүн эсебинен айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү карап чыгууга:

 1. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы Р. Базарбаевге, ал эми аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин каржы, экономика жана бюджет маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                 К. Нарматов

С.Юсупова айылдык  Кенешинин

6-чакырык 6-сессиясынын

№6-2-токтомуна

 №1 тиркеме

 2019-жылдын айылдык бюджети:

 1. КИРЕШЕЛЕР

 

– Киреше салыгы (подоходный налог)                                                         12415,0

– Бирдиктуу салык                                                                                            14,4

– Мажбурлап алынуучу патент                                                                      357,0

– Патент                                                                                                              6519,0

– Кыймылсыз мулк салыгы                                                                            351,0

– Транспорт салыгы                                                                                        1605,0

– Уй тамаркалардын жер салыгы                                                                 190,2

– Улуш жерлердин жер салыгы                                                                     1146,9

– Айыл чарбасы эмес жерлердин жер салыгы                                            850,0

– Сатуудан тушуучу салык                                                                             1500,0

– Роялти                                                                                                              75,0

– ФПС жерлеринин ижара акысы                                                                 2000,0

– Таштандыларды ташуу боюнча тушум                                                    255,0

– Недр                                                                                                                          1333,0

– Спец.средства от бюдж.учрежд.                                                                 900,0

– Продажа не с/х земли                                                                                 300,0

– Тендештируучу грант                                                                                  6676,2

– Жер сатуу же арендага берүү (населен пункт)                                                    40,0

– Жайт жерлерини пайдаланучи учун толом                                                         485,0

Кирешелердин жыйынтыгы:                                                                    37012,7

 

 1. 2. ЧЫГАШАЛАР

-Башкаруу органдарына                                                                             10993,4

-Билим берууго                                                                                             7020,0

-Социалдык камсыздоого                                                                           1500,0

-Маданиятка                                                                                                  584,3

-Айыл чарбасына                                                                                          200,0

-ЖКХ                                                                                                               12750,0

-Балдар бакчасы                                                                                            3480,0

Жайыт                                                                                                                       485,0

Бардык чыгашалардын жыйынтыгы:                                                 37012,7

 

С.Юсупова айылдык

Кенешинин торагасы:                                                                    К.Нарматов.

С.Юсупова айылдык  Кенешинин

6-чакырык 6-сессиясынын

№6-2-токтомуна

№2 тиркеме

 С.Юсупова айылдык округунун 2019-2020-2021 жылдарга айылдык бюджетке Республикалык Бюджеттен берилүүчү  тендештирүүчү гранттардын өлчөмдөрү:

 

Аталышы 2019-жылга 2020-жылга 2021-жылга
1 Тендештируучу грант 6676,2 5645,7 5734,8
2        
  Бардыгы: 6676,2 5645,7 5734,8

С.Юсупова айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                                    К.Нарматов

****************************************************************************************                                                   

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 6-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №6-3                                                      18.12.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүндө кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын бекитүү жөнүндө

С. Юсупова айыл өкмөтүндө кызмат көрсөтүүнү эң эле эффективдүү ыкма менен уюштурууну, жогорку сапаттагы жана азыраак чыгымдар менен кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуу системасын, жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу маселелерин камсыздоодо, ошондой эле, кызматтарды көрсөтүү боюнча маалыматтын ачыктыгын жана жалпыга жеткиликтүүлүгүн арттыруу, жарандарга кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу максатында жана 2018-2023-жылдарга социалдык-экономикалык өнүктүрүү стратегиялык программанын алкагында, айыл өкмөтүндө кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын карап жана талкулап чыгып депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл өкмөтүндө кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясы бекитилсин. (тиркеме тиркелет)
 2. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы айыл өкмөтүндө кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын турмушка ашыруу боюнча иштерди жүргүзсүн.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин экономика, бюджет жана каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                 К. Нарматов

 

   “БЕКИТЕМИН”

                                                                          С.Юсупова айылдык кеңешинин төрагасы

                                                                           _________________________ К. Нарматов

                                                   2018-жылдын 18 – декабрь айы

 

С.ЮСУПОВА АЙЫЛ АЙМАГЫНДА

КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ УЮШТУРУУ

СТРАТЕГИЯСЫ

 Араван айылы –  2018-жыл

Киришүү

Бул Стратегия жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык-экономикалык өнүктүрүү Программасын (СЭӨП) ишке ашыруу механизмдеринин бири болуп эсептелет. Ал жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу маселелерине тиешелүү болот. Жергиликтүү жамааттын артыкчылыктуу маселелери калктан түшкөн структурага салынган суроо-талаптар жана каалоо-тилектери түрүндө СЭӨП те чагылдырылат. Алар белгилүү бир ресурстар менен бекемделип, алдыга коюлган маселелерди чечүү боюнча иш-аракеттерге көрсөтмөлөр берилет. Эрежеге ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары уюштуруу үчүн жоопкерчилик алган кызмат көрсөтүү өнүктүрүү программасын ишке ашыруунун соңку жыйынтыгы болуп эсептелет.

Ушул Стратегия кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүн уюштуруу үчүн ЖӨБ органдарынын башкаруучулук чечимдерди кабыл алуусуна негизделет жана инфраструктуралык, өндүрүштүк-чарбалык мүнөздөгү иш-аракеттерди караштырбайт.

Стратегия төмөнкүдөй жыйынтыктарга жетүүгө жардам берет:

 • Жарандар алардын суроо-талаптарына жана күтүүлөрүнө негизделген сапаттуу, туруктуу кызмат көрсөтүүгө жетет;
 • ЖӨБ органдары кызмат көрсөтүүлөрдү эң эффективдүү ыкма менен жеткирүү процессин уюштура алышат жана азыраак чыгым менен максималдуу жыйынтыкка жетет;
 • Кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүлөр ЖӨБ органдары менен өз ара пайдалуу келишимдерди түзүп, кызмат көрсөтүүнү аткаруу үчүн түшүнүктүү эрежелерди алышат, туруктуулук үчүн негиз пайда болот;
 • Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу этаптарын ырааттуу аткаруу С.Юсупова айылдык аймагында кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүн өнүктүрүүгө көмөктөшөт.

Стратегиянын максаттары жана тапшырмалары

 

Кызмат көрсөтүүнү уюштуруу стратегиясынын максаты – С.Юсупова айыл аймагында кызмат көрсөтүү процессин эң эле эффективдүү ыкма менен уюштура алышат, жогорку сапаттагы жана азыраак чыгымдар менен кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуу системасын камсыздоо.

Максатка жетүү үчүн Чек-Абад айыл өкмөтүндө төмөнкү тапшырмалар аткарылат:

 

 1. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу боюнча жумушчу топ түзүлгөн;
 2. Аныкталган артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу жана жакшыртуу жагын ушул стратегия аныктады;
 3. Учурдагы абалына анализ жасалды;
 4. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун өзгөчө натыйжалуу ыкмалары аныкталды;
 5. Стратегияны жүзөгө ашырууга мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы түзүлдү.

 

Кызмат көрсөтүү стратегиясынын жумушчу комиссиянын курамы

 

Аты-жөнү Комиссияда ээлеген орду Иштеген жери Кызматы Байланыш телефону
1 Файзуллаев Шукирилло Комиссиянын төрагасы С.Юсупова айыл өкмөтү Башчы 0552 00-87-97
2 Нарматов Канаатбек Жумушчу комиссиянын мүчөсү С.Юсупова айылдык кеӊеши Төрага 0552 52-65-98
3 Ташполотов Илхомжон Жумушчу комиссиянын катчысы С.Юсупова айыл өкмөтү Жооптуу катчы 0552 17-40-24
4 Мирабдуллаев Махамажон Жумушчу комиссиянын мүчөсү Араван айылындагы орто мектеп директор 0550 03-50-13
5 Арапов Акром Мүчөсү С.Юсупова айылдык кеӊеши Депутат 0550 08-80-53
6 Моминова Кандолат Мүчөсү Араван айылындагы ИСКАКБ директор 0555 84-33-27
7 Ахматохунов Тохиржон Мүчөсү С.Юсупова айыл өкмөтү Айыл башчы 0557 16-06-01
8 Байназарова Хуршида Мүчөсү С.Юсупова айыл өкмөтү Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис 0557 74-76-03
9 Артиков Музаффар Мүчөсү С.Юсупова айылдык кеӊеши Депутат 0550 19-78-07
10 Козиев Мамир Мүчөсү Араван айылындагы СПА Директор 0775 29-06-70
11 Юлдашева Сабохат Мүчөсү Жаштар комитети Төрага 0554 11-14-95

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-октябрындагы №97-буйругу менен бекитилген (тиркелет).

 1. Стратегияга кошуу үчүн артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуунун методологиясы

Башында эле Стратегияга кошуу үчүн артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуунун Критерийлери аныкталган:

 • Кызмат көрсөтүү ЖӨБ органдарынын компетенциясында болууга тийиш;
 • СӨП – артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүнү тандап алуунун негизи

Андан кийин фокус топтун катышуучуларын С.Юсупова айылдык аймагынын 2018-2023 жылдарга Стратегиялык өнүгүү планына (СӨП) кирген иш-чаралар менен тааныштырышты. Ошондой эле USAIDдин «Ийгиликтүү аймак» Долбоорунун ишинин алкагында өткөрүлгөн 2018-жылдын 17-октябрь айында ЖӨБО нун кызмат көрсөтүүлөрдүн артыкчылыктуусун тандап алуу боюнча жолугушуусунун жыйынтыктары талкууланды.

Фокус топтун катышуучуларына кызмат көрсөтүүлөрдүн артыкчылыктуусун тандап алуунун жыйынтыктары Долбоордун консультанттары сунуштаган критерийлерге канчалык шайкеш келгенин баалоо сунушталды. Андан кийин фокус топтун катышуучулары Стратегияга кошуу үчүн потенциалдуу кызмат көрсөтүүлөрдү тандашты. Тандалган кызмат көрсөтүүлөр буга чейин 2018-2023 – жылдарга бекитилген СӨП нын иш-чаралар тизмегине киришкен.

 

 1. Айылдык аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү планын талдоо (СЭӨП), кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө артыкчылыктуусун аныктоо

 

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы Көйгөйдүн туюндурулушу

 

Көйгөйдүн пайда болуу себептери

(Көйгөйдүн баяндалышы)

1 Таштандыларды чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу Акыркы мезгилде таштандылар менен мамиле жасоо жаатында өтө көптөгөн көйгөйлөр келип чыгууда. Айыл аймакта таштандыларды чыгаруу кызматынын жеткиликтүү иштебей жаткандыгы, айыл арасында санитардык абал шартка жооп бербейт.

 

Негизги көйгөй:

Айылдык аймакта таштандыларды чыгаруу кызматынын жеткиликтүү иштебей жаткандыгы

Себептери:

1. Таштанды төгүүчү атайын жай жок;

2.Таштандыларды чыгаруу ишканасы таштандыларды чыгарууга жетишпей жаткандыгы;

3. Жергиликтүү калктын айлана-чөйрөгө болгон кайдыгер мамилеси жана түшүндүрүү иштери боюнча маалыматтар жетишсиз;

5 Жергиликтүү бийлик органдарына болгон ишеним азаюуда;

6. Жергиликтүү бюджеттен таштанды чыгаруу үчүн жетиштүү каражат бөлүнбөйт;

7. Кызмат көрсөтүүнүн ресурстук базасы аныкталган эмес;

8. Жергиликтүү бюджеттен каражаттар жетишсиз;

9. Калктан таштанды чыгаруу үчүн акы аз чогултулат;

10. Кызмат көрсөтүүнүн баасы жөнүндө так элес жок;

11. Кызмат көрсөтүүнүн баасын эсептөө билими жана көндумдөрү жок;

12. Кызмат көрсөтүүнү эсептөө методикасын билишпейт;

13. Калк кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөөгө даяр эместиги;

14.Тарифтер иштели чыккан эмес;

15. Калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн эмес.

Кесепеттери:

·        Экологиялык жана санитардык нормалар бузулууда;

·       Калктын ден соолугуна зыяны тийип жатат;

·       Аймактын туристтик жагымдуулугу жоголууда.

2 Дене тарбия жана спорт боюнча кызмат көрсөтүүнү уюштуруу

 

Айылдык аймакта балдар жана жаштар үчүн дене тарбия жана спорт менен алектенүү үчүн шарттар начар. Айыл аймагында дене тарбия жана спорт багытында кызмат көрсөтүүлөр жеткиликтүү деңгээлде  уюштурулган эмес.

 

Негизги көйгөй:

·     Айылдык аймакта балдар жана жаштар үчүн спорт менен алектенүү үчүн шарттар начар;

·   Айыл аймагында спорт багытында кызмат көрсөтүүлөр жеткиликтүү деңгээлде  уюштурулган эмес.

Себептери:

·     Дене тарбия жана спорт менен алектенүү үчүн заманбап залдар жана аянтчалар, жабдуулар жана шаймандар жетишсиз;

·     Квалификациялуу машыктыруучулар жетишсиз;

·     Окутуучу адистердин маянасы аз болгондугуна байланыштуу, жогорку квалификациядагы машыктыруучулар иштегенге кызуугусу жок.

Кесепеттери:

·     Жаштар өзү менен өзү, бош убактысын кантип өткөрөрүн билишпейт. Мунун айынан тартип бузуп же кылмышка барган учурлар бар;

·     Жаштардын уюшкан кылмыштуу топторго азгырылып кетүү коркунучу бар;

·     Жаш өспүрүмдөр тарбиялык жактан деградацияга дуушар болуп жатышат;

·     Жаштардын ден соолугу жылдан – жылга начарлап жатат.

3 Маданий массалык иш-чаралардын жана ар түрдүү ийримдердин кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу Маданий массалык иш-чаралар жана ар түрдүү ийримдер болбогондуктан балдардын аң- сезиминин өсүшүнө шарт түзүлбөй жатат. Негизги көйгөй:

Маданий массалык иш-чаралар жана ар түрдүү ийримдер болбогондуктан балдардын аң- сезиминин өсүшүнө шарт түзүлбөй жаткандыгы

Себептери:

1.  Тийиштүү адистер жетишсиз;

3. Жабдуулар жетишсиз;

4. Жергиликтүү бюджет тартыш;

5. Көркөм маданият ийримдери жетишсиз.

Кесепети:

Балдардын аң- сезиминин өсүшүнө шарт түзүлбөй калуусу.

4 Таза суу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу Суу колдонуучуларды таза суу менен камсыздоо өтө курч маселе бойдон калууда. Таза суунун сапатсыздыгынан жыл сайын ичеги жана боор оорулары менен жабыркагандардын катары калыңдоодо. Ичүүчү суу санитардык талапка жооп бербейт. Жашоочулар ар кандай оорулар менен ооруйт, ошондуктан таза суу көйгөйү өтө курч маселе бойдон калууда. Негизги көйгөй:

Суу түтүктөр системасынын иштеши толук кандуу жергиликтүү жамаатка жетишсиздиги.

Себептери:

1. Суу түтүктөр системасынын иштеши толук кандуу жергиликтүү жамаатка жетишсиздиги, суу түтүктөрү эски;

2. Кызмат көрсөтүүнү уюштуруу боюнча башкаруу системасы чабал;

3. Суу менен жабдуу тарамы жеткиликтүү өнүккөн эмес;

4. Сууну тазалоо үчүн химиялык заттарга акча каражаты  жетишсиз;

5. Таза суу жеткен айылдарда тынымсыз  суу менен камсыз болгондугуна карабастан, суу төлөмдөрү начар чогулат;

6. Суунун акысы жетишерлик көлөмдө төлөнбөйт;

7. Резервуарлардын жетишсиздиги;

8. Жергиликтүү бюджет тартыш;

9. Тарифтер иштелип чыккан эмес;

10. Суулар санитардык талапка толук жооп бербейт;

11.Таза суу толук кандуу жетпейт.

Кесепеттери:

1. Санитардык-эпидемиологиялык абалынын деңгээли төмөндөөсү;

2. Жергиликтүү тургундардын ден соолуктарынын начарлашы, өзгөчө аялдардын жана жаш балдардыкы;

3. Жугуштуу оорулардын пайда болуусу жана көбөйүүсү.

5 Коомдук эс алуу паркынын

ишин жакшыртуу

 

Араван айылындагы “эс алуу паркында ыңгайлуулуктарды түзүү Негизги көйгөй: Паркта жашоочулардын эс алуусуна шарттар жакшы эмес.

Себептер:

1.Тазалык талапка толук жооп бербейт:

1.1. Өз убагында шыпырылып , тазаланбайт;

1.2. Таштандыларды салууга урналар аз;

1.3.Чогулган таштандылар өз убагында чыгарылбайт;

2.Отургучтар жетишсиз;

3.Түнкү жарыктандыруу жакшы эмес;

4.Коомдук туалет талапка жооп бербейт:

4.1. Өз убагында тазаланып турбайт;

4.2.Туалет акталып, тиешелүү жазуулар жазылган эмес;

5.Таза суу түтүгүнүн эскилиги жеткен;

6.Куураган бактар буталып жана бактардын түбү акталган эмес;

7.Бактарды жана газондорду сугарууга арыктар тармагы начар;

8. Жашылдандыруу начар:

8.1. Декоративдүү бак дарактардын көчөттөрү тигилген эмес;

8.2.Газондорго гүлдөр айдалбайт;

9. Атракциондор жетишсиз;

Кесепеттери:

1.      Паркка келип эс алгандар кескин азайды;

2.      Паркты коомдук кызмат көрсөтүүсү жылдан жылга начарлады;

3.      Калктын айыл өкмөтүнө нааразычылыгы күчөп жатат.

6 Айылдык аймактагы ички жолдорду оӊдоо жана тейлөө кызматын уюштуруу Жалпысынан 27 км (чакырымга) жакын ички жолдордун абалы начар. Жергиликтүү тургундар, өзгөчө окуучулар  мектепке барганда кыйналышат. Жайында чаң жутуп, ден соолуктарына коркунуч жаралууда.

 

Негизги көйгөй:

Ички жолдор начар

Себептери:

1. Жергиликтуу бюджеттен  ички жолдорду ондоого каражат  жетишпейт.;

2. Ички арыктар тазаланбагандыктан суулар көчөгө чыгып, жолдорду бузат;

3. Унаалар көп;

4. Ички көпүрөлөр жок;

5.Жергиликтүү бюджетте жолдорду оңдоого каражат жетишпейт;

Кесепети:

1. жол кырсыктарынын саны  көбөйөт;

2. Жазында жаандан кийин  шагыл төшөлбөгөн  жолдордун  баткак  -ылайдын айынан  машина эмес адам аран  басат;

3.Техникалар    бат  бузулат;

4. Калк арасында айыл өкмөтүнө    нааразычылык жаралат;

5. Түшүм жыйнаган маалда автоунаалар менен ташып келүүдө кыйынчылыктар жаралууда


 1. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты

 

№1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Таштандыларды чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты Көрсөткүчтөр
1. Жеткиликтүүлүк Айылдын бардык жашоочуларына бирдей көлөмдө КТК чыгарылышына шарт түзүлөт.
2. Ыңгайлуулук

 

Тургундардын жашаган жеринен КТК чыгарылат. Ошондой эле жашоочулардын үйүнүн жанынан алып кеткенге мүмкүн болот.
3. Кызмат көрсөтүүнүн сапаты

 

Сапаттуу түрдө КТК чыгарылат
4. Ишке ашырылган убактысы

 

КТК үзгүлтүксүз чыгарылып турат.

Жумасына бир жолудан чыгарылып турат.

 

 • Кызмат көрсөтүүнүн иш-аракеттер планы

 

            Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөттөрү Жооптуу
 

№1 кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Таштандыларды чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу

Максат: С.Юсупова айылдык аймагынын чегинде таштандыларды чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

1.      Кызмат көрсөтүү туруктуу негизде, толук көлөмдө жана талаптарга жооп берген сапаттуу деңгээлде көрсөтүлөт;

2.      Аймактын санитардык-эпидемиологиялык жана экологиялык абалы жакшырат;

3.      Калктын ЖӨБОго ишеними артат

№1 маселе: Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

1. Тургундардын пикирин эсепке алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары

1.1 КТК чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стандарттарынын алгачкы варианттарын иштеп чыгуу. Алгачкы даяр стандарттар –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

Ноябрь – декабрь Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
1.2 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын аныктоо үчүн  фокус топторду өткөрүү, айылдык чогулуштарды жана сурамжылоолорду жүргүзүү. Жыйналыштардын протоколдору

Сурамжулоонун жыйынтыктары

–    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

25-декабрга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
1.3 Тургундардын сунуштарын эске алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартын толуктоо. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

25- декабрга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
№2 маселе:  Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу ыкмалары жана түрлөрү. Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

КТК чыгаруу кызмат көрсөтүүнүн түрү жана ыкмасы тандалды

2.1 Кызмат көрсөтүүнүн тибин аныктоо Кызмат көрсөтүүнүн тиби аныкталат –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

25- декабрга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.2 Кызмат көрсөтүүнүн түрүнө жараша аны уюштуруу ыкмасын тандоо

 

Арасынан ыкмасы тандалып алынат:

– Муниципалдык ишкана аркылуу

–  Жеке адам/ компания аркылуу- Мамлекеттик эмес уюм аркылуу (бейөкмөт уюм)

–          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

25- декабрга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.3 Тандалган ыкмага жараша кошумча кадамдардын алгоритмин иштеп чыгуу

 

Тандалып алынган ыкмасы боюнча бир катар иш-чаралардын болушу –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

25- декабрга чейин – Айыл өкмөтү,               – Жумушчу комиссия
№3 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн наркын эсептөө. Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Кызмат көрсөтүүнүн наркы  рентабелдүүлүгүн эсепке алуу менен эсептелинди

3.1 Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркынын эсептөө боюнча практикалык  семинар өткөрүү. –    Катышуучулардын тизмеси

–    Усулдук  материалдар

–    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

10-февралга чейин –    Консультанттар, CAMI долбоорунун жергиликтүү адистери

–    Жумушчу комиссия

3.2 КТК чыгаруу кызмат көрсөтүүсүн үзгүлтүксүз камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүүнүн тарифтерин иштеп чыгуу, кирешелүүлүгүн эске алуу менен Бир абонентке кызмат көрсөтүүнүн баасы

Бир үй кожолугуна кызмат көрсөтүүнүн баасы

–          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

10-февралга чейин –    Жумушчу комиссия

–    АӨ ФЭО башчысы

№4 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу жана ресурстар менен толтуруу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

– Баасы (тарифтер) жергиликтүү жамаат менен макулдашылат;

– Жергиликтүү кеңеш кызмат көрсөтүүнүн баасын бекитти;

– Кызмат көрсөтүүлөр үчүн каржылоо булактары аныкталды.

4.1 Тарифтерди макулдашуу боюнча коомдук угууларды өткөрүү Тарифтер макулдашылган коомдук угуунун протоколу –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

20-мартка чейин АК, АӨ, Жумушчу комиссия.
4.2 Кызмат көрсөтүүлөрүдүн  тарифин бекитүү Тарифтер бекитилген Айыл Кенештин токтому –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

5-майга чейин Айыл өкмөтү, жооптуу катчысы, Жумушчу комиссия.
№5 маселе: Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу жана келишимдик мамилелер

 

Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Кызмат көрсөтүүчү тандалды.

5.1 Конкурстук комиссияны түзүү Конкурстук комиссия түзүү боюнча АӨ башчысынын буйругу –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

14 апрелге чейин Айыл өкмөтү (Жооптуу катчы)
5.2 Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча Жобону иштеп чыгуу АК тарабынан бекитилген Жобо. –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

14 апрелге чейин Айыл өкмөтү, жергиликтүү кеңеш.
5.3 Кызмат көрсөтүүнү уюштуруу үчүн конкурс өткөрүү Кызмат көрсөтүүчүнү тандоо конкурстук комиссиянын протоколу

 

–          Конкурстук комиссия

АӨ аппараты

25-апрелге чейин Айыл өкмөтү (Жооптуу катчы, сынак комиссиясы)
5.4 Келишимди иштеп чыгуу, айыл өкмөтү жана кызмат көрсөтүүчүнүн ортосунда тейлөө келишимин түзүү

 

Кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу үчүн кызмат келишими

 

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

–          Кызмат көрсөтүүчү

30-апрелге чейин –    АӨ башчысы

–    Жумушчу комиссия

–    Жооптуу катчы

– Кызмат көрсөтүүчү

5.5 Келишимди иштеп чыгуу,  коммуналдык менчикти пайдалануу боюнча келишим түзүү (ижара, чарбалык башкаруу)

 

Коммуналдык менчикти пайдалануу келишими (ижара, чарбалык башкаруу)

 

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

– Кызмат көрсөтүүчү

30 -апрелге чейин –    АӨ башчысы

–    Жумушчу комиссия

–    Жооптуу катчы

– Кызмат көрсөтүүчү

5.6 Келишимди иштеп чыгуу,   кызмат көрсөтүү менен камсыздоо үчүн кызмат көрсөтүүчү менен абоненттердин ортосунда абоненттик келишим түзүү

 

Кызмат көрсөтүүчү менен абоненттер ортосунда келишим –          Кызмат көрсөтүүчу

–          Айыл өкмөтү

–          Абоненттер

30 -апрелге чейин –          Кызмат көрсөтүүчү

–          Абоненттер

№6 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн сапатына коомдук мониторинг

 

Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен жүзөгө ашырылат.

Мониторинг жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат.

6.1 Биргелешкен мониторинг жана баалоо үчүн Жумушчу топ түзүү Биргелешкен мониторинг жана баалоо үчүн Жумушчу топ АӨ буйругу менен түзүлдү –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

май-2019-ж Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ. АӨ, АК.
6.2 Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топтун иш планын түзүү жана бекитүү Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топтун иш планы АӨ тарабынан бекитилди –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

май-2019-ж Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ
6.3 Кызмат көрсөтүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү жана баа берүү

 

Кызмат көрсөтүүгө жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары коомчулукка маалымдалды –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

май-2019-ж Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ

 

№2 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Дене тарбия жана спорт боюнча кызмат көрсөтүүнү уюштуруу

Критерийлер Көрсөткүчтөр
1 Сапаты ·         Талаптагыдай шаймандардын болушу

·         Квалификациялык тренерлердин болушу

·         Бир жыл ичинде райондук таймаштарда бери дегенде 10 жеңүүчүнү, облуста 5 жеңүүчүнү жана республикалык таймашта 1 жеңүүчүнү даярдоо

·         Имараттын жана шаймандардын тазалыгы жана бүтүндүгү

2 Убактысы Жыл сайын топтордун ырааттамасы боюнча
3 Жеткиликтүүлүк Социалдык абалына жараша тарифтердин дифференцияланышы
4 Ыңгайлуулук Жуунучу жайлардын болушу. Температуралык режимди сактоо.

 

№2 кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер планы: Денен тарбия жана спорт боюнча кызмат көрсөтүүнү уюштуруу

            Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/ продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөтү Жооптуу  
№2 кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Дене тарбия жана спорт боюнча кызмат көрсөтүүнү уюштуруу  
Максаты: С.Юсупова айылдык аймагында дене тарбия жана спорттун өнүгүүсүнө жагымдуу шарттарды түзүү Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Бери дегенде үч спортчу жыл ичинде облустун, райондук курама командасына кире тургандай шарт түзүү;

– Жыл сайын райондук чемпионаттарда 1-3-орундарды ээлеп турчудай шарт түзүү;

Өз айылдык аймагындагы 60-70 баланы системалуу түрдө спорт менен машыгып туруусун камсыз кылуу (аптасына 3 жолу, группада 12-15 баладан).

 
№1 тапшырма: Кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын иштеп чыгуу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

1.      Жарандардын – кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн пикирин эсепке алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн даярдалган стандарттарынын болушу.

1.1 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын жумушчу вариантын иштеп чыгуу Кызмат көрсөтүүгө шайкеш келген критерийлердин алкагында стандарттардын долбоорунун болушу

Аналитикалык кат.

–          Жумушчу комиссия;

–          Айыл өкмөт аппараты.

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Апрель

2019-жыл

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

–          USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоорунун консультанттары жана жергиликтүү адистер

1.2 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын тактоо жана аныктоо боюнча фокус топторду, айылдык чогулуштарды жана сурамжылоолорду жүргүзүү Чогулуштардын протоколдорунун болгону;

Кызмат көрсөтүүлөрдүн ыктымал керектөөчүлөрү толтурган анкеталардын иштетилген жыйынтыктарынын болгону

–          Жумушчу комиссия;

–          Айыл өкмөт аппараты;

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Май

2019-жыл

–          АӨ башчысы;

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

 

1.3 Кызмат көрсөтүүлөрдүн ыңгайлуу керектөөчүлөрүнүн пикирлерин эсепке алуу менен стандарттарды толугу менен иштеп чыгуу. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары –          Айыл өкмөт аппараты;

–          Жумушчу комиссиянын мүчөлөрү;

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору

Май

2019-жыл

–          АК төрагасы;

–          АӨ башчысы;

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

№2 тапшырма:

Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун ыкмасын жана формасын тандап алуу

Күтүлгөн жыйынтык (индикатор)

Дене тарбия жана спорт кызмат көрсөтүүсүн уюштуруунун эффективдүү ыкмасы жана формасы тандалып алынды;

2.1 Кызмат көрсөтүү кимдин ыйгарым укугу болгонун аныктап алуу Кызмат көрсөтүүнүн тиби аныкталат –          Жумушчу комиссия;

–          Айыл өкмөт аппараты;

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Июнь

2019-жыл

–          АӨ башчысы;

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

 

№3 тапшырма:

Кызмат көрсөтүүнүн баасын эсептөө

Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Кызмат көрсөтүүнүн баасы эсептелди

3.1 Кызмат көрсөтүүнүн баасын эсептөө Кызмат көрсөтүүнүн баасынын долбоору –          Жумушчу комиссия

–          Айыл өкмөт аппараты

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

Июнь

2019-жыл

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

–          АӨ ФЭБ жетекчиси.

3.2 Кызмат көрсөтүүнүн баасына жараша анын мүмкүн болгон бардык түрлөрүнө тарифтерди эсептөө тууралуу чечим кабыл алуу. Тарифти чегерүүнүн формасы тууралуу чечим (мисалы, мектеп окуучулары жана мектепти бүткөн тургундар үчүн кызмат акысы);

Кызмат көрсөтүүнү жеңилдик менен алуучулар тууралуу кабыл алынган чечимдер.

–          Жумушчу комиссия

–          Айыл өкмөт аппараты

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Июнь

2019-жыл

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы

–          АӨ ФЭБ жетекчиси

№4 тапшырма:

Кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу жана аны ресурс менен толтуруу

Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

·         Кызмат көрсөтүүнүн баасы жергиликтүү жамаат жана АК менен макулдашылды;

·         Кызмат көрсөтүүнү каржылоо булактары аныкталды

4.1 Кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу боюнча коомдук угууларды, фокус топторду, сурамжылоолорду жүргүзүү Чогулуштардын протоколдору;

Кабыл алынган чечимдер;

 

–          Жумушчу комиссия

–          Айыл өкмөт аппараты

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Июль

2019-жыл

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы

–          АӨ ФЭБ жетекчиси

4.2 Кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоо булактарын аныктоо, тактоо жана макулдашуу Чогулуштардын протоколдору;

Кабыл алынган чечимдер;

 

–          Жумушчу комиссия

–          Айыл өкмөт аппараты

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Июль

2019-жыл

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы

–          АӨ ФЭБ жетекчиси

№5 тапшырма:

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу

Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү тандап алынды

5.1 Конкурсту өткөрүү тууралуу жобону даярдоо жана бекитүү Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча Жобону бекитүү тууралуу айылдык кеңештин токтому;

Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча жобо

–          Жергиликтүү кеңеш;

–          Жумушчу комиссия;

–          Айыл өкмөт аппараты;

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Август

2019-жыл

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

–          Айылдык кеңештин төрагасы;

–          Айыл өкмөт аппаратынын профилдик адиси

5.2 Конкурстук комиссияны түзүү –    Конкурстук комиссияны түзүү жөнүндө айыл өкмөт башчынын буйругу –          Жумушчу комиссия;

–          Айыл өкмөт аппараты;

Август

2019-жыл

–          Айыл өкмөт башчысы;

–          Жооптуу катчы

5.3 Жеткирип берүүчүнү тандап алуу боюнча конкурсту өткөрүү –    Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу боюнча конкурстук комиссиянын протоколу –          Конкурстук комиссия;

–          Айыл өкмөт аппараты.

Август

2019-жыл

–          Конкурстук комиссиянын төрагасы;

–          Айыл өкмөт аппаратынын профилдик адиси

5.4 Айыл өкмөтү менен кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү ортосунда тейлөө келишимин иштеп чыгуу, аны түзүү –    Кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчү тууралуу тейлөө келишими –          Айыл өкмөт аппараты;

–          Жумушчу комиссия;

–          Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

Август

2019-жыл

–          Айыл өкмөт башчысы;

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

–          Жооптуу катчы;

–          Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

5.5 Муниципалдык мүлктү колдонуу келишимин даярдоо, түзүү (ижарага берүү) Муниципалдык мүлктү пайдалануу тууралуу келишим (Ай сайын муниципалдык мүлккө амортизациялык чегерүүлөргө барабар көлөмдө ижара акысын чегерүү менен ижара келишими) –          Айыл өкмөт аппараты;

–          Жумушчу комиссия;

–          Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

Август

2019-жыл

–          Айыл өкмөт башчысы;

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

–          Жооптуу катчы;

–          Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

№6 тапшырма:

Кызмат көрсөтүүнүн сапатына коомдук мониторинг

Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен өткөрүлүп турат;

Мониторингдин жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат

6.1 Биргелешкен мониторинг жана баалоо (БМжБТ) боюнча окуутууларды өткөрүү –    Катышуучулардын тизмеси;

–    Таркатма материалдар.

–    Жергиликтүү кеңеш;

–    Жумушчу комиссия

–    Айыл өкмөт аппараты;

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору.

Сентябрь

2019-жыл

–    Жергиликтүү кеңештин төрагасы;

–    Жумушчу комиссиянын төрагасы;

–    Айыл өкмөт башчысы;

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоорунун. консультанттары жана жергиликтүү адистер

6.2 Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу  (БМжБТ) тууралуу Жобону иштеп чыгуу жана бекитүү –    Жергиликтүү кеңештин токтому –          Жумушчу комиссия;

–          Жергиликтүү кеңеш;

–          Айыл өкмөт аппараты;

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Сентябрь

2019-жыл

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

–          Айылдык кеңештин төрагасы;

–          Айыл өкмөт аппаратынын профилдик адиси

6.3 Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобун  (БМжБТ) түзүү –    БМжБТ түзүү жөнүндө айыл өкмөт башчысынын буйругу –          Жумушчу комиссия;

–          Айыл өкмөт аппараты;

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Сентябрь

2019-жыл

–          Айыл өкмөт башчысы;

–          Жумушчу комиссиянын төрагасы;

–          Жооптуу катчы

6.4 Кызмат көрсөтүүлөргө мониторинг жүргүзүү планын даярдоо Жумушчу комиссиянын бекитилген мониторинг планы –          Жумушчу комиссия;

–          Айыл өкмөт аппараты;

–    USAID дин “Ийгиликтүү аймак” Долбоору;

 

Сентябрь

2019-жыл

– Жумушчу комиссиянын төрагасы;

– Жумушчу комиссиянын катчысы

6.5 Кызмат көрсөтүүнүн сапатына мониторинг жана баалоо жүргүзүү –    Мониторингдин жыйынтыктары боюнча БМжБТ актысы

–    БМжБТ отчету

БМжБТ Сентябрь

2019-жыл

БМжБТ төрагасы

 

 

 

 

№3 кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Маданий массалык иш-чаралардын жана ар түрдүү ийримдердин кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты Көрсөткүчтөр
1. Жеткиликтүүлүк – Айыл аймактын бардык жашоочуларга маданий ийримдерге толук катышууга  шарт түзүлөт.
2. Ыңгайлуулук

 

– Ыңгайлуу, жылуу имарат, даараткана, ичүүчү суу менен камсыз кылынган.

– Керектүү жабдуулар менен камсыздалган.

– Балдарды чыгармачыл чөйрөдө тарбиялоо, айлана-чөйрөгө, жакшы менен жаманга сезимталдыгын өнүктүрүү.

– Окуучулар үчүн ыңгайлуу жана ийкемдүү убакыт

3. Кызмат көрсөтүүнүн сапаты – Квалификациялуу мугалимдер.

– Мугалимдер маалыматтык-байланыш технологияларын колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек.

– Мезгил-мезгили менен окуучулар арасында ар кандай конкурстарды, концерттерди, чыгармачылык кечелерди өткөрүп туруу зарыл

– Балдар музыка негиздерин, теориялык билимди жана практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүшү керек;

– Балдар музыкалык аспапты үйрөнүшү керек.

– Конкурс, концерттерде аткаруу өнөрүн үйрөнүшү зарыл.

– Балдар музыка теориясы жана оригиналдуу музыкалык идеяларын жана ыкмаларын өздөштүрүшү зарыл.

-Жылына райондук, облустук жана республикалык денгелде өтө турган маданий иш-чараларга конкурсанттарды даярдоо.

4. Ишке ашырылган убактысы

 

Кызмат көрсөтүү бекитилген тартипке ылайык өз убагында ишке ашырылат

Аптасына алты күн кызмат көрсөтүлөт.

Иштөө убактысы

Жайында саат 9:00дөн 18:00гө чейин

Кышында саат 10:00дөн 17:00гө чейин

 

3.1. Маданий массалык иш-чаралардын жана ар түрдүү ийримдердин кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу иш-планы

 

            Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/ продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөтү Жооптуу
№3 кызмат көрсөтүүнүн  аталышы: Маданий массалык иш-чаралардын жана ар түрдүү ийримдердин кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу
Максаты: С.Юсупова айылдык аймагында маданий массалык иш-чаралардын жана ар түрдүү ийримдердин кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

– Айыл аймакта мектепке окучуларына жана жаштарга ар түрдүү ийримдердин кызмат көрсөтүүлөрүн уюштурууга  шарттар түзүлөт.

– Жылына 150 бала билим алат

– Конкурстарга жана концерттерге катышуу үчүн даярдалган балдардын саны 150

– Конкурстарда жана концерттерде жеңүүчү балдардын саны 120

Тургундардын ЖӨБ органдарына ишеними 95 % өсөт

№1 маселе: Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

1. Тургундардын пикирин эсепке алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары

1.1 Ийримдердин кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу стандарттарынын алгачкы варианттарын иштеп чыгуу. Алгачкы даяр стандарттар –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

Июнь Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
1.2 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын аныктоо үчүн  фокус топторду өткөрүү. Жыйналыштардын протоколдору –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

15-июлга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
1.3 Тургундардын сунуштарын эске алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартын толуктоо Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

20-июлга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
№2 маселе:  Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу ыкмалары жана түрлөрү. Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Ийримдерди  уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүнүн тиби жана ыкмасы тандалды

2.1 Кызмат көрсөтүүнүн тибин аныктоо Кызмат көрсөтүүнүн тиби аныкталат –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

15-июлга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.2 Кызмат көрсөтүүнүн түрүнө жараша аны уюштуруу ыкмасын тандоо

 

Арасынан усулу тандалып алынат:

–   Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен келишим аркылуу (элге акысыз кызмат көрсөтүү)

– Муниципалдык мекеме аркылуу

–  Жеке адам/ компания аркылуу- Мамлекеттик эмес уюм аркылуу (бейөкмөт уюм)

–          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

15-июлга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.3 Тандалган ыкмага жараша кошумча кадамдардын алгоритмин иштеп чыгуу

 

Тандалып алынган ыкмасы боюнча бир катар иш-чаралардын болушу –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

30-июлга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
3. Кызмат көрсөтүүнүн наркын эсептөө Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Кызмат көрсөтүүнүн наркы эсептелинди

3.1 Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркынын эсептөө боюнча практикалык  кенешмелерди өткөрүү. –    Катышуучулардын тизмеси

–    Усулдук  материалдар

–    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

30-июлга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
3.2 Ийримдердин кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу үчүн бааларды иштеп чыгуу. Бир окучууга кызмат көрсөтүүнүн баасы иштелип чыкты –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

30-июлга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
№4 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу жана ресурстар менен толтуруу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

– Баасы жергиликтүү жамаат (ата-энелер) менен макулдашылат

–  Айыл өкмөтүнүн токтому менен кызмат көрсөтүүнүн баасы бекитилди

– Кызмат көрсөтүүлөр үчүн каржылоо булактары аныкталды.

4.1 Кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын макулдашуу үчүн ата-энелер арасында жыйын өткөрүү Баа макулдашылган жыйындын протоколу –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

10 августга чейин АК, АӨ, Жумушчу комиссия.
4.2 Кызмат көрсөтүүлөрүдүн  баасын бекитүү Кызмат көрсөтүүнүн баасы бекитилген айыл өкмөтүнүн токтому –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

10 августка чейин Айыл өкмөтү, жооптуу катчы, Жумушчу комиссия.
№5 маселе: Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу жана келишимдик мамилелер Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Кызмат көрсөткүч тандалды.

5.1 Конкурстук комиссияны түзүү Конкурстук комиссия түзүү боюнча АӨ башчысынын буйругу –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

12 августка чейин Айыл өкмөтү (жооптуу катчы)
5.2 Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча Жобону иштеп чыгуу АК тарабынан бекитилген Жобо. –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

12 августка чейин Айыл өкмөтү, Жергиликтүү кеңеш.
5.3 Кызмат көрсөтүүнү уюштуруу үчүн конкурс өткөрүү Кызмат көрсөтүүчүнү тандаган конкурстук комиссиянын протоколу

 

–          Конкурстук Комиссия

АӨ аппараты

25 августка чейин Айыл өкмөтү (Жооптуу катчы, сынак комиссиясы)
5.4 Келишимди иштеп чыгуу, айыл өкмөтү жана кызмат көрсөтүүчүнүн ортосунда тейлөө келишимин түзүү

 

Кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу үчүн келишими

 

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

–          Кызмат көрсөтүүчү

30 августка чейин –    АӨ башчысы

–    Жумушчу комиссия

–    Жооптуу катчы

– Кызмат көрсөтүүчү

№6 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн сапатына коомдук мониторинг

 

Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен жүзөгө ашырылат.

Мониторинг жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат

6.1 Биргелешкен мониторинг жана баалоо үчүн Жумушчу топ түзүү Биргелешкен мониторинг жана баалоо үчүн Жумушчу топ АӨ буйругу менен түзүлдү –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

Сентябрь айы Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ. АӨ, АК.
6.2 Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топтун иш планын түзүү жана бекитүү Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топтун иш планы АӨ тарабынан бекитилди –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

Сентябрь айы Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ
6.3 Кызмат көрсөтүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү жана баа берүү

 

Кызмат көрсөтүүгө жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары коомчулукка маалымдалды –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

Сентябрь айы Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ

  

№4 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Таза суу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты Көрсөткүчтөр
1. Жеткиликтүүлүк Айылдын бардык жашоочуларына бирдей көлөмдө таза сууга шарт түзүлөт.
2. Ыңгайлуулук Тургундардын жашаган жерине чейин суу түтүктөрү жеткирилет. Ошондой эле жашоочулардын үйүнө киргизгенге мүмкүн болот.

Суу түтүктөрүнүн иштеп турушу

Ичүүчү сууну дезинфекциядан өткөрүлүшү

Булактардын аймагында коргоо

Ичүүчү суунун сапаты жана коопсуздугу стандарттарга жооп берет

3. Кызмат көрсөтүүнүн сапаты Ичүүчү суу атайын текшерүүдөн үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат.

Ичүүчү суу бактериялардан тазаланган.

Даамы жакшы, тунук, жытсыз.

4. Ишке ашырылган убактысы Таза суу үзгүлтүксүз берилип турат.

Кыш мезгилинде атайын бекитилген график менен берилет.

 

 Кызмат көрсөтүүнүн иш-аракеттер планы

 

            Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөттөрү Жооптуу
№4 кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Таза суу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу
Максат: С.Юсупова айылдык аймагынын жашоочуларын сапаттуу таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо кызмат көрсөтүүсүн уюштуруу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор) Ар бир адам стандартка жооп берген сапаттуу таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болот.

100 % түтүн таза суу менен камсыз болот.

Тургундардын ЖӨБ органдарына ишеними 97 % өсөт

№1 маселе: Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

1. Тургундардын пикирин эсепке алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары

1.1 Таза суу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стандарттарынын алгачкы варианттарын иштеп чыгуу. Алгачкы даяр стандарттар –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

Ноябрь-декабрь Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
1.2 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын аныктоо үчүн  фокус топторду өткөрүү, айылдык чогулуштарды жана сурамжылоолорду жүргүзүү. Жыйналыштардын протоколдору

Сурамжулоонун жыйынтыктары

–    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

25-декабрга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
1.3 Тургундардын сунуштарын эске алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартын толуктоо. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

25-декабрга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
№2 маселе:  Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу ыкмалары жана түрлөрү. Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Таза суу менен камсыздоону уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүнүн түрү жана ыкмасы тандалды

2.1 Кызмат көрсөтүүнүн тибин аныктоо Кызмат көрсөтүүнүн тиби аныкталат –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

15-мартка чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.2 Кызмат көрсөтүүнүн түрүнө жараша аны уюштуруу ыкмасын тандоо

 

Арасынан ыкмасы тандалып алынат:

– Муниципалдык ишкана аркылуу

–  Жеке адам/ компания аркылуу- Мамлекеттик эмес уюм аркылуу (бейөкмөт уюм)

–          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

15-мартка чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.3 Тандалган ыкмага жараша кошумча кадамдардын алгоритмин иштеп чыгуу

 

Тандалып алынган ыкмасы боюнча бир катар иш-чаралардын болушу –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

30-мартка чейин – Айыл өкмөтү,               – Жумушчу комиссия
№3 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн наркын эсептөө. Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Кызмат көрсөтүүнүн наркы  рентабелдүүлүгүн эсепке алуу менен эсептелинди

3.1 Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркынын эсептөө боюнча практикалык  кенешмелерди  өткөрүү. –    Катышуучулардын тизмеси

–    Усулдук  материалдар

–    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

30-мартка чейин –    Консультанттар, CAMI долбоорунун жергиликтүү адистери

–    Жумушчу комиссия

3.2 Сапаттуу таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүүнүн тарифтерин иштеп чыгуу, кирешелүүлүгүн эске алуу менен Бир абонентке кызмат көрсөтүүнүн баасы

Бир үй кожолугуна кызмат көрсөтүүнүн баасы

–          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

30-мартка чейин –    Жумушчу комиссия

–    АӨ ФЭО башчысы

№4 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу жана ресурстар менен толтуруу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

– Баасы (тарифтер) жергиликтүү жамаат менен макулдашылат

– Баасы (тарифтер) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы мамлекеттик агенттик менен макулдашылган

– Жергиликтүү кеңеш кызмат көрсөтүүнүн баасын бекитти

– Кызмат көрсөтүүлөр үчүн каржылоо булактары аныкталды.

4.1 Тарифтерди макулдашуу боюнча коомдук угууларды өткөрүү Тарифтер макулдашылган коомдук угуунун протоколу –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

20-апрелге чейин АК, АӨ, Жумушчу комиссия.
4.2 Кызматтын баасын (тариф) Монополияга каршы агенттик менен макулдашууга кагаздары даярдоо Кызмат көрсөтүүнүн баасы (тариф) Монополияга каршы агенттик менен макулдашылды –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

30-апрелге чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
4.3 Кызмат көрсөтүүлөрүдүн  тарифин бекитүү Тарифтер бекитилген Айыл өкмөттүн токтому –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

5-майга чейин Айыл өкмөтү, жооптуу катчысы, Жумушчу комиссия.
№5 маселе: Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу жана келишимдик мамилелер

 

Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Кызмат көрсөтүүчү тандалды.

5.1 Конкурстук комиссияны түзүү Конкурстук комиссия түзүү боюнча АӨ башчысынын буйругу –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

14 апрелге чейин Айыл өкмөтү (Жооптуу катчы)
5.2 Конкурсту өткөрүү тартиби боюнча Жобону иштеп чыгуу АК тарабынан бекитилген Жобо. –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

14 апрелге чейин Айыл өкмөтү, жергиликтүү кеңеш.
5.3 Кызмат көрсөтүүнү уюштуруу үчүн конкурс өткөрүү Кызмат көрсөтүүчүнү тандоо конкурстук комиссиянын протоколу

 

–          Конкурстук комиссия

АӨ аппараты

25-апрелге чейин Айыл өкмөтү (Жооптуу катчы, сынак комиссиясы)
5.4 Келишимди иштеп чыгуу, айыл өкмөтү жана кызмат көрсөтүүчүнүн ортосунда тейлөө келишимин түзүү

 

Кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу үчүн кызмат келишими

 

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

–          Кызмат көрсөтүүчү

30-апрелге чейин –    АӨ башчысы

–    Жумушчу комиссия

–    Жооптуу катчы

– Кызмат көрсөтүүчү

5.5 Келишимди иштеп чыгуу,  коммуналдык менчикти пайдалануу боюнча келишим түзүү (ижара, чарбалык башкаруу)

 

Коммуналдык менчикти пайдалануу келишими (ижара, чарбалык башкаруу)

 

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

– Кызмат көрсөтүүчү

30 -апрелге чейин –    АӨ башчысы

–    Жумушчу комиссия

–    Жооптуу катчы

– Кызмат көрсөтүүчү

5.6 Келишимди иштеп чыгуу,   кызмат көрсөтүү менен камсыздоо үчүн кызмат көрсөтүүчү менен абоненттердин ортосунда абоненттик келишим түзүү

 

Кызмат көрсөтүүчү менен абоненттер ортосунда келишим –          Кызмат көрсөтүүчу

–          Айыл өкмөтү

–          Абоненттер

30 -апрелге чейин –          Кызмат көрсөтүүчү

–          -Абоненттер

№6 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн сапатына коомдук мониторинг

 

Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен жүзөгө ашырылат.

Мониторинг жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат.

6.1 Биргелешкен мониторинг жана баалоо үчүн Жумушчу топ түзүү Биргелешкен мониторинг жана баалоо үчүн Жумушчу топ АӨ буйругу менен түзүлдү –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

май-2019-ж Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ. АӨ, АК.
6.2 Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топтун иш планын түзүү жана бекитүү Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топтун иш планы АӨ тарабынан бекитилди –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

май-2019-ж Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ
6.3 Кызмат көрсөтүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү жана баа берүү

 

Кызмат көрсөтүүгө жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары коомчулукка маалымдалды –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

май-2019-ж Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ

 

 

№5 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Коомдук эс алуу паркынын ишин жакшыртуу

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты Көрсөткүчтөр
1. Жеткиликтүүлүк Айылдын бардык жашоочуларына бирдей мүмкүнчүлүк жана шарттар түзүлөт
2. Ыңгайлуулук Тазалык талапка ылайык келтирилет.

Өз убагында шыпырылып , тазаланып турат

Таштандыларды салууга урналар коюлат

Чогулган таштандылар өз убагында чыгарылат

Отургучтар коюлат

Түнкү жарыктандыруу болот

Газондорго гүлдөр айдалат

Таза суу түтүгү тартылат

3. Кызмат көрсөтүүнүн сапаты Куураган бактар буталып жана бактардын түбү акталат

Бактарды жана газондорду сугарууга арыктар тармагы казылат

Жашылдандыруу жүргүзүлөт

Декоративдүү бак дарактардын көчөттөрү тигилет

Коомдук туалет талапка ылайык келтирилет

Бекитилген графикке ылайык тазаланып турат

Туалет акталат, тиешелүү жазуулар жазылат

Таза суу үзгүлтүксүз берилип турат

Атракциондор коюлат

4. Ишке ашырылган убактысы Атайын бекитилген график менен иш жүргүзүшөт

 

 • Кызмат көрсөтүүнүн иш-аракеттер планы

 

            Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөттөрү Жооптуу
№5 кызмат көрсөтүүнүн аталышы:  Коомдук эс алуу паркынын ишин жакшыртуу
Максат: С.Юсупова айылдык аймагынын жашоочуларына эс алуу паркында ыӊгайлуулукту жана шарт түзүү Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор) Стандартка жооп берген коомдук эс алуу паркы болот. Паркка келип эс алгандар көбөйөт.

Парктын коомдук кызмат көрсөтүүсү жылдан жылга жакшырат.

Тургундардын ЖӨБ органдарына ишеними 96% өсөт.

№1 маселе: Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

1. Тургундардын пикирин эсепке алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын болушу

2.Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары АӨ буйругу менен бекитилди

1.1 Эс алуу паркынын ишин жакшыртуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стандарттарынын алгачкы варианттарын иштеп чыгуу. Алгачкы даяр стандарттар –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

Ноябрь-декабрь Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия

 

 

 

1.2 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын тактоо жана аныктоо боюнча фокус топторду, айылдык чогулуштарды жана сурамжылоолорду жүргүзүү Чогулуштардын протоколдорунун болгону;

Кызмат көрсөтүүлөрдүн ыктымал керектөөчүлөрү толтурган анкеталардын иштетилген жыйынтыктарынын болгону

Жумушчу комиссия

Айыл өкмөт аппараты

CAMI

Февраль 2019-ж. чейин Жумушчу комиссиянын мүчөлөрү;

АӨ кызматкерлери

1.3 Кызмат көрсөтүүлөрдүн ыктымалдуу керектөөчүлөрүнүн пикирлерин эсепке алуу менен стандарттарды толугу менен иштеп чыгуу. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын АӨ буйругу менен бекитүү. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары;

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө АӨ буйругу

Айыл өкмөт аппараты

CAMI

Февраль 2019-ж. чейин Жумушчу комиссиянын төрагасы;

Жумушчу комиссиянын мүчөлөрү;

АӨ башчысы

№2 тапшырма: Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун ыкмасын жана формасын тандап алуу Күтүлгөн жыйынтык (индикатор)

Коомдук  кызмат көрсөтүүсүн уюштуруунун эффективдүү ыкмасы жана формасы тандалып алынат; (Парктын администрациясынын  коомдук кызмат көрсөтүүсү тандалып алынды)

2.1 Кызмат көрсөтүү кимдин ыйгарым укугу болгонун аныктап алуу Кызмат көрсөтүүнүн тиби аныкталат: Кызмат көрсөтүү коомдук Жумушчу комиссия

Айылөкмөт аппараты

CAMI

Февраль 2019-ж. чейин Жумушчу комиссиянын мүчөлөрү;

АӨ кызматкерлери

2.2 Кызмат көрсөтүүнүн тибине жараша аны уюштуруу ыкмасын тандап алуу Кызмат көрсөтүүнү уюштуруунун бардык мүмкүн болгон ыкмалары: -парктын администрациясы; -жеке жактар; муниципалдык ишкана, коомдук бирикмелер; коомдук фонддор;-коомдук уюмдар Жумушчу комиссия

CAMI

Февраль 2019-ж. чейин Жумушчу комиссиянын мүчөлөрү;

АӨ кызматкерлери

№3 тапшырма: Кызмат көрсөтүүнүн баасын эсептөө Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Рентабелдүүлүгүн эсепке алуу менен кызмат көрсөтүүнүн баасы эсептелинди

3.1 Жергиликтүү бюджеттен каржыланган коомдук кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы муниципалдык заказды эсептөө боюнча тартиптин негизинде аныктоо Муниципалдык заказдын эсептелген баасы Жумушчу комиссия

Айыл өкмөт аппараты

CAMI

Февраль 2019-ж. чейин Жумушчу комиссиянын төрагасы

АӨ ФЭБ жетекчиси

3.2 Программада көрсөтүлгөн ар бир багыт боюнча жумуштардын көлөмү эсептелет

 

Эсептелген жумуштардын көлөмү

 

Жумушчу комиссия

Айыл өкмөт аппараты

CAMI

Февраль 2019-ж. чейин Жумушчу комиссиянын төрагасы

АӨ ФЭБ жетекчиси

№4 тапшырма: Кызмат көрсөтүүнүн баасын макулдашуу жана аны ресурс менен толтуруу Күтүлгөнжыйынтык (индикатор):

·         Кызмат көрсөтүүнүн баасы жергиликтүү жамаат менен макулдашылды жана аны АК бекитти;

Кызмат көрсөтүүнү каржылоо булактары аныкталды

4.1 Программада көрсөтүлгөн ар бир багыт боюнча жумуштардын көлөмүн АКтин бюджеттик комиссиясы менен макулдашуу Отурумдун протоколу Жумушчу комиссия

Айыл өкмөт аппараты

CAMI

 

Февраль 2019-ж. чейин

Жумушчу комиссиянын төрагасы

АӨ ФЭБ жетекчиси

4.2 Кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоо булактарын аныктоо, тактоо жана макулдашуу АКтин бюджеттик комиссиясы менен каржылоо булактарын аныкталган  чогулуштардын протоколу;

Кабыл алынган чечимдер

 

Жумушчу комиссия

Айыл өкмөт

Айыл кенеши

CAMI

Февраль 2019-ж. чейин Жумушчу комиссиянын төрагасы

АӨ ФЭБ жетекчиси

Айыл Кенеши

№5 тапшырма: Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу Күтүлгөнжыйынтык (индикатор):

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү (провайдер) тандалып алынат

(Айылдык кеңештин чечими менен Муниципалдык ишкана, парктын администрациясы менен түз келишим түзүү аркылуу же КРнын Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө КРнын мыйзамына ылайык өткөрүлгөн  конкурс аркылуу  МИды,  жеке жакты, МАК, ААК, ЖАК, ЖЧК ж.б)

5.1 Тендердик комиссияны түзүү –    Тендердик комиссияны түзүү жөнүндө айыл өкмөт башчынын буйругу Жумушчу комиссия;

Айыл өкмөт аппараты

Февраль 2019-ж. чейин Айыл өкмөттүн  башчысы;

Жооптуукатчысы

5.2 Жумуштарды аткарууга чарба жүргүзүүчү субөекттердин арасында тендер өткөрүү –    Тендердик комиссиянын протоколу Тендердик комиссия;

Айыл өкмөт аппараты

Март 2019-ж. чейин Тендердик комиссиянын төрагасы;

Айыл өкмөт аппаратынын профилдик адиси

5.3 Муниципалдык заказды аткарууга келишимин иштеп чыгуу –          Муниципалдык заказды аткаруу боюнча даярдалган  келишим Айыл өкмөт аппараты;

Жумушчу комиссия;

Кызмат көрсөтүүнү аткаруучу

Март 2019-ж. чейин Айыл өкмөттүн башчысы;

Жумушчу комиссиянын төрагасы;

Жооптуу катчысы;

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

5.4 Муниципалдык заказдын көлөмү бекитилгенден кийин ЖӨБ органы менен муниципалдык ишкана ортосунда конкреттүү обөекттер боюнча муниципалдык заказды аткарууга келишим түзүү Муниципалдык заказды аткаруу боюнча тузулгон  келишим Айылөкмөт аппараты;

Жумушчу комиссия;

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

Март 2019-ж. чейин Айыл өкмөттүн башчысы;

Жумушчу комиссиянын төрагасы;

Жооптуу катчысы;

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

5.5 Аткарылган жумуштардын жана жетишилген көрсөткүчтөрдүн актысы даярдоо Аткарылган жумуштардын актысынын негизинде ЖӨБ органы жергиликтүү бюджеттен сумманы төлөп берет

 

Айыл өкмөт аппараты;

Жумушчу комиссия;

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

Июнь 2019-ж. чейин Айыл өкмөттүн башчысы;

Жумушчу комиссиянын төрагасы;

Жооптуу катчысы;

Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчү

№6 тапшырма: Кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына коомдук мониторинг Күтүлгөн жыйынтык (индикатор):

Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен өткөрүлүп турат;

Мониторингдин жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат

6.1 Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу  (БМжБТ) тууралуу Жобону иштеп чыгуу жана бекитүү –    Жергиликтүү кеңештин токтому Жумушчу комиссия;

Жергиликтүү кеңеш;

Айыл өкмөт аппараты;

CAMI

Апрель 2019-ж. чейин Жумушчу комиссиянын төрагасы;

Айылдык кеңештин төрагасы;

Айыл өкмөт аппаратынын профилдик адиси

6.2 Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобун  (БМжБТ) түзүү –    БМжБТ түзүү жөнүндө айыл өкмөт башчысынын буйругу Жумушчу комиссия;

Айыл өкмөт аппараты;

CAMI

Апрель 2019-ж. чейин Айыл өкмөттүн башчысы;

Жумушчу комиссиянын төрагасы;

Жооптуукатчы

6.3 Кызмат көрсөтүүлөргө мониторинг жүргүзүү планын даярдоо Жумушчу комиссиянын бекитилген мониторинг планы Жумушчу комиссия;

Айыл өкмөт аппараты;

CAMI

Апрель 2019-ж. чейин Жумушчу комиссиянын төрагасы;

Жумушчу комиссиянын катчысы

6.4 Кызмат көрсөтүүнүн сапатына мониторинг жана баалоо жүргүзүү –    Мониторингдин жыйынтыктары боюнча БМжБТ актысы

–    БМжБТ отчету

БМжБТ Бекитилген мониторинг планына ылайык туруктуу негизде БМжБТ төрагасы

№6 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы: Айылдык аймактагы ички жолдорду оӊдоо жана тейлөө кызматын уюштуруу 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты Көрсөткүчтөр
1. Жеткиликтүүлүк Тургундар сапаттуу жолду пайдаланышат
2. Ыңгайлуулук Жөө жана унаа жүргүнчүлөрүнө ыңгайлуулук
3. Кызмат көрсөтүүнүн сапаты Шагыл төгүлгөн, көпүрөлөр салынган жолдор. Кыш мезгилинде өз убагында жолдор тазаланып турат.
4. Ишке ашырылган убактысы Үзгүлтүксүз

 

6.1. Кызмат көрсөтүү боюнча иш-аракеттер планы

 

            Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөттөрү Жооптуу
 

№6 кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы  Айылдык аймактагы ички жолдорду оӊдоо жана тейлөө кызматын уюштуруу

Максаты: С.Юсупова айыл аймагындагы ички жолдорду оӊдоо жана тейлөө кызматын уюштуруу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор) – Оңдолгон ички жолдор 27 км.
№1 маселе: Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

1.Тургундардын пикирлерин эске алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары

1.1 Ички жолдорду оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын алгачкы варианттарын иштеп чыгуу. Алгачкы даяр стандарттар –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

Декабрь айы Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
1.2 Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын аныктоо үчүн  фокус топторду өткөрүү. Жыйналыштардын протоколдору –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

Декабрь  айы Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
1.3 Тургундардын сунуштарын эске алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартын толуктоо. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары –    CAMI

–    Жумушчу комиссия

–    АӨ аппараты

 

Декабрь  айы Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
№2 маселе:  Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу ыкмалары жана түрлөрү. Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Ички жолдорду тейлөө сапатын жакшыртууну уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүнүн түрү жана ыкмасы тандалды

2.1 Кызмат көрсөтүүнүн түрүн аныктоо Кызмат көрсөтүүнүн түрү белгиленет –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

10-февралга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.2 Кызмат көрсөтүүнүн түрүнө жараша аны уюштуруу ыкмасын тандоо

 

Арасынан усулу тандалып алынат:

–   Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен келишим аркылуу (элге бекер кызмат)

– Муниципалдык ишкана аркылуу

–  Жеке адам/ компания аркылуу- Мамлекеттик эмес уюм аркылуу (бейөкмөт уюм)

–          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

15-февралга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.3 Тандалган ыкмага жараша кошумча кадамдардын алгоритмин иштеп чыгуу

 

Тандалып алынган ыкмасы боюнча бир катар иш-чаралардын болушу –          CAMI

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

28-февралга чейин Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
№2 маселе: Техникалык тапшырманы иштеп чыгуу, Биргелешкен аракеттер планынын долбоорун түзүү Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Даяр Техникалык тапшырма, БАП

2.1 БАП түзүүгө техникалык тапшырманы иштеп чыгуу Техникалык тапшырма Конкурстук комиссия

–    АӨ

март айы Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.2 Дефекттик акт түзүү Даярдалган дефекттик акт Кызмат көрсөтүүчү март айы Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
2.3 Долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу  Долбоорлоо-сметалык документтер Кызмат көрсөтүүчү март айы Айыл өкмөтү, Жумушчу комиссия
№3 маселе: Кызмат көрсөтүүнү жеткирип берүүчүнү тандап алуу жана келишимдик мамилелер

 

Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Кызмат көрсөтүүчү тандалды.

3.1 Тендердик комиссияны түзүү Конкурстук комиссия түзүү боюнча АӨ башчысынын буйругу –          Жумушчу комиссия

АӨ аппараты

апрель айы Айыл өкмөтү (жооптуу катчы)
3.2 Мамлекеттик сатып алуулар порталынан ички жолдорду оңдоо боюнча жумуштарды сатып алуу боюнча жарнамаларды жайгаштыруу Мамлекеттик сатып алуулар порталында   кулактандыруу

 

–          Конкурстук комиссия

АӨ аппараты

апрель айы Айыл өкмөтү (жооптуу катчы, конкурстук комиссия)
3.3 Кызмат көрсөөтунүчү тандоо үчүн тендер өткөрүү Кызмат көрсөтүүчүнү тандоо боюнча  тендердик комиссиянын протоколу –          Конкурстук комиссия

–          АӨ аппараты

апрель айы Айыл өкмөтү (жооптуу катчы,  конкурстук комиссия)
3.4 Келишимди иштеп чыгуу, айыл өкмөтү жана кызмат көрсөтүүчүнүн ортосунда  келишимин түзүү

 

Кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу үчүн келишим

 

–          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

–          Кызмат көрсөтүүчү

аперель айы –    АӨ башчысы

–    Жумушчу комиссия

–    Жооптуу катчы

– Кызмат көрсөтүүчү

3.5 Жол ремонтторун аткаруу Жумуштарды аткаруу тууралуу акт –    Кызмат көрсөтүүчү

-Айыл Өкмөтү

май айы – Айыл өкмөтү

– Кызмат көрсөтүүчү

№4 маселе: Кызмат көрсөтүүнүн сапатына коомдук мониторинг

 

Күтүлгөн жыйынтыктар (индикатор)

Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен жүзөгө ашырылат.

Мониторинг жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат

4.1 Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен жүзөгө ашырылат. Биргелешкен мониторинг жана баалоо үчүн Жумушчу топ АӨ буйругу менен түзүлдү –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

июнь-сентябрь 2019-ж. Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ. АӨ, АК.
4.2 Мониторинг жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топтун иш планы АӨ тарабынан бекитилди –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

июнь-сентябрь 2019-ж. Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ
4.3 Коомдук мониторинг туруктуу негизде маал-маалы менен жүзөгө ашырылат. Кызмат көрсөтүүгө жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары коомчулукка маалымдалды –          Жумушчу комиссия

–          АӨ аппараты

 

июнь-сентябрь 2019-ж. Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жумушчу топ

 


6. Жумушчу комиссиянын ЖӨБОнун потенциалын жогорулатуу боюнча иш-аракеттер
ЖӨБОнун потенциалын жогорулатуу боюнча иш-аракеттер Күтүлгөн жыйынтык/продукт Ресурстар Өткөрүү мөөнөттөрү Жооптуу
1 Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын эсептөө ыкмасы Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын эсептөө ыкмалары “Ийгиликтүү аймак” долбоорунун алкагында апрель-сентябрь 2019-ж. Жумушчу комиссия,  АӨ, АК.  Кызмат көрсөтүүчүлөр
2 Коммуналдык менчикти башкаруу Кызмат көрсөтүү келишимдери “Ийгиликтүү аймак” долбоорунун алкагында апрель-сентябрь 2019-ж. Жумушчу комиссия,  АӨ, АК.  Кызмат көрсөтүүчүлөр
3 Бюджеттик кодекс Жаңы Бюджеттик кодекстин негизинде иш жүргүзүлөт “Ийгиликтүү аймак” долбоорунун алкагында.

Финансы министрлигинин эксперттери.

апрель-сентябрь 2019-ж. Жумушчу комиссия,  АӨ, АК.  Кызмат көрсөтүүчүлөр
4 Мамлекеттик сатып алуулар боюнча билим алуу Мамлекеттик сатып алуулар боюнча сертификаты бар адистер Жергиликтүү бюджеттин эсебинен апрель-сентябрь 2019-ж. Жумушчу комиссия,  АӨ, АК.  Кызмат көрсөтүүчүлөр
5 Коммуналдык мүлктү ижарага өткөрүп берүү тартиби Кызмат көрсөтүү келишимдери “Ийгиликтүү аймак” долбоорунун алкагында апрель-сентябрь 2019-ж. Жумушчу комиссия,  АӨ, АК.  Кызмат көрсөтүүчүлөр
6 Айыл өкмөтү жана айылдык кеңеш тарабынан тарифтердин баасын аныктоо боюнча ыйгарым укуктары, консультациялар АӨ тарабынан бекитилген тарифтер “Ийгиликтүү аймак” долбоорунун алкагында апрель-сентябрь 2019-ж. Жумушчу комиссия,  АӨ, АК.  Кызмат көрсөтүүчүлөр
7 Инвестиция тартуу боюнча атайын окуулардан өтүү. Инвестициялык пландын долбоору. “Ийгиликтүү аймак” долбоорунун алкагында.

Финансы министрлигинин эксперттери.

апрель-сентябрь 2019-ж. Жумушчу комиссия,  АӨ, АК.  Кызмат көрсөтүүчүлөр
 1. Мониторинг жана баалоо системасы

 

Мониторинг жана баалоонун иш планы

Иш-чаралар Индикаторлор Мониторингдин усулдары Контролдук көрсөткүчтөр Такталган документтер жана материалдар Мөөнөтү Жооптуу
1. Конкурсту өткөрүү процесси Конкурска берилген документтер Документтер менен иштөө Конкурска талап кылынган документтер КР мыйзамдары май-сентябрь 2019-ж. МжБ боюнча топ
2. Келишимдерди түзүү Конкурска берилген документтер Документтер менен иштөө Түзүлгөн келишим. МжБ боюнча топтун актылары май-сентябрь 2019-ж. МжБ боюнча топ
3. Туруктуу кызмат көрсөтүүгө мониторингди иш пландын негизинде жүргүзүү Сурамжылоо Кызмат алуучулардан анкета аркылуу Анкета МжБ боюнча топтун толтурулган анкеталары май-сентябрь 2019-ж. МжБ боюнча топ
4 Мониторингдин жыйынтыктарын коомчулукка маалымдоо. АК сессиясында кароо. Сурамжылоо аркылуу толтурулган анкеталардын анализи. Мониторингдин негизинде чечим кабыл алуу Сурамжылоо Сурамжылоо аркылуу толтурулган анкеталарга анализ МжБ боюнча топтун толтурулган анкеталары май-сентябрь 2019-ж. МжБ боюнча топ

 


 

 

 1. Мониторинг жана баалоону өткөрүү боюнча жумушчу топтун сапаттык курамы
Аты-жөнү Иштеген жери, ээлеген кызматы Байланыш телефону
1      
2      
3      
4      
5      

           

 1. Кызмат көрсөтүүлөрдүн туруктуулугуна таасирин тийгизген факторлор

Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын андан ары да ишке ашыруу баскычтарында анын туруктуулугунун/туруксуздугунун тышкы факторлорунун төмөнкүдөй классификацияларын пайдаланууга болот.

 

Ченемдик укуктук факторлор. Кызмат көрсөтүүлөрдүн инфраструктурасы жана бул процесстер узак мөөнөттүн ичинде өз функцияларын аткаруу үчүн мүмкүнчүлүктөр болгон учурда Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясынын туруктуулугу камсыздоого болот. Бул жерде элге кызмат көрсөтүүлөр жаатында так мыйзамдар жана мыйзамдык ченемдик укуктук актылар талап кылынат. Кызмат көрсөтүүлөр жана алардын параметрлери жөнүндө мыйзамдарды жаңылоого зарылчылык коомдо ушундай муктаждык пайда болгон учурда чыгат.

Технологиялык факторлор. Технологиялык туруктуулукка программалык платформаларды жана программалык өнүмдөрдү колдонуу менен жетсе болот. Алар узак убакыт аралыгында түрдүү жеткирүүчүлөрдүн аппараттык платформалары ортосунда оңой эле орун которо алат. Башка бир факторлор: кызмат көрсөтүүлөр системасында маалыматтарды иштетүү жана өткөрүп берүү каражаттары, маалыматтарды жана колдонуучулардын жеке маалыматтарын коргоо каражаттары болушу керек.

Социалдык-маданий факторлор. Мисалы, төмөнкүлөр Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясынын социалдык-маданий туруктуулугунун факторлору болушу мүмкүн: муниципалитет уюштурган кызмат көрсөтүүлөргө карата элдин ишеними, колдонуучулардын интерфейстердин ыңгайлуу болушу, акыга кызмат көрсөтүүлөрдүн жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн алымдардын (пошлиналардын) жарандарга жетимдүү болгону, жалпы колдонуучу жерлерде кызмат көрсөтүүлөргө ыңгайлуу жеткиликтүүлүк, кызмат көрсөтүүлөрдү өркүндөтүү боюнча жарандар менен бизнестин сунуштарын муниципалитеттин жетекчилиги жана мамлекет кабыл ала билгени.

Финансылык-экономикалык факторлор. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясынын туруктуулугунун финансылык-экономикалык факторлору бюджетти өз убагында түзүү жана анын жетиштүү болгону менен аныкталат. Бюджет Стратегияны узак мөөнөткө өнүктүрүп, камсыздап тургандай түзүлүшү керек. Бюджеттин системанын муктаждыктарына шайкештиги, кызмат көрсөтүүдө мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү колдонуу ж.б. туруктуулуктун факторлору болуп эсептелинет.

 

Саясий факторлор. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын андан ары да ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн саясий туруктуулук өтө маанилүү фактор болуп саналат. Саясий туруктуулук муниципалитетти өнүктүрүү үчүн стратегиялык мааниге ээ. Бул жерде талаштуу маселелер боюнча мунаса табуу үчүн муниципалитеттин жетекчилиги менен жарандык коомдун диалогу өтө маанилүү.

Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясы жыйынтыкка жетүүгө багытталышы керек. Бул жыйынтык ЖӨБ органдарына жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнүн алкагында сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлинде сапаттуу кызмат көрсөтүүнүн туруктуу системасын түзүүгө жол ачат.

Стратегияны ишке ашыруу үчүн ресурстар

Стратегиянын алкагында иш-чаралар төмөнкүлөрдүн эсебинен жүзөгө ашырылат:

– жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен;

– кызмат көрсөтүүлөрдү алуучулардын жана жеткирүүчүлөрдүн каражаттарынын эсебинен;

– донордук уюмдардын гранттарынын эсебинен;

– демөөрчүлөрдүн каражаттарынын эсебинен.

Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун жана жеткирүүнүн алкагында ЖӨБ органдарынын ишинин эффективдүүлүгүнө мониторинг жана баалоо жүргүзгөн бүтүн системаны даярдоого өзгөчө көңүл бурулушу керек. Бул система критерийлердин жана көрсөткүчтөрдүн тең салмактуу топтомуна, ошондой эле жарандык коом институтунун катышуусун караштырган жөнөкөй жол-жоболорго негизделиши керек.

Сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу чөйрөсүндө ЖӨБ органдарынын ишине коомдук мониторинг жана баалоо жүргүзүүнүн жол-жоболору жергиликтүү ченемдик укуктук актыларда бекитилет жана мындай иштерди аткарууда жергиликтүү жарандык коом институттарынын дарамети жогорулайт.

 

– Кызмат көрсөтүүлөр жаатындагы негизги көйгөйлөр

– жарандарга кызмат көрсөткөн ЖӨБО ички регламенттерди жетекчиликке алышат, бул регламенттер коомдун талаптарына жана улам барган сайын көбөйүп жаткан муктаждыктарына жооп бербейт, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана эффективдүүлүгүн эсепке албаган нормативдерге негизделген. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары жана аларды кабыл алуунун жол-жоболору жок;

– Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун жана бул процессти талкуулоого жарандык коомду тартуунун механизми жетиштүү иштелип чыккан эмес/оптималдуу эмес. Мындан улам кызмат көрсөтүүлөрдү башкарууга карата жарандык коомдун катышуусу солгун;

Жогоруда аталган көйгөйлөр өз убагында чечилбесе, түрдүү тобокелдиктер жана коркунучтар пайда болушу ыктымал (экономикалык, социалдык, башкаруучулук, уюштуруучулук ж.б.). Бул коркунучтар тийиштүү алдын алуучу чараларды иштеп чыгууну талап кылууда.

Стратегияда белгиленген чараларды ишке ашырып жатканда тобокелдиктерди жана коркунучтарды өз убагында аныктоого, зарыл болгон чараларды өз убагында көрүүгө мониторинг жана баалоо жүргүзүү системасы көмөктөшөт.

– Күтүлгөн жыйынтыктар

Стратегиянын алкагында белгиленген иш-чараларды ийгиликтүү ишке ашыруу ЖӨБ органдарын жаңы сапаттуу деңгээлге алып чыгат. Бул болсо төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

– ЖӨБ жоопкерчиликтүү болот;

– жергиликтүү жамааттын суроо-талаптарына жана күтүүлөрүнө негизделген сапаттуу жана туруктуу кызмат көрсөтүүлөр;

– жарандар жергиликтүү жамааттардын иштерине реалдуу катышат;

– кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөр ЖӨБ органдары менен өз ара пайдалуу болгон макулдашууларга жетише алышат, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруунун эрежелери түшүнүктүү болот, туруктуулук үчүн пайдубал түптөлөт.

 

Туруктуулук үчүн сунуштамалар:

 1. Кызмат көрсөтүүлөрдү иштелип чыккан стандарттарга ылайык жеткирүү зарыл, бул стандарттар кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын чагылдырып турат. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу бир тараптуу тартипте эмес, жарандык коомду тартуу менен жүзөгө ашырылууга тийиш;
 2. Кызмат көрсөтүүлөр жаатында ЖӨБО жарандык коом институттары менен кызматташууга тийиш. Бул болсо жарандык коомду процесске жигердүү тартууга көмөктөшөт;
 3. Жарандык коомду жигердүү тартуу менен айыл өкмөтүнүн ишинин натыйжалуулугун баалоонун жаңы усулдары иштелип чыгып, колдонулушу керек;
 4. Коомчулук кызмат көрсөтүүлөр жаатында кабыл алынган чечимдер тууралуу маалыматтарга жете алгыдай механизмдер даярдалып, киргизилиши керек. Муну болсо маалыматтарды электрондук жана басма каражаттарында жарыялоо жолу менен ишке ашырса болот;
 5. Кызыкчылыктары боюнча бириккен топтор жана эксперттер пикир алыша турган көз карандысыз аянтча түзүлүшү керек. Бул болсо кызмат көрсөтүүлөрдү башкаруу жаатында өз позициясын билдирүү үчүн кызыкдар жактарга шарттарды түзүп берет;
 6. Калкка кызмат көрсөткөндөр жана бул жааттагы маселелерди чечүү жолдорун сунуштаган, иш-чаралар планын даярдай турган бейөкмөт уюмдар менен мындан дагы тыкыс байланышты түзүүгө көмөктөшүү;
 7. Кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына мониторинг жүргүзүү жаатында биргелешкен мониторинг жана баалоо топторунун ишинин жыйынтыктары боюнча коомдук угууларды өткөрүү;
 8. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясын мындан ары ишке ашырууда натыйжалуу кадамдардын бири – талап кылынган билимге ээ болгон, практикалык тажрыйбасы бар эксперттерди, консультанттарды, бейөкмөт уюмдарды, консалтингдик компанияларды тартуу. Тыштан тартылган эксперттер тигил же бул инновациялык тапшырмаларды аткаруу боюнча жеке программаны даярдай алышат, ошондой эле компаниянын кызматкерлерине зарыл болгон маалыматтарды бере алышат. Бул эң эле рационалдуу чечим болууда. Бир жагынан тажрыйбасы жана билими бар консультанттар алдыга коюлган максаттарга жетип, стратегияны даярдап, чыгашаларды эсептеп чыгуунун эң ыкчам ыкмасын табууга жөндөмдүү. Аны менен катар зарыл болгон учурда иштеп жаткан персоналды окутууга да аз убакыт кетет жана кызматкерлердин өз милдеттенмелерин аткаруу сапатына да чоң таасирин тийгизет.

Тышкы консультанттардын кызмат көрсөтүүлөрүнө болгон муктаждык түрдүү себептер менен шартталган. Мисалы, жергиликтүү деңгээлде ички ресурстар жок, убакыт тартыш (ал эми консультант даяр чечимдерди сунуштай алат), экономикалык жактан максатка ылайыктуу эмес (адисти же бир чоң кызматты айлык төлөп кармаганга караганда тыштан консультант жалдаганга азыраак убакыт кетет), айрым маселелер купуя болот.

 

Корутунду

Сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдүн системасын иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун туруктуулугунун/туруксуздугунун факторлорун изилдеп чыккан соң үзгүлтүксүз анализ жасап, андан сабак алуу өтө маанилүү. Бул ЖӨБ органынын ишин жакшыртуу, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, жарандардын ЖӨБО ишине көбүрөөк канааттануусу үчүн зарыл. Ошондой эле элге маалыматтын көп жакшы жетпей жатканы, башкаруу органдарында ачык-айкындуулуктун деңгээлинин төмөндүгү негизги көйгөйлөр экенин эсепке алуу менен, кызмат көрсөтүүлөр тууралуу элдин маалымдуулугун жогорулатуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөрдүн ачык-айкындуулугун арттыруу боюнча иш-чараларды каржылоо жолдорун үзгүлтүксүз караштырып туруу зарыл.

 

 

 

      ****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 6-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №6-4                                                      18.12.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

 Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмесин жана стандарттарын бекитүү жөнүндө

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча маалыматтын ачыктыгын жана жалпыга жеткиликтүүлүгүн арттыруу, жарандарга жана юридикалык жактарга багытталган  муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу максатында, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мызамын, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрин түзүү тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдагы 03-июнундагы №302 Токтомун, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдагы 03-сентябрындагы №603 Токтомун аткаруу максатында, ошондой эле Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын иштеп чыгуу боюнча нускаманын негизинде депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С.Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат:

 

ТОКТОМ:

 

 1. Муниципалдык кызмат көрсөтуулөрдүн кошумча тизмеси бекитилсин (№1- тиркеме).
 2. Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмесинин көргөзүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары бекитилсин (№2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17- тиркемелер).
 3. Аталган токтом С.Юсупова айыл өкмөтүнүн “aravan.kg” веб-сайтына жарыялансын.
 4. Аталган токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы С.Юсупова айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.
 5. Бул токтомдун аткарылышынын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                 К. Нарматов

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №1-тиркеме

 Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча

ТИЗМЕСИ

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы Кызмат көрсөтүүлөрүн стандартташтырууга жооптуу органдардын аты Муниципалдык кызмат көрсөтүүнү ишке ашыруучунун аты Кызмат көрсөтүүнүн шарттары (акылуулук же акысыздык)
1. Жер үлүшүнүн бардыгы туралуу аныктама берүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
2. Үй – бүлөнүн курамы жөнүндө тактама берүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
3. Чарбадагы малдын саны жана түрү жөнүндөгү тактама (аныктама) Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
4. Тоголок жетим балдарга мектеп формасы менен камсыз кылуу Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
5. Салыктар боюнча карызы жоктугу жөнүндө аныктама берүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
6. Ижара жери боюнча  жана карызы жоктугу жөнүндө аныктама берүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
7. Аз камсызданган, жакыр үй бүлөлөрдүн балдарын жайкы эс алуу жайларга жолдомолор менен камсыздандыруу. Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
8. ДМЧЖ, улгайган жарандарга материалдык жардам көрсөтүү. Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
9. Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлерине жана башка согуштардын катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
10.  Жарым жана тоголок жетим балдарга жылына бир жолу  “балдар күнүнө” карата материалдык жардам менен камсыздоо Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
11. Спорттук беттештердин жана мектеп олимпиадаларынын катышуучуларынын транспорттук чыгымдарын каржылоо Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
12. Жалгыз бой кары адамдарды, 16 жашка чейинки 5 баласы бар аз камсыз үй-бүлөөлөрдү жана жетим балдарды кышкы мезгилде көмүр менен камсыз кылуу Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
13. Көп балалуу жалгыз бой энелерге кышкы мезгилге жыгач отун менен камсыздоо Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
14. Ден-соолугунан мумкунчулугу чектелуу балдарга майыптар кунуно белектерди тапшыруу Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
15. Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө сөөк койууда отун жагынан жана башка жардам берүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
16. Аз камсыз үй-бүлөөдөгү ден-соолугунан мүнкүнчүлүгү чектелген адамдарды кышкы мезгилге көмүр менен камсыздоо Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз

 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                 Г.Мамытова

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №2-тиркеме

 Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын

СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо  Жер үлүшү тууралуу аныктама берүү
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы С.Юсупова  айыл өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Жер үлүшү тууралуу аныктамага муктаж болгон жараандар
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери 1.      – КРнын    Жер кодекси;

2.      – КРнын    Конституциясы

3.      – “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  мыйзамы;

– “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы   Жер үлүшү тууралуу аныктамага зарыл болгондо ала алышат
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары  – жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

– аныктоо;

– тизмеге киргизүү;

– ирээти менен  кызматты көрсөтүү.

Эгерде майыптуулугу бар жаран өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда,  ошол жарандын үйүнө жеткирилип берилет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү  Жылына бир канча жолу алышы мүмкүн.
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо  Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

– жер адис кызматкерлери тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– маалымат тактайчаларында;

– айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо)  Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

– жер адис кызматкерлери тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– маалымат тактайчаларына;

– айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар  менен сүйлөшүү  Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет.    Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары  Жашырындуулук кепилденет
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси  – паспорт (ID-карта);

– жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы  Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри  – көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

– жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

– жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

– даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

– сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Түздөн-түз кызмат көрсөтүү;

Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу – 12 пунктта көрсөтүлгөн документтердин тизмеси толук болбосо;

– айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

– жаран каза болгон учурда.

17. Даттануунун тартиби – Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө С.Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот;

– Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек;

– Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек;

– Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек;

– Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал сот органдарына кайрылуугу укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү  Жылына бир жолу

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                    Г.Мамытова

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №3-тиркеме

 Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы Үй – бүлөнүн курамы жөнүндө тактама берүү
2 Кызматтарды көрсөткөн муниципалдык органдын (мекеменин)толук аталышы  С.Юсупова айылдык аймагынын айыл өкмөтү
3 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнү алуучулар  Айыл өкмөттө каттоодо турган айылдык аймактын тургундары.
4 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи –       Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы;

–       Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

5 Көрсөтүлгөн муниципалдык кызматтардын акыркы жыйынтыгы Кайрылган кызмат алуучуну  үй-бүлөсүнүнүн курамындагы мүчөлөрү тууралуу тийиштүү тактама менен камсыздоо
6 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарты Өзүнчө, шарттарга жооп берген (жарык, ачык, жылуу, отургучтар менен эмеректер менен жабдылган бөлмө) кенсе, жандуу кезекке туруу аркылуу
7 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Инсандыгын тастыктаган документтерди карап чыгуу, текшерип, мөөр коюп, тактама жазып берүү үчүн 15-20 мүнөт убакыт кетет.

Жумушчу күндөрү, саат 9:00 – 17:00 гө чейин.

2. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү муниципалдык (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты С.Юсупова айыл аймагынын айыл өкмөт имаратында төмөнкү жолдор аркылуу алууга болот:

–          маалыматтык такталарында жайгаштырылган маалыматтарга ылайык;

–          иш график, бланктарды толтуруу тартиби жөнүндө маалымат (үлгүлөр) аркылуу;

–          кайрылуу күнүндө жетишпеген документтер тууралуу түшүндүрмө алуу аркылуу;

–          жоопту катчыдан

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

–          жазуу жүзүндө;

–          оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

–          электрондук түрдө.

9 Муниципалдык кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

– радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

– газеталар;

– айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

– айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

– интернет аркылуу;

– телефон боюнча.

3. Тейлөө жана муниципалдык кызмат көрсөтүү
10 Келүүчүлөр менен пикир алмашуу –  Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү;

–  Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл;

–  Жашы-жете элек балдар менен маектешүүдѳ этияттык менен жүргүзүү керек, психологиялык трамва келтирүүдѳн алыс болуу тийиш;

–  Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11 Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары  Муниципалдык кызмат көрсөтүүдө жашыруундуулукту камсыздоо ыкмасы:

– жаранды кабыл алууда кенседе башка адамдар жок болот, сүйлөшүүлөр учурунда айтылган маалыматтар башка жактарга берилбейт жана айтылбайт;

Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги кѳргѳзүлбѳшү зарыл. Жыйын, курултай, сессия жана башка элдик чогулуштарда кызмат алуучуларга башка адамдардын кѳзүнчѳ түз кайрылуу, же кызмат алуучулардын аты-жѳнүн аташка тыйуу салынат

12 Керектүү документтердин жана/же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси   Кызмат алууга керектүү документтердин тизмеси:

– Инсандыгын тастыктоочу документ (паспорт);

– туулгандыгы тууралуу күбөлүк же көчүрмөсү;

– никелешүү жөнүндө күбөлүк же көчүрмөсү;

– үй китеби;

– өлгөндүгү тууралуу күбөлүк.

13 Акы төлөнүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн наркы  Акысыз
14 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

– көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

– жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

– жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

– кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

– кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

– акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

– жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Электрондук форматта кызмат көрсөтүү  Электрондук формада көргөзүлбөйт.
4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16 Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17 Даттануу тартиби

 

–  Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу;

–  Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек;

–  Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат;

–  Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл;

–  Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18 Муниципалдык кызмат көрсөтүү стандарттарын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү  Төмөнкү муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандарты 3 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                       Г.Мамытова

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №4-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын

СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы Чарбадагы малдын саны жана түрү жөнүндөгү тактама (аныктама)
2 Кызматтарды көрсөткөн муниципалдык органдын (мекеменин)толук аталышы  С.Юсупова айылдык аймагынын айыл өкмөтү
3 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнү алуучулар  Айыл өкмөттүн чарба китебинде каттоодо турган айылдык аймактагы мал ээлери
4 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи –      Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”Мыйзамы;

–      Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5 Көрсөтүлгөн муниципалдык кызматтардын акыркы жыйынтыгы Айыл өкмөткө кайрылган кызмат алуучуларды  чарбасындагы малынын саны жана түрү тууралуу тийиштүү расмий тактама менен камсыздоо
6 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарты  Өзүнчө, шарттарга жооп берген (жарык, ачык, жылуу, отургучтар менен эмеректер менен жабдылган бөлмө) кенсе, жандуу кезекке туруу аркылуу.
7 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү  Инсандыгын тастыктаган документтерди карап чыгуу, чарба китебин текшерип, тактама жазып, кол коюп, мөөр коюп берүү үчүн 15-20 мүнөт убакыт талап кылынат.

Жумушчу күндөрү, саат 9:00 дөн – 17:00 гө чейин.

2. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү муниципалдык (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты С.Юсупова айыл аймагынын айыл өкмөт имаратында төмөнкү жолдор аркылуу алууга болот:

–          маалыматтык такталарында жайгаштырылган маалыматтарга ылайык;

–          иш график, бланктарды толтуруу тартиби жөнүндө маалымат (үлгүлөр) аркылуу;

–          кайрылуу күнүндө жетишпеген документтер тууралуу түшүндүрмө алуу аркылуу;

–          жоопту адистен.

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

–          жазуу жүзүндө;

–          оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

–          электрондук түрдө.

9 Муниципалдык кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

– радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

– газеталар;

– айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

– айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

– интернет аркылуу;

– телефон боюнча.

3. Тейлөө жана муниципалдык кызмат көрсөтүү
10 Келүүчүлөр менен пикир алмашуу –     Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү;

–     Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл;

–     Жашы-жете элек балдар менен маектешүүдѳ этияттык менен жүргүзүү керек, психологиялык трамва келтирүүдѳн алыс болуу тийиш;

–     Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт.

11 Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары  Муниципалдык кызмат көрсөтүүдө жашыруундуулукту камсыздоо ыкмасы:

– жаранды кабыл алууда кенседе башка адамдар жок болот, сүйлөшүүлөр учурунда айтылган маалыматтар башка жактарга берилбейт жана айтылбайт;

Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги кѳргѳзүлбѳшү зарыл. Жыйын, курултай, сессия жана башка элдик чогулуштарда кызмат алуучуларга башка адамдардын кѳзүнчѳ түз кайрылуу, же кызмат алуучулардын аты-жѳнүн аташка тыйуу салынат

12 Керектүү документтердин жана/же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси   Кызмат алууга керектүү документтердин тизмеси:

– Инсандыгын тастыктоочу документ (паспорт).

13 Акы төлөнүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн наркы  Акысыз
14 Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

 

Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

– көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

– жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

– жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

– кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

– кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

– акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

– жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Электрондук форматта кызмат көрсөтүү  Электрондук формада көргөзүлбөйт.
4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16 Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

 

Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17 Даттануу тартиби

 

–        Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу;

–        Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек;

–        Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат;

–        Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл;

–        Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18 Муниципалдык кызмат көрсөтүү стандарттарын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү  Төмөнкү муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандарты 3 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                 Г.Мамытова

 

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №5-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын

СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Тоголок жетим балдарга мектеп формасы менен камсыз кылуу;
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы С.Юсупова айыл аймагынын айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган ата-энелеринин экөө тең өлгөн же ата-энелери белгисиз, мектеп курагындагы балдар
4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи – «Балдар жөнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Кодекси;

– «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Жылдын 15-августуна чейин ар бир кызмат алуучуга:

– мектеп формасы менен камсыз болот.

Эркек балдарга:

1.      Костюм;

2.      Жилет;

3.      Көйнөк;

4.      Шым;

5.      Галстук;

6.      Туфли;

Кыз балдарга;

1.      Костюм;

2.      Жилет;

3.      Көйнөк;

4.      Юбка;

5.      Галстук;

6.      Туфли;

6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты – Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо турушу шарт;

– Кызмат алуучу жылдын 15-июлуна чейин жетим баланын камкорчусу же жакын тууганы бала жетим экендигин тастыктоочу иш-кагаздар менен (эгер каттоодо турбаса) арыз менен кайрылуусу зарыл;

– Кызмат жетим бала жашаган үйдѳ кѳрсѳтүлѳт;

– Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү – Документтерди кабылдоо жеке кабыл алуу учурунда 20 мүнөттүн ичинде жүргүзүлөт;

– Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен жылдын 15-август айына чейин кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш.

2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

– айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

– айыл аймактагы мектеп, жана бала-бакчалардан;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

– жазуу жүзүндө;

– оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

– электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

– радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

– газеталар;

– айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

– айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

– мектеп жана бала бакчанын башкаруу апаратынан жана алардын маалымат такталарынан;

– телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу – Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү;

– Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл;

– Жашы-жете элек балдар менен маектешүүдѳ этияттык менен жүргүзүү керек, психологиялык трамва келтирүүдѳн алыс болуу тийиш;

– Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары – Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги кѳргѳзүлбѳшү зарыл;

– Жыйын, курултай, сессия жана башка элдик чогулуштарда кызмат алуучуларга башка адамдардын кѳзүнчѳ түз кайрылуу, же кызмат алуучулардын аты-жѳнүн аташка тыйуу салынат.

12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучунун камкорчусу же жакын тууганы же айыл ѳкмѳттүн соц.кызматкери төмөндөгү документтерди тапшырат:

– жеке арыз;

– туулгандыгы туралу күбѳлүк;

– ата-энелеринин өлгөндүгү тууралу күбѳлүк, же болбосо ата-энелери белгисиздигин тастыктаган соттун аныктамасы (чечими);

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

– көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

– жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

– жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

– кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

– кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

– акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

– жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби – Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу;

– Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек;

– Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет;

– Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат;

– Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл;

– Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

 жооптуу катчысы:                                                                                  Г.Мамытова

 

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №6-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын

СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо  Салыктар боюнча карызы жоктугу жөнүндө тактама берүү
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы  С.Юсупова айылдык аймагынын айыл өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Салыктар боюнча карызы жоктугу жөнүндө тактамага муктаж болгон жараандар
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери 4.        – КРнын    Конституциясы

5.      – “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  мыйзамы;

– “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы   Салыктар боюнча карызы жоктугу жөнүндө тактамага зарыл болгондо ала алышат
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары  – жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

– аныктоо;

– тизмеге киргизүү;

– ирээти менен  кызматты көрсөтүү.

Эгерде майыптуулугу бар жаран өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда,  ошол жарандын үйүнө көмүр  жеткирилип берилет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү  Жылына бир канча жолу алышы мүмкүн
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо  Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

– социалдык кызматкерлер тарабынан;

– айыл башчылар, жамаат уюмдун башчылары  аркылуу;

– маалымат тактайчаларында;

– айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо)  Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

– социалдык кызматкерлер тарабынан;

– айыл башчылар, жамаат уюмдун башчылары  аркылуу;

– маалымат тактайчаларына;

– айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Келүүчүлөр менен сүйлөшүү –       Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет;

–       Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат;

–       Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет.    Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары  Жашырындуулук кепилденет
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси  – паспорт (ID-карта);

– жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы  Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри  – көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү;

– жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

– жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

– даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

– сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү –          Түздөн-түз кызмат көрсөтүү;

–          Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу – 12 пунктта көрсөтүлгөн документтердин тизмеси толук болбосо;

– айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

– жаран каза болгон учурда.

17. Даттануунун тартиби – Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө  С.Юсупова айыл өкмөтүнө кайрылса болот;

– Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек;

– Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек;

– Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек;

– Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал сот органдарына кайрылуугу укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү  Жылына бир жолу

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                 Г.Мамытова

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №7-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын

СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо  Ижара жери боюнча жана карызы жоктугу тууралуу аныктама берүү
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы С.Юсупова айыл өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Ижара жери боюнча жана карызы жоктугу тууралуу аныктамага муктаж болгон жараандар
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери 6.        – КРнын    жер кодекси;

7.      – КРнын    Конституциясы;

8.      – “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  мыйзамы;

– “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Ижара жери боюнча жана карызы жоктугу тууралуу аныктамага зарыл болгондо ала алышат
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары  – жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

– аныктоо;

– тизмеге киргизүү;

– ирээти менен  кызматты көрсөтүү.

Эгерде майыптуулугу бар жаран өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда,  ошол жарандын үйүнө жеткирилип берилет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү  Жылына бир канча жолу алышы мүмкүн.
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо  Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

– жер адис кызматкерлери тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– маалымат тактайчаларында;

– айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо)  Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

– жер адис кызматкерлери тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– маалымат тактайчаларына;

– айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү – Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет;

– Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат;

– Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет;

– Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары  Жашырындуулук кепилденет
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси  – паспорт (ID-карта);

– жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы  Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри  – көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

– жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

– жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

– даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

– сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү –          Түздөн-түз кызмат көрсөтүү;

–          Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу – 12 пунктта көрсөтүлгөн документтердин тизмеси толук болбосо;

– айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

– жаран каза болгон учурда.

17. Даттануунун тартиби – Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө С.Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот;

– Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек;

– Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек;

– Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек;

– Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү  Жылына бир жолу

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                               Г.Мамытова

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №8-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын

СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо Аз камсыздалган, жакыр үй-бүлөлөрдүн балдарын жайкы эс алуу жайларга жолдомолор менен камсыздандыруу
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы С.Юсупова айыл өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Айыл аймактагы чарба китебинде катталган аз камсыздалган, жакыр үй-бүлөлөрдүн балдары
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери – Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

– “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– “Кыргыз Республикасында калкты социалдык тейлөөнүн негиздери” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрин түзүү тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдагы 03-июнундагы №302 Токтому;

– “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдагы 03-сентябрындагы №603 Токтому

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Айыл аймактагы чарба китебинде катталган, аз камсыздалган, жакыр үй-бүлөлөрдүн балдары жайкы мезгилде эс алуу жайларга жолдомолор менен камсыздандыруу үчүн жылына бир жолу жардам алышат.
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары – жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

– аныктоо;

– тизмеге киргизүү;

Эгерде аз камсыздалган, жакыр үй-бүлөлөрдүн балдарын жайкы эс алуу жайларга жолдомолор менен камсыздандыруу үчүн өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда социалдык адис же болбосо айыл башчысы ошол жарандын үйүнө жолдомону жеткирип берет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Жылына бир жолу
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкү ыкмалар менен алса болот:

– социалдык кызматкерлерге кайрылуу жолу менен;

– айыл башчыларга, жамаат уюмдун башчыларына кайрылуу  аркылуу;

– маалымат тактайчаларында;

– айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

Айыл өкмөттүн иштөө тартиби маалыматтык тактайчаларында илинип турат.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо) Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

– социалдык кызматкерлер аркылуу;

– айыл башчылар, жамаат уюмдун башчылары  аркылуу;

– маалымат тактайчаларына;

– айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар  менен сүйлөшүү –       Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет;

–       Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат;

–       Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет;

–       Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары Жашырындуулук кепилденет
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси – паспорт (ID-карта);

– туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

– жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

– жакырчылык картасы;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри – көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

– жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

– жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

– даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

– сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү –          Түздөн-түз кызмат көрсөтүү;

–          Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда.

17. Даттануунун тартиби – Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө С.Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот;

– Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек;

– Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек;

– Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек;

– Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү Жылына бир жолу

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                Г.Мамытова

 С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №9-тиркеме

 Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын

СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо  ДМЧЖ, улгайган жарандарга материалдык жардам көрсөтүү (Майыптуулугунун даражасын көрсөтүш керек)
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы  С.Юсупова айыл өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар  ДМЧЖ, улгайган жарандар (Майыптуулугунун даражасын көрсөтүш керек)
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери 9.          – Кыргыз Республикасынын    Конституциясы;

10.  “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

11.  – “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрин түзүү тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдагы 03-июнундагы №302 Токтому;

– “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдагы 03-сентябрындагы №603 Токтому

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы ДМЧЖ, улгайган жарандарга материалдык жардам көрсөтүлөт
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары  – жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

– аныктоо;

– тизмеге киргизүү;

Эгерде майыптуулугу бар жаран өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда,  ошол жарандын үйүнө жеткирилип берилет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү  Жылына бир жолу
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо  Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

– социалдык кызматкерлер тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– маалымат тактайчаларында;

– айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо)  Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

– социалдык кызматкерлер тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– маалымат тактайчаларына;

– айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү – Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет;

– Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат;

– Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет;

– Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары  Жашырындуулук кепилденет
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси  – паспорт (ID-карта);

– жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы  Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри  – көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

– жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

– жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

– даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

– сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү –          Түздөн-түз кызмат көрсөтүү;

–          Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу – 12 пунктта көрсөтүлгөн документтердин тизмеси толук болбосо;

– айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

– жаран каза болгон учурда.

17. Даттануунун тартиби – Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө С.Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот;

– Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек;

– Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек;

– Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек;

– Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү  Жылына бир жолу

 

 

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

                 жооптуу катчысы:                                                                                 Г.Мамытова

 

 

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №10-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын

СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлерине жана башка согуштун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы С.Юсупова айыл өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлерине жана башка согуштун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүлүүчү жараандар
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери – Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

– “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлерине жана башка согуштун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү үчүн жылына бир жолу жардам алышат.
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары – жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

– аныктоо;

– тизмеге киргизүү;

Эгерде улуу ата-мекендик согуштун ардагерлерине жана башка согуштун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү үчүн өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда социалдык адис же болбосо айыл башчысы ошол жарандын үйүнө жолдомону жеткирип берет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Ар бир жылда бир жолу
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

– социалдык кызматкерлер тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– маалымат тактайчаларында;

– айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо) Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

– социалдык кызматкерлер тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– маалымат тактайчаларына;

– айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү –       Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет;

–            Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат;

–       Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет;

–       Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары Жашырындуулук кепилденет
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси – паспорт (ID-карта);

– жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри – көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

– жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

– жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

– даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

– сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү –          Түздөн-түз кызмат көрсөтүү;

–          Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда.

17. Даттануунун тартиби – Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө С.Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот;

– Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек;

– Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек;

– Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек;

– Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү Жылына бир жолу

  

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                 Г.Мамытова

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №11-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын

СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо Жарым жана тоголок жетим балдарга жылына бир жолу  “балдар күнүнө” карата материалдык жардам менен камсыздоо
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы С.Юсупова айыл өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Жарым жана тоголок жетим балдарга жылына бир жолу  “балдар күнүнө” карата материалдык жардам менен камсыздалуучулар
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери – Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

– “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Жарым жана тоголок жетим балдарга жылына бир жолу  “балдар күнүнө” карата материалдык жардам менен камсыздоо үчүн жылына бир жолу жардам алышат.
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары – жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

– аныктоо;

– тизмеге киргизүү;

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Жылына бир жолу
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

– социалдык кызматкерлер тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– мекткптин мүдүрү;

– соц педагог аркылуу;

– маалымат тактайчаларында;

– айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо) Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

– социалдык кызматкерлер тарабынан;

– айыл башчылар аркылуу;

– мекткптин мүдүрү;

– соц педагог аркылуу;

– маалымат тактайчаларында;

– айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү –    Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет;

–    Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат;

–    Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет;

–    Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары Жашырындуулук кепилденет
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси – социалдык кызматкерде каттоодо тургандыгы боюнча аныктама;

– паспорт (ID-карта);

– туугандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

– мектепте окугандыгы тууралуу аныктама;

– жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

Тиешелүү документтерди балдардын мыйзамдуу өкүлдөрү тапшырганга укуктуу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри – көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

– жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

– жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

– даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

– сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү –          Түздөн-түз кызмат көрсөтүү;

–          Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда.

17. Даттануунун тартиби – Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө С.Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот;

– Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек;

– Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек;

– Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек;

– Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү Жылына бир жолу

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                Г.Мамытова

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №12-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Спорттук беттештердин жана мектеп олимпиадаларынын катышуучуларынын транспорттук чыгымдарын каржылоо
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы С.Юсупова айыл аймагынын айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган ѳспүрүм окучуу балдар жана жаштар.
4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи – «Балдар жөнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Кодекси;

– «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Сметага ылайык спорттук беттештердин жана мектеп олимпиадаларынын катышуучулары транспорттук чыгымдары менен каржыланат
6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты – Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо турушу шарт;

– Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен жыл ичинде кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш
2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

– айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

– жазуу жүзүндө;

– оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

– электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

– радио, маалымат сайттары, газеталар;

– айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

– айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

-телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу – Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү;

– Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары Кызмат алуучунун аты-жѳнү жашыруун эмес
12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучунун камкорчусу айыл ѳкмѳттүн соц.кызматкери төмөндөгү документтерди тапшырат:

– машыктуруучунун жана мектеп директорунун арызы;

– туулгандыгы туралу күбѳлүктун кочурмосу;

– спорттук мелдеш өтө турган атайын Жобо;

-олимпиада өтө турган элге билим беруу органнын буйругу

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

– көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

– жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

– жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

– кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

– кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

– акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

– жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби – Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу;

– Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек;

– Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет;

– Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат;

– Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл;

– Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

   С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                             Г.Мамытова

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №13-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Жалгыз бой кары адамдарды, 16 жашка чейинки 5 баласы бар аз камсыз үй-бүлөөлөрдү жана жетим балдарды кышкы мезгилде көмүр менен камсыз кылуу
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы С.Юсупова айыл аймагынын айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар – Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган социалдык паспортто катталган;

– жалгыз жашаган 60-жаштан өйдө курактагы жарандар;

– 16 жаш куракка чейинки 5 же 5тен ашык балдары бар аз-камсыз үй-бүлѳѳлѳр;

– ата-энеси экөө тең өлгөн же бирөө гана бар же болбосо ата-энелери белгисиз, 18 жаш куракка чейинки балдар

4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи – «Балдар жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Кодекси;

– «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Жылдын 1-ноябрына чейин ар бир кызмат алуучуга:

– 1 тоннага чейин кесек кѳмүр менен кызмат алуучулар камсыз болот

6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты – Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо туруусу;

– Социалдык паспортто каттоодо туруусу;

– Кызмат алуучу жылдын 1-сентябрьга чейин арыз менен кайрылуусу (социалдык паспортто каттоосунда жок болсо);

– Кызмат аз камсыз үй-бүлѳѳнүн үйүндѳ кѳргѳзүлѳт;

– Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү – Документтерди кабылдоо жеке кабыл алуу учурунда 20 мүнөттүн ичинде жүргүзүлөт;

– Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен жылдын 1-ноябрь айына чейин кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш.

2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

– айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

– жазуу жүзүндө;

– оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

– электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

– маалымат сайттары;

– айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

– айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

– телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу – Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү;

– Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл;

– Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары – Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги кѳргѳзүлбѳшү зарыл;

– Жыйын, курултай, сессия жана башка элдик чогулуштарда кызмат алуучуларга башка адамдардын кѳзүнчѳ түз кайрылуу, же кызмат алуучулардын аты-жѳнүн аташка тыйуу салынат.

12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучу же анын камкорчусу же жакын тууганы же айыл ѳкмѳттүн соц.кызматкери төмөндөгү документтерди берет:

– жеке арыз;

– паспорт;

– туулгандыгы жөнүндө күбѳлүк (жетим балдарга);

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

– көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

– жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

– жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

– кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

– кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

– акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

– жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби – Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына жана айылдык кенештин тѳрагасына (айыл ѳкмѳтү кабыл албай койсо) оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу;

– Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек;

– Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет;

– Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат;

– Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл;

– Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш

 

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

                 жооптуу катчысы:                                                                                   Г.Мамытова

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №14-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Көп балалуу жалгыз бой энелерге кышкы мезгилге жыгач отун менен камсыздоо
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы С.Юсупова айыл аймагынын айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган жалгыз бой (куйөсү жок, ажырашкан, жесир) колунда 18-жашка чейинки 4 же 4-төн көп баласы бар аялдар.
4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи – «Балдар жонүндѳ» Кыргыз Республикасынын Кодекси;

– «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Жылдын 15-ноябрына чейин ар бир кызмат алуучуга:

– 1 куб кургак жыгач отун менен камсыздоо

6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты – Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо турушу шарт;

– 18-жашка чейинки 4 же 4-төн ашык балдары кызмат алуучу менен чогу жашоосу;

– Кызмат алуучу жылдын 15-октябрына чейин арыз менен кайрылуусу;

– Балдар энеси менен чогуу жашоосу;

– Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү – Документтерди кабылдоо жеке кабыл алуу учурунда 30 мүнөттүн ичинде жүргүзүлөт;

– Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен жылдын 15 ноябрь айына чейин кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш.

2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8. Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

– айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

– айыл аймактагы мектеп, жана бала-бакчалардан;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

– жазуу жүзүндө;

– оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

– электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

– радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

– газеталар;

– айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

– айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

– мектеп жана бала бакчанын башкаруу аппаратынан жана алардын маалымат такталарынан;

– телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу – Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү;

– Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл;

– Жашы-жете элек балдар менен маектешүүдѳ этияттык менен жүргүзүү керек, психологиялык трамва келтирүүдѳн алыс болуу тийиш;

– Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары   Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги кѳргѳзүлбѳшү зарыл. Жыйын, курултай, сессия жана башка элдик чогулуштарда кызмат алуучуларга башка адамдардын кѳзүнчѳ түз кайрылуу, же кызмат алуучулардын аты-жѳнүн аташка тыйуу салынат
12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучу төмөндөгү документтерди берет:

– жеке арыз;

– балдардын туулгандыгы туралу күбѳлүктөр (көчүрмөлөрү);

– ажырашуу тууралу кубөлүк (көчүрмөлөрү), же күйөсүнүн өлгөндүгү тууралу күбѳлүк, же болбосо жалгыз бой экендигин тастыктаган башка иш-кагаз;

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

– көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

– жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

– жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

– кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

– кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

– акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

– жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби – Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу;

– Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек;

– Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет;

– Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат;

– Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 3 күндөн ашпоосу зарыл;

– Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                 Г.Мамытова

 С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №15-тиркеме

 Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Ден-соолугунан мумкунчулугу чектелуу балдарга майыптар кунуно белектерди тапшыруу;
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы С.Юсупова айыл аймагынын айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган ден-соолугунан мумкунчулугу чектелуу балдар
4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи – «Балдар жөнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Кодекси;

– «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Жылдын ден-соолугунан мумкунчулугу чектелген балдарга майыптар кунуно карата белектер тапшырылат мисалы:

1.      Жумшак оюнчуктар;

2.      Окуу кенселер;

3.      Спорттук буюмдар ж.б.

6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты – Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо турушу шарт;

– Кызмат алуучу жылдын 3-декабрьда майыптар кунуно карата белектер тапшырылат;

– Кызмат  озгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) үйдѳ кѳрсѳтүлѳт;

– Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү – Документтерди кабылдоо жеке кабыл алуу учурунда 20 мүнөттүн ичинде жүргүзүлөт;

– Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен жылдын 3-декабрьда майыптар кунуно карата кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш.

2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

– айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

– жазуу жүзүндө;

– оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

– электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

– радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

– газеталар;

– айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

– айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

– мектеп жана бала бакчанын башкаруу апаратынан жана алардын маалымат такталарынан;

– телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу – Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү;

– Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл;

– Жашы-жете элек балдар менен маектешүүдѳ этияттык менен жүргүзүү керек, психологиялык трамва келтирүүдѳн алыс болуу тийиш;

– Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары – Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги кѳргѳзүлбѳшү зарыл;

– Жыйын, курултай, сессия жана башка элдик чогулуштарда кызмат алуучуларга башка адамдардын кѳзүнчѳ түз кайрылуу, же кызмат алуучулардын аты-жѳнүн аташка тыйуу салынат.

12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучунун камкорчусу же жакын тууганы же айыл ѳкмѳттүн соц.кызматкери төмөндөгү документтерди тапшырат:

– жеке арыз;

– туулгандыгы туралу күбѳлүк;

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

– көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

– жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

– жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

– кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

– кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

– акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

– жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби – Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу;

– Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек;

– Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет;

– Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат;

– Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл;

– Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш

 

 С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                Г.Мамытова

 С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №16-тиркеме

 Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө сөөк койууда отун жагынан жана башка жардам берүү
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы С.Юсупова айыл аймагынын айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган жалгыз бой (куйөсү жок, жесир, турмушу начар) адамдар.
4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи  – «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Жыл ичинде аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө сөөк койууда отун, жана материалдык  жагынан жардам берүү кызмат алуучуга:

– 1 куб кургак жыгач отун менен камсыздоо;

– 50 кг ун, 10 литр осумдук май менен камсыздоо;

– Же ____сом накталай каражат менен

6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты – Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо турушу шарт;

– Кызмат алуучуун жакындары  сөөк койууда арыз менен кайрылуусу;

– Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен ылдам убакытта 2 күндүн ичинде кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш
2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

– айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

– жазуу жүзүндө;

– оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

– электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

– айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

– айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

– телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу – Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү;

– Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги ачык кѳргѳзүлбѳшү зарыл
12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучу төмөндөгү документтерди берет:

– жеке арыз;

– аз камсыз болгон үй-бүлөө экендигин тастыктаган башка иш-кагаз.

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

– көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

– жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

– жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

– кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

– кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

– акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

– жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби – Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу;

– Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек;

– Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет;

– Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат;

– Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 3 күндөн ашпоосу зарыл;

– Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу;

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү   Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                 Г.Мамытова

 

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-4 токтомуна №17-тиркеме

 

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесинин муниципалдык кызматтын СТАНДАРТЫ

 

1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Аз камсыз үй-бүлөөдөгү ден-соолугунан мүнкүнчүлүгү чектелген адамдарды кышкы мезгилге көмүр менен камсыздоо
2 Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы С.Юсупова айыл аймагынын айыл ѳкмѳтү
3 Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган социалдык паспортто аз камсыз үй-бүлөөдө катталган

– ден-соолугунан мүнкүнчүлүгү чектелген адам

4 Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи – «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы

5 Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Жылдын 1-ноябрына чейин ар бир кызмат алуучуга:

– 1 тоннага чейин кесек кѳмүр менен кызмат алуучулар камсыз болот.

6 Кызмат көрсөтүүнүн шарты – Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо туруусу;

– Социалдык паспортто каттоодо туруусу;

– Кызмат алуучу жылдын 1-сентябрьга чейин арыз менен кайрылуусу (социалдык паспортто каттоосунда жок болсо);

– Кызмат аз камсыз үй-бүлѳѳнүн үйүндѳ кѳргѳзүлѳт;

– Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн

7 Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү – Документтерди кабылдоо жеке кабыл алуу учурунда 20 мүнөттүн ичинде жүргүзүлөт;

– Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен жылдын 1-ноябрь айына чейин кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш.

2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

– айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

– жазуу жүзүндө;

– оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

– электрондук түрдө;

– Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9 Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

– маалымат сайттары;

– айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

– айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

– телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10 Келүүчүлөр менен пикир алмашуу – Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү;

– Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл;

– Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт.

11 Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары – Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги кѳргѳзүлбѳшү зарыл; – Жыйын, курултай, сессия жана башка элдик чогулуштарда кызмат алуучуларга башка адамдардын кѳзүнчѳ түз кайрылуу, же кызмат алуучулардын аты-жѳнүн аташка тыйуу салынат.
12 Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучу же анын камкорчусу же жакын тууганы же айыл ѳкмѳттүн соц.кызматкери төмөндөгү документтерди тапшырат:

– жеке арыз;

– паспорт;

– туулгандыгы жөнүндө күбѳлүк (жетим балдарга);

– Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүүлүгүн тастыктаган маалымдама же башка документ

13 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14 Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

– көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

– жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

– жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

– кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

– кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

– акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

– жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу.

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16 Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

– бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

– ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда.

17 Даттануу тартиби – Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына жана айылдык кенештин тѳрагасына (айыл ѳкмѳтү кабыл албай койсо) оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу;

– Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек;

– Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет;

– Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат;

– Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл.

– Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18 Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                                                 Г.Мамытова

****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 6-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №6-5                                                      18.12.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Кызмат көрсөтүүгө конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө

USAID дин «Ийгиликтүү аймак» долбоору алкагында кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүлөрдүн профессионалдык даярдыгынын, квалификациясынын, билиминин деңгээлин обөективдүү жана ачык баалоо максатында кызмат көрсөтүүгө конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону карап жана талкуулап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен  С.Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 

 1. USAID дин «Ийгиликтүү аймак» долбоорунун алкагында кызмат көрсөтүүгө конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо бекитилсин (жобо тиркелет).
 2. С.Юсупова айыл өкмөтүндө кызмат көрсөтүүгө конкурстар ушул жобонун негизинде жүргүзүлсүн.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин экономика, бюджет жана каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

С. Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                 К. Нарматов

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-5 токтомуна №1-тиркеме

 

Кызмат көрсөтүүгө конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө

 ЖОБО

 

I. Жалпы жоболор

 1. Конкурс өткөрүү жөнүндө жобо «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

Ушул жобо айыл аймагынын территориясында конкурс өткөрүүнүн тартибин жана шарттарын белгилейт.

 1. Конкурс кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүлөрдүн профессионалдык даярдыгынын, квалификациясынын, билиминин деңгээлин обөективдүү жана ачык баалоо максатында өткөрүлөт.

II. Ушул жободо колдонулуучу түшүнүктөр

 1. Ушул жободо колдонулуучу түшүнүктөр:

кепилдик салымы – кызмат көрсөтүү максатында конкурска катышууга каалоосун билдирген талапкер тарабынан киргизилген акчалай сумма;

конкурс – тандоо жана конкурстун жеңүүчүсүнө кызмат көрсөтүү укуктарын ыйгаруу;

ак ниет эмес атаандаштык – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жоболоруна, ишкердик жүгүртүмдүн салттарына, ак ниеттүүлүк, эстүүлүк жана адилеттүүлүктүн талаптарына карама-каршы келбеген артыкчылыктарын сатып алууга багытталган конкурстун субөекттеринин аракеттери, эгерде мындай аракеттер натыйжада төмөнкүгө ээ болсо:

 • конкурстун катышуучуларынын ортосунда жашыруун сүйлөшүп алуу,
 • коррупция,
 • бааларды жасалма жогорулатуу, төмөндөтүү же кармоо,
 • конкурска жетүүсүн чектөө же потенциалдуу атаандаштарды жок кылуу жана башка ак ниет эмес аракеттер;

конкурстун катышуучусу – ушул Жобо менен белгиленген конкурска катышууга арыз берген жана уруксат алган жак.

III. Конкурс жана конкурсттук комиссия

 1. Кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүлөрүн тандоо конкурсттук негизде жүзөгө ашырылат. Конкурс Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын алардын мүмкүнчүлүктөрүнө жана профессионалдык даярдыгына ылайык бирдей жетүүсүн камсыз кылат.
 2. Конкурсту өткөрүүнүн максаты кызмат көрсөтүүгө коюлган квалификациялык талаптарга, анын ичинде билимине, иш тажрыйбасына, профессионалдык жана жалпы билимдерине, ишкердик сапаттарына, ошондой эле талапкерлердин мотивациясына ылайык кыйла дайындалган талапкерлерди аныктоо болуп саналат.
 3. Кызмат көрсөтүүгө конкурс өткөрүү үчүн айыл өкмөтүнүн башчысынын буйругу менен кызмат көрсөтүүгө талапкерлердин тандоосун жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу конкурсттук комиссия (мындан ары – Комиссия) түзүлөт.
 4. 7. Конкурсттук комиссиянын түзүмү жана курамы:

– конкурсттук комиссиянын төрагасы;

–  конкурсттук комиссиянын мүчөлөрү;

– конкурсттук комиссиянын катчысы.

 1. Ишмердиктин адистештирилген түрлөрүндө атайын профессионалдык билимдерин текшерүү үчүн конкурсттук комиссия серепчилерди чакырта алат. Серепчилердин корутундулары сунуштоо мүнөзүнө ээ жана протокол менен таризделет.
 2. Конкурсту өткөрүүдө комиссия:

– конкурсту өткөрүүнүн мөөнөттөрүн жана иш регламентин аныктайт;

-конкурстун катышуучуларына карата квалификациялык талаптарды белгилейт;

– маектешүүнүн  баалоо критериин белгилейт;

– конкурстун катышуучулары тарабынан берилген документтерди карайт жана конкурска катышуу жөнүндө чечимди кабыл алат;

– конкурстун катышуучулары менен маектешүү өткөрөт;

– конкурстун жеңүүчүсүн аныктайт;

– конкурстун жыйынтыктарын бекитет;

 1. Жоопту катчы:

– кызмат көрсөтүүгө талаптанган жарандардан документтерди кабыл алууну жүзөгө ашырат;

– кызмат көрсөтүүгө талаптанган жарандарга конкурсту өткөрүүнүн шарттары тууралуу маалымат берет;

– конкурсттук комиссиянын мүчөлөрү үчүн  иш кагаздарды иштетет жана даярдайт;

– конкурска катышкандардын тизмесин түзөт;

–  маектешүүнүн суроолорунун тизмесин иштеп чыгат;

– конкурстун катышуучуларына конкурстун бардык баскычтарын өткөрүүнүн жери, күнү, айы, жылы жана убактысы  тууралуу маалымат берет.

IV. Ачык конкурсту өткөрүү

 1. Ачык конкурс төмөнкү тартипте өткөрүлөт:

– Жалпыга малымдоо каражаттарында жана айыл аймактагы жалпыга жеткиликтүү жерлерге ачык конкурс өткөрүү жөнүндө жарнама берүү;

– конкурстун катышуучуларынан документтерди кабыл алуу;

– конкурсту түздөн түз өткөрүү.

 1. Конкурсту өткөрүү төмөнкү этаптарды камтыйт:

– кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүлөргө карата коюлган талаптарга конкурстун катышуучуларынын документтеринин ылайык келүүсүн кароо;

– маектешүү;

– комиссия тарабынан кароо;

– конкурстун жеңүүчүсүн аныктоо тууралуу чечимди кабыл алуу.

V. Кокурстун катышуучулары

 1. Катышуучулар төмөнкү учурларда конкурска катыша алышпайт:

–  кызмат көрсөтүү үчүн зарыл болгон белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келбесе;

– керектүү документтерди бербесе;

-кепилдик салымды төлөбөсө (эгерде каралса).

 1. Кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүгө ачык конкурсту өткөрүүнүн узактыгы документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 30 күндөн ашпоого тийиш.

VI. Маалыматтык пакетти түзүүнүн тартиби

 1. Айыл өкмөтү төмөнкү маалыматты камтыган маалыматтык пакетти түзөт:

а) конкурстун шарттарын;

г) кепилдик салымдын өлчөмүн, конкурстун катышуучулары тарабынан аны төлөөнүн мөөнөттөрү жана тартиби.

 1. Айыл өкмөтү конкурска катышууну каалаган жактарга маалыматтык пакетти берүүгө милдеттүү.
 2. Жарыя конкурстун мөөнөтү, жери, анын ичинде конкурска катышууга арыздарды кабыл алууну токтотуунун мөөнөттөрү, кепилдик салымдын суммасы которула турган банкттын реквизиттери (эгерде каралса), толук маалымат алуу үчүн айыл өкмөтүнүн байланыш телефондору жөнүндө маалыматты камтууга тийиш. Жарыя конкурсту өткөрүүгө чейин 14 күндөн кечиктирбей жарыяланат.

VII. Конкурсту өткөрүүнүн тартиби

 1. Конкурска катышууга укугун алуу үчүн талапкер төмөнкүлөрдү берет:

а) конкурска катышуу ниети жөнүндө жазуу жүзүндөгү арыз;

б) жеке жак-талапкердин өздүгүн тастыктаган документ;

в) юридикалык жак-талапкердин укук жөндөмдүүлүгүн тастыктоочу документ;

г) юридикалык жак-талапкердин жетекчиси экенин тастыктаган документ, болбосо жеке же юридикалык жак-талапкердин атынан чыгуу укугуна ишеним кат;

д) кепилдик салымын (эгерде каралса) төккөнүн тастыктоочу төлөм документтери.

 1. Конкурска катышуу ниети жөнүндө арыз конкурсту өткөрүүгө чейин акыркы жумушчу күндөн кечиктирбей берилиши керек.

Конкурска катышуу ниетин билдирген юридикалык жак кошумча мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн, уставынын, түзүү жөнүндө чечиминин көчүрмөлөрүн берет.

 1. Кепилдик салым катышуучулар тарабынан айыл өкмөтүнүн белгилүү эсебине накталай эмес которуу жолу менен төгүлөт.
 2. Конкурстун жеңүүчүсү менен келишим түзгөн учурда кепилдик салымынын суммасы кайтарылууга тийиш.

Кепилдик салым 5 жумушчу күндүн ичинде кайтарылууга тийиш:

а) конкурста жеңе албаган катышуучуларга;

б) эгерде конкурс өткөрүлбөй калса;

в) конкурсту өткөрүүгө чейин 3 күн калганда катышуудан баш тартса.

Калган учурларда кепилдик салымы конкурсту өткөрүү боюнча чыгымдардын ордун толтуруу максатында айыл өкмөтүнүн башкаруусунда калат.

 1. Арыз берүүчүгө төмөнкү учурларда документтерди кабыл алуудан баш тартылат:

а) арыз конкурсту өткөрүү жөнүндө жарыяда белгиленген арызды кабыл алуу мөөнөтү аяктагандан кийин берилсе;

б) арыз берүүчүнүн атынан аракеттенүүгө ыйгарым укуктары жок адам тарабынан берилсе;

в) маалыматтык пакет жана ушул Жобо менен каралган керектүү документтер берилбесе же берилген документтер тиешелүү түрдө таризделбесе.

 1. Катышуучу укуктуу:

а) жеке өзү же өзүнүн өкүлдөрү аркылуу конкурска катышууга;

б) конкурстун предмети жөнүндө толук маалымат алууга;

в) конкурска катышуудан баш тартууга, бирок конкурсту өткөрүүгө чейин үч күндөн кечиктирбей чечими тууралуу конкурстун уюштуруучусуна кабарлоо, ушуну менен бирге белгиленген мөөнөттүн ичинде кепилдик салымын алуу, көрсөтүлгөн мөөнөттү бузган учурда кепилдик салымы кайтарылбайт;

г) комиссиянын протоколдору менен таанышууга жана протоколдон көчүрмө бөлүк алууга;

д) конкурстун катышуучусу катары укуктары бузулган учурда сотко кайрылууга.

 1. Бир гана катышуучу катышкан конкурс ишке ашпай калды деп таанылат жана айыл өкмөтү конкурс өткөрүү жөнүндө жарыяны экинчи ирет жарыялайт.
 2. Айыл өкмөтү конкурсту өткөрүүгө чейин он күндөн кечиктирбей конкурстан баш тартууга укуктуу, конкурстан баш тартуунун себептери көрсөтүлгөн протокол түзүлөт. Конкурстан баш тарткан учурда айыл өкмөтү конкурсту өткөрүүдөн баш тартуунун себептерин көрсөтүү менен чечими тууралуу жазуу формасында катышуучуларга кабарлайт.
 3. Катышуучу тарабынан ак ниет эмес атаандаштык аныкталган учурда акыркысы мындан ары конкурска катышуу укугунан ажыратылат, муну менен бирге кепилдик салымы ага кайтарылбайт.

VIII. Конкурсту өткөрүүнүн тартиби.

 1. Конкурсту жарыялоого чейин конкурстун шарттары белгиленет.
 2. Жарыяда жана маалыматтык пакетте көрсөтүлгөн конкурстун шарттарына ылайык келген конкурстук сунуш конкурстун катышуучуларына бекитилген конверттин ичинде арыз менен бирге тапшырылат.
 3. Бир катышуучудан бир гана конкурстук сунуш сунушталышы мүмкүн.

Конкурстук сунуштар менен конверттер инвестициялык жана  комиссия тарабынан белгиленген (технико-экономикалык көрсөткүчтөр, түшүндүрмө каты) конкурстун шарттарына ылайык келген башка сунуштарды камтышы керек.

 1. Конкурстук сунуштарды ачуу конкурсту түздөн түз өткөргөн учурда жана конкурстун катышуучуларынын же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусу менен конкурстук комиссиясы тарабынан жүзөгө ашырылат.

Комиссия келип түшкөн сунуштарды ирээти менен ачат, конкурстун катышуучусунун номерин, анын фамилиясын, атын жана атасынын атын же аталышын, конкурстун катышуучусу тарабынан сунушталган конкурсттук шарттарды окуйт, конкурстук сунуштарды ачуунун натыйжаларын протоколго жазат жана келип түшкөн конкурстук сунуштарды баалоого киришет.

 1. Конкурстук сунуштарды баалоо конкурстук сунуштарды ачкан күнү конкурстук документацияда белгиленген критерийлер боюнча жүзөгө ашырылат. Айыл аймагынын кызыкчылыктарынын негизинде, конкурстун шарттары менен каралган учурларда, конкурстун приоритеттүү шарттары болуп сунушталган эң жакшы шарттар жана/же инвестициялык сунуштар саналат;

Эрежеден тышкары учурларда, конкурстук сунуштарды баалоо үчүн кошумча убакыт керек болгондо, конкурсту өткөрүүнүн мөөнөттөрү комиссия тарабынан кийинки комиссиянын отурумуна чейин узартылышы мүмкүн, бул тууралуу комиссиянын отурумуна катышкан комиссиянын мүчөлөрү жана конкурстун катышуучулары тарабынан кол коюулуучу конкурстук сунуштарды ачуу жыйынтыктары жөнүндө протоколго тиешелүү жазуу жүргүзүлөт.

Берилген билдирүүлөрдү баалоонун жүрүшүндө комиссия конкурстун катышуучуларына өздөрүнүн конкурстук сунуштарын түшүндүрүү үчүн кайрылууга укуктуу. Конкурстук шарттардын маңызын өзгөртүүгө жол берилбейт.

Конкурстук документацияда белгиленген талаптарга ылайык келбеген конкурстук сунушту комиссия четке кагат.

 1. Конкурстук сунуштарды баалоонун жыйынтыгы боюнча эң мыкты шарттарды сунуштаган конкурстун жеңүүчүсү аныкталат, комиссиянын катчысы тарабынан конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протокол түзүлөт, протоколго катчы, комиссиянын отурумуна катышкан комиссиянын мүчөлөрү жана конкурстун жеңүүчүсү кол коюшат.
 2. Комиссиянын мүчөлөрүнүн ортосунда конкурсту өткөрүүгө байланыштуу пайда болгон талаш-тартыштар ачык добуш берүү менен чечилет, ал эми бирдей сандагы добуш чогулса, төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп саналат.
 3. Конкурсту өткөрүүдө:

а) Комиссиянын чечими боюнча эн мыкты шарттарды сунуш кылган жак жеңүүчү деп таанылат;

б) конверттерди ачып, сунуштарды окуган учурда конкурстун бардык катышуучулары же тиешелүү түрдө таризделген ишеним каттары бар өкүлдөрү катышууга уруксат берилет.

IX. Конкурстун документтерин тариздөөнүн тартиби

 1. Эң мыкты шарттарды сунуштаган конкурстун катышуучусу жеңүүчү болуп жарыяланат.

Эң мыкты шарттарды комиссия маалыматтык пакетте көрсөтүлгөн квалификациялык талаптарга ылайык аныктайт. Жеңүүчүлөрдү аныктоо эки этапта өткөрүлөт.

Биринчи этапта квалификациялык талаптарга ылайык келген жана зарыл болгон документтердин толук тизмесин берген катышуучулар тандалат.

Экинчи этапта конкурстук комиссиянын ар бир мүчөсү 10 балдык шкала боюнча буга чейин белгиленген ар кандай көрсөткүчтөр боюнча (мисалы: квалификация, иш тажрыйбасы, техникалык жабдуунун болушу жана башкалар) ар бир катышуучуну баалап чыгат. Андан кийин ар бир кандидат боюнча комиссиянын бардык мүчөлөрүнүн балдарын эсептөө жүргүзүлөт.  Балдардын эң көп санына ээ болгон талапкер жеңүүчү болуп саналат.

 1. Конкурс өткөрүлгөн күнү конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго комиссиянын отурумдарына катышкан комиссиянын мүчөлөрү жана конкурстун жеңүүчүсү кол коюшат.
 2. Протоколдо төмөнкү маалыматтар каралат:

а) конкурстун предмети;

б) конкурстун жеңүүчүсүнүн аты-жөнү же аталышы;

г) келишимге кол коюу боюнча тараптардын милдеттери;

д) ыйгарым укуктуу органдын алыш-бериш эсебинин номери жана башка реквизиттери.

Конкурстун жыйынтыгы жөнүндө протоколдун көчүрмөсү же протоколдон көчүрмө бөлүк конкурстун жеңүүчүсүнө берилет. Комиссиянын бардык катышуучулары менен протоколго кол коюлгандан кийин 1 жумушчу күндүн ичинде айыл өкмөтүнүн башчысына жөнөтүлөт. Айыл өкмөтүнүн башчысы 5 жумушчу күндүн ичинде конкурстун жеңүүчүсү менен келишим түзөт. Эгерде конкурс ушул Жобону же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен өткөрүлгөнү аныкталса, айыл өкмөтүнүн башчысы келишимге кол коюудан баш тартууга укуктуу.

 1. Конкурсту жеңген жак, протоколго кол коюудан баш тарткан учурда жана айыл өкмөт башчысы менен келишимге кол коюдан баш тарткан учурда төккөн кепилдик салымын жоготот, конкурстун жеңүүчүсү жана кайрадан уюштурулган конкурска катышуу укугунан ажыратылат.

Конкурсту жеңген жак, протоколго кол коюудан баш тарткан учурда жана айыл өкмөт башчысы менен келишимге кол коюдан баш тарткан учурда комиссия кайра уюштурулуучу конкурсту өткөрүү жөнүндө чечимин кабыл алууга же кийинки мыкты шарттарды сунуштаган башка катышуучуну конкурстун жеңүүчүсү деп таанууга укуктуу.

Эгерде жеңүүчү деп таанылган конкурстун кийинки катышуучусу протоколго кол коюудан баш тарткан учурда, ал дагы  төккөн кепилдик салымын жоготот, конкурстун жеңүүчүсү жана кайрадан уюштурулган конкурска катышуу укугунан ажыратылат. Мындай учурларда кайра уюштурулуучу конкурс жарыяланат.

 

 

 

С. Юсупова айылдык

                        Кеңешинин төрагасы:                                                                   К. Нарматов

 

 

****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 6-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №6-6                                                      18.12.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Муниципалдык менчик обөекттерин башкаруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө

 

USAID дин «Ийгиликтүү аймак» долбоору алкагында жана Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жана муниципалдык менчикте турган обөекттерге (кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк) менчик/ижара укугун берүү аркылуу муниципалдык менчикти башкаруу тартибин жана шарттарын аныктоо максатында муниципалдык менчик обөекттерин башкаруу тартиби жөнүндө жобону карап жана талкуулап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С.Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат:

 

ТОКТОМ:

 

 1. USAID дин «Ийгиликтүү аймак» долбоорунун алкагында муниципалдык менчик обөекттерин башкаруу тартиби жөнүндө жобо бекитилсин (жобо тиркелет).
 2. С.Юсупова айыл өкмөтүндө муниципалдык менчик обөекттерин башкаруу тартиби ушул жобонун негизинде жүргүзүлсүн.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

С. Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                 К. Нарматов

С. Юсупова айылдык кеңешинин 2018-жылдын 18-декабрындагы                 6-чакырык 6-сессиясынын                     №6-6 токтомуна №1-тиркеме

Муниципалдык менчик обөекттерин башкаруу тартиби жөнүндө

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

 1. Муниципалдык менчик обөекттерин башкаруу тартиби жөнүндө ушул жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты жана муниципалдык менчикте турган обөекттерге (кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк) менчик/ижара укугун берүү аркылуу муниципалдык менчикти башкаруу тартибин жана шарттарын белгилейт.

2. Ушул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр

 1. Ушул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр:

ижара – муниципалдык менчик обөектин белгилүү бир акыга же акысыз түрдө белгилүү бир мезгилге колдонуу укугу менен ал обөектти ижарага берүүчүнүн (айыл өкмөтү) ижарачыга бериши;

аукцион – эң жогорку бааны сунуштаган адам жеңүүчү деп эсептелген тооруктардын формасы;

кепилдик төлөмү  – жер участогуна укук алуу максатында тооруктарга катышууну каалаган талапкер тарабынан киргизилүүчү акчалай сумма;

шаар куруу регламенти – шаар куруу ишин жүргүзүүдө шаар куруу документтери, куруу жана жер пайдалануу эрежелери менен белгиленген айылдагы калктуу жерлерде жер участокторун жана башка кыймылсыз мүлк обөекттерин уруксат берилген колдонуунун параметрлеринин жана түрлөрүнүн жыйындысы;

шаар куруу документи – райондук пландаштыруу долбоорлорунун документтери, башкы пландар, деталдуу пландаштыруунун, чек салуунун, кварталдарды, шаар куруу түйүндөрүн куруунун калктуу конуштардын пландуу түзүмүнүн башка элементтеринин долбоорлору;

сары сызыктар – уратуучу жер титиретүүлөрдүн, башка жаратылыш же техногендик кырсыктардын кесепетинде имараттардын (курулмалардын, куруулардын) ширендилеринин (уроолордун) мүмкүн болгон жайылуусунун максималдуу жол берилген зоналарынын чектери. Сары  сызыктар, эреже катары, имараттар менен курулмалардын ортосундагы ажырылган жерлерди жөнгө салуу үчүн колдонулат.

конкурс – катышуучулардан тооруктардын предметине карата ижарага берүүчү тарабынан белгиленген шарттарды аткаруусу талап кылынган тооруктардын формасы;

кызыл  сызыктар – көчөлөрдүн жана жолдордун кеңдигин аныктоочу жана көчөлөр менен жолдорду пландуу түзүмдүн башка элементтеринен бөлүп туруучу чек болуп саналган  сызыктар;

лот – менчик укукка ээ болуу тооруктарда коюлган муниципалдык менчиктин конкреттүү обөекти;

ак ниетсиз атаандаштык – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жоболоруна, иштиктүү жүгүртүү салттарына, ак ниеттүүлүктүн, акылга сыярлыктын жана адилеттүүлүктүн талаптарына карама-каршы келип, ушундай иш-аракеттер жыйынтык берген субөекттердин артыкчылыктарды алууга багытталган төмөнкүдөй ар кандай иш-аракеттери:

– тооруктардын катышуучуларынын өз ара жашырын көмүскө бүтүмү;

– коррупция;

– тооруктарда бааны жасалма түрдө жогорулатуу, төмөндөтүү же кармап туруу;

– тооруктарга жетүүнү чектөө же потенциалдуу атаандаштарды жок кылуу жана башка ак ниетсиз иш-аракеттер;

көз карандысыз баа берүүчү – кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк обөекттерине баа берүү боюнча кесиптик билими жөнүндө тиешелүү сертификаты бар адам;

муниципалдык менчик обөекти – кыймылдуу же кыймылсыз мүлк, ага менчик укугуна жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы ээ;

түздөн-түз сүйлөшүүлөр – тооруктарды өткөрбөстөн, түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу муниципалдык менчик обөекттерине колдонуу (ижара) укугун жеке жана юридикалык жактарга (арыз ээлерине) берүү ыкмасы;

менчик укугу – мыйзам актылары менен таанылган жана корголуучу, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинде белгиленген чектөөлөр менен өздөрүнө таандык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк обөекттерин жеке жана юридикалык жактардын өздөрүнүн ыктыяры боюнча ээлөөгө, колдонууга жана тескөөгө укугу;

жер участогун уруксат берилген колдонуу – жер участогун калктуу конуштардын шаар куруу документтери менен белгиленген шаар куруу регламенттерине жана жер пайдалануу жана куруу эрежелерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген чектөөлөргө, ошондой эле сервитуттарга ылайык колдонуу;

тоорук обөектисинин баштапкы баасы – тооруктарда сатуу үчүн сунушталган муниципалдык менчик обөектисинин алгачкы баасы;

обөекттин баалануучу наркы – көз карандысыз баа берүүчүлөр тарабынан аныкталган муниципалдык менчик обөектисинин баасы;

тооруктар – муниципалдык менчикте турган обөекттерге менчик же ижара укугун белгиленген шарттарга ылайык эң мыкты сунуш берген жакка берүү ыкмасы. Тооруктар аукцион же конкурс түрүндө өткөрүлөт;

обөекттин максаттуу  пайдалануу – муниципалдык менчик обөекттерин обөектке укукту күбөлөндүрүүчү документтерде, келишимде же укук белгилөөчү документтерде же тендердик документтерде көрсөтүлгөн максаттарда колдонуу.

3. Тооруктарды/түздөн-түз сүйлөшүүлөрдү уюштуруучулар, катышуучулар жана анын предмети

 1. Муниципалдык менчик обөекттерине укук берүү боюнча тооруктарды уюштуруучу болуп айыл өкмөтү саналат.
 2. Муниципалдык менчик обөекттерине укуктарды берүү процессин ишке ашыруу үчүн ушул Жобого ылайык Муниципалдык менчик обөекттерине укук берүү боюнча комиссия (мындан ары – Комиссия) түзүлөт.

Комиссиянын курамына айыл өкмөттөрүнүн өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин, коомчулуктун, коммерциялык эмес жана башка уюмдардын өкүлдөрү киргизилет. Комиссиянын курамы айыл өкмөтүнүн башчысынын чечими менен бекитилет.

 1. Комиссия төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

– муниципалдык менчик обөекттерине менчик же ижара укугун берүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алат;

– муниципалдык менчик обөекттерине укуктун түрүн (менчик, ижара), аны берүү ыкмасын (аукцион, конкурс, түздөн-түз сүйлөшүүлөр); аукциондук кадамдын өлчөмүн (аукцион өткөрүлгөн учурда) же конкурстун шарттарын (конкурс өткөрүлгөн учурда) аныктайт;

– тооруктарга коюлуучу обөекттеринин баштапкы баасынын өлчөмүн белгилейт;

– тооруктардын жыйынтыктарын аныктайт;

– ушул Жободо каралган компетенциянын чегинде муниципалдык менчик обөекттерине укук берүү менен байланышкан башка маселелерди карайт.

Комиссиянын чечимдери Комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын кеминде үчтөн экисинин кворуму болгондо, жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Добуштар бирдей болгон учурда Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат. Комиссиянын протоколуна Комиссиянын жыйналышына катышкан төрага жана Комиссиянын мүчөлөрү, ал эми ушул Жободо каралган учурларда, – ошондой эле тооруктардын жеңүүчүсү кол коңт.

 1. Тооруктардын жана түздөн-түз сүйлөшүүлөрдүн катышуучулары болуп жеке жана юридикалык жактар чыгат.
 2. Тооруктардын предмети болуп муниципалдык менчик обөектин сатып алуу-сатуу же мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу (ижаралоо) келишимин түзүүгө укук, ал эми түздөн-түз сүйлөшүүлөрдүн предмети болуп тооруктарды өткөрбөстөн муниципалдык менчик обөекттерине мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу келишимин түзүүгө укук саналат.

4. Тооруктар же түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу укук берүү үчүн муниципалдык менчик обөекттери боюнча лот түзүүнүн тартиби

 1. Муниципалдык менчик обөекттерин ижарага же менчикке берүүдө төмөнкүдөй маалыматтык пакет даярдалат:

– каттоочу органдын үчүнчү жактардын кыймылдуу же кыймылсыз мүлктөрдүн обөектине укуктарынын жоктугу тууралуу маалымдамасы;

– муниципалдык менчик обөектисинин техникалык спецификациясы;

– уруксат берилген (максаттуу) пайдалануунун түрлөрү;

– жайлар үчүн, инженердик коммуникациялардын бар же жок экендиги, максималдуу уруксат берилген кубаттуулук, инженердик коммуникацияларга кошулуу мөөнөттөрү жана наркы тууралуу маалыматтар, ошондой эле инженердик коммуникациялар жок болгон учурда – ушул райондо инженердик коммуникацияларды пландаштырып өнүктүрүү, пландаштырылуучу инженердик коммуникациялардын мүмкүн болгон кубаттуулугу, аларга кошулуу мөөнөттөрү жана наркы тууралуу маалыматтар;

– муниципалдык менчик обөектисинин баалануучу же баланстык наркы;

– муниципалдык менчик обөекттери боюнча орточо айлык амортизациялык чегерүүлөрүнүн эсеби;

– жергиликтүү салыктар (жер салыгы, мүлккө салык) боюнча эсеп;

– муниципалдык менчик обөектисин сатуунун баштапкы наркы (көз карандысыз баа берүүчүнүн корутундусу);

– ижара акысынын баштапкы коюмунун эсеби.

5. Арыздарды берүү жана кароо тартиби

 1. Тооруктар аркылуу муниципалдык менчик обөекттерине укук алууга талаптанган жеке жана юридикалык жактар айыл өкмөтүнө арыз менен кайрылат.
 2. Арызда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

– арыз ээси тууралуу маалымат (аты-жөнү, жашаган жери, жарандыгы);

– муниципалдык менчик обөекттерине сурап жаткан укуктун түрү (менчик же убактылуу пайдалануу укугу);

– муниципалдык менчик обөектисинин аталышы;

– инвестициялык-куруу ниетинин баяндалышы, обөекттин аянты, жайгашкан жери; конкреттүү жер участогу же жай жөнүндө маалымат жок болсо арыз ээси алгылыктуу жайгашкан жерди көрсөтөт.

 1. Айыл өкмөтү арызды кабыл алгандыгы тууралуу ырастоону арыз ээсине берет.
 2. Суралып жаткан жер участоктору жана жер участогу бар кыймылсыз мүлк обөекттери үчүн айыл өкмөтү арыз түшкөн күндөн тартып 3 күндүк мөөнөттө аймактык архитектура жана курулуш органына жер участогун түзүү боюнча тиешелүү тапшырма жөнөтөт.

Айыл өкмөтүнүн тапшырмасында инвестициялык-куруу ниетинин баяндалышы, участоктун болжолдуу аянты жана анын жайгашкан жери каралат.

 1. Мурда мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берилген жер участогунда имараттар жана курулмалар, анын ичинде ушул жактарга таандык курулушу аяктабаган обөекттер жайгашып, ошондой эле укук берилип жаткан жер участогу буга чейин түзүлгөн учурда жер участогун экинчи ирет түзүү талап кылынбайт.
 2. Аймактык архитектура жана курулуш органы суралып жаткан жер участогу боюнча билдирилген куруу ниетинин шаар куруу документтерине жана куруу жана жер пайдалануу эрежелерине шайкеш келишин белгилейт.

Билдирилген ниеттердин шайкеш келбестигин белгилөөдө аймактык архитектура органы айыл өкмөтүнө суралып жаткан жер участогу боюнча билдирилген куруу ниетинин шаар куруу документтерине жана куруу жана жер пайдалануу эрежелерине шайкеш келбестиги тууралуу корутунду жөнөтөт.

 1. Суралып жаткан жер участогу боюнча билдирилген куруу ниетинин шаар куруу документтерине шайкеш келүүсүн белгилөөдө аймактык архитектура жана курулуш органы 1:500 масштабында топографиялык негизде аткарылган жер участогунун схемасын даярдайт, ага төмөнкүлөр түшүрүлөт:

– бурч чекиттеринин координаттарын көрсөтүп же участоктун чектерин кыймылсыз мүлктүн учурдагы обөекттерине же геодезиялык белгилерге байлоо менен жер участогунун чек аралары;

– жер участогу боюнча өтүүчү инженердик-техникалык тармактардын учурдагы трассалары.

 1. Жер участокторун түзүү боюнча иштердин стадиясында аймактык архитектура жана курулуш органы тарабынан инженердик-техникалык коммуникацияларга кошулуунун алдын ала техникалык шарттарын аныктоо максатында, ошондой эле башка ыйгарым укуктуу органдар тарабынан тиешелүү корутундуларды жана башка зарыл документтерди алуу максатында инженердик-техникалык кызматтар менен өз ара аракеттенүү камсыз кылынат.
 2. Архитектура жана курулуш органы корутунду берет, анда куруу мүмкүндүгү жөнүндө маалыматтар жана мыйзамда каралган учурларда – тиешелүү мыйзамды сактоо боюнча шарттар, чектөөлөр жана талаптар көрсөтүлөт.

Инженердик тармактарга кошулуу мүмкүндүгүнүн жоктугу тооруктардын катышуучусу же жер участогун түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу алып жаткан адам бул тууралуу маалымдар болгон шартта жер участогуна укук берүү үчүн тоскоолдук болуп саналбайт.

 1. Лоттун обөектисинин документтерин даярдоо менен байланышкан чыгымдар (архитектура органдарынын, Мамкаттоонун жана көз карандысыз баа берүүчүнүн корутундулары) тооруктар же түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу сатылып жаткан обөекттин наркына кошулат.
 2. Жер участогу менчикке берилип жаткан учурда, жер участогуна менчик укугу менен катар менчик ээсине кыймылсыз мүлктүн башка обөекттерине, анын ичинде берилген жер участогунда жайгашкан тигилген бак-дарактарга да менчик укугу берилет. Бул учурда тигилген бак-дарактарды, курулмаларды жана курулуп бүтө элек жер участогун пайдалануу шарттарын менчик ээси өзү аныктайт, ал эми ижара төлөмү жер участогу жана курулмалар үчүн өз-өзүнчө эсептелет.
 3. Аймактык архитектура жана курулуш органы алынган материалдардын негизинде 2 нускада Жер участогунун планын даярдайт.

Жер участогунун планы өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

а) 1:500 масштабында топографиялык негизде аткарылган жер участогунун схемасы түрүндө графикалык материал, ага төмөнкүлөр түшүрүлөт:

– бурч чекиттеринин координаттарын көрсөтүп же участоктун чектерин кыймылсыз мүлктүн учурдагы обөекттерине же геодезиялык белгилерге байлоо менен жер участогунун чек аралары;

– жер участогу боюнча өтүүчү инженердик-техникалык тармактардын учурдагы трассалары;

– инженердик-техникалык тармактардын өтүүсүнүн долбоордук трассалары жана аларга кошулуу чекиттери, ошондой эле куруу зоналарына туш келген инженердик коммуникацияларды чыгаруу трассалары;

– куруу линиялары, кызыл, сары линиялар;

– суу коргоо зоналарынын, санитардык-коргоо зоналарынын чек аралары;

– участокко баруу жолдорун уюштуруу;

– санын көрсөтүү менен (талап кылынса) унаа коюу жерлеринин мүмкүн болгон жайгашуусу.

б) Төмөнкүлөрдү караган текст материалы: жер участогунун параметрлерин (мүнөздөмөсүн), анын ичинде кооптуу инженердик-геологиялык жана техногендик көрүнүштөрдүн болушу жана жер титирөөгө туруктуулук тууралуу маалыматтар, суралып жаткан жер участогу боюнча билдирилген куруу ниетинин шаар куруу документтерине жана Куруу жана жер пайдалануу эрежелерине шайкеш келүүсү тууралуу маалыматтар, ошондой эле жер участокторун уруксат берилген колдонуунун түрлөрү жана параметрлери боюнча негизги жана кошумча шаар куруу регламенттери.

 1. Негизги шаар куруу регламенттери төмөнкүлөрдү карайт:

– уруксат берилген пайдалануунун түрлөрү;

– курулмалардын жер участокторунун чектеринен минималдуу чыгуусу;

– курулмалардын чектик (максималдуу жана/же минималдуу) кабаттуулугу (бийиктиги);

– участоктун максималдуу мүмкүн болгон аянты жана куруу пайызы.

 1. Участок Жер участогунун планында тиешелүү чектөөлөрдүн зоналарында жайгашкан учурда төмөнкүлөр боюнча кошумча шаар куруу регламенттеринин болушу көрсөтүлөт:

– куруунун жана жер пайдалануунун санитардык, суу коргоо жана башка экологиялык шарттары;

– тарых жана маданият эстеликтерин коргоо шарттары.

 1. Жер участогунун жайгашкан жерине жана обөекттин функционалдык арналышына жараша төмөнкүдөй кошумча талаптар коюлушу мүмкүн:

– көрктөндүрүүгө жана фасаддарга карата талаптар;

– санын көрсөтүү менен (талап кылынса) унаа коюу жерлерин жана участокко баруу жолдорун, анын ичинде курулуш мезгилине убактылуу жолдорду уюштурууга карата талаптар;

– куруу аянтынан инженердик-техникалык коммуникацияларды чыгаруу (жеке менчикте тургандардан тышкары) боюнча талаптар;

в) инженердик-техникалык кызматтар тарабынан берилген обөектти инженердик тармактарга кошуунун алдын ала техникалык шарттары;

г) тиешелүү ыйгарым укуктуу органдардын корутундулары.

 1. Төмөнкүдөй болгон учурларда жер участогуна укук берүүгө жол берилбейт:

– жер участогу ушул Жобого ылайык түзүлбөсө;

– аймактык архитектура органынын суралып жаткан жер участогу боюнча билдирилген куруу ниетинин шайкеш келбегендиги тууралуу корутундусу же болбосо жергиликтүү каттоо органынын жер участогун берүү мүмкүндүгү тууралуу терс корутундусу болсо.

 1. Жер участогун жана лоттун обөекттеринин документтерин түзүү менен байланышкан айыл өкмөтүнүн чыгымдары тооруктар же түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу сатылып жаткан обөекттин наркына кошулат.
 2. Муниципалдык менчик обөектисинин баштапкы баасы Комиссия тарабынан аныкталат. Муниципалдык менчик обөектисин сатууда баштапкы бааны баалоо көз карандысыз баа берүүчүлөрдү тартуу менен аныкталат.

Көз карандысыз баа берүүнү жүргүзүү айыл өкмөтү менен көз карандысыз баа берүүчүнүн (уюмдун) ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашырылат.

 1. Көз карандысыз баа берүүчүлөрдүн сатуунун баштапкы баасы тууралуу корутундусу алынып же баштапкы ижара акысынын коюмдары эсептелгенден кийин айыл өкмөтү 3 жумушчу күндүн ичинде муниципалдык менчиктин каралып жаткан обөектиси боюнча материалдарды Комиссиянын кароосуна киргизет.
 2. Комиссия муниципалдык менчиктин каралып жаткан обөектиси боюнча материалдарды алгандан кийин 3 жумушчу күндүн ичинде карап чыгат.
 3. Комиссия муниципалдык менчик обөектисин тоорукка коюу жөнүндө чечим кабыл алып же муниципалдык менчик обөектиси түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу берилген учурда Комиссия төмөнкүлөрдү аныктайт: укуктун түрүн, ага ылайык муниципалдык менчик обөектиси берилет (менчик, ижара), муниципалдык менчик обөектисине укук берүү ыкмасын (аукцион, конкурс, түздөн-түз сүйлөшүүлөр), муниципалдык менчик обөектисинин баштапкы баасын, кепилдик төгүмдөрдүн өлчөмүн, тооруктарга катышуучуларды аны төгүү мөөнөтүн жана тартибин, аукциондук кадамды (аукцион өткөрүлгөн учурда) же конкурстун шарттарын (конкурс өткөрүлгөн учурда).
 4. Тооруктарда муниципалдык менчик обөектисине ижара укугу берилген учурда жылдык баштапкы нарк болуп төмөнкүлөр саналат:

– жер участогуна – жер салыгынын өлчөмү;

– курулмаларга, курулуштарга жана жайларга – мүлккө салык жана жылдык амортизациялык чегерүүлөрдүн өлчөмү;

– кыймылсыз мүлккө – мүлккө салык жана жылдык амортизациялык чегерүүлөрдүн өлчөмү.

 1. Комиссиянын муниципалдык менчик обөектисин тооруктарга коюу же муниципалдык менчик обөектисин түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу берүү жөнүндө чечими протокол түрүндө таризделет.
 2. Айыл өкмөтү арыз ээсине анын арызынын каралышынын жыйынтыктары тууралуу билдирүүгө милдеттүү.

6. Аукцион

 1. Муниципалдык менчикти аукцион аркылуу берүү муниципалдык мүлккө укукту (пайдалануу, менчик) эң жогорку баада сатуу зарыл болгон учурда ишке ашырылат.
 2. Аукционго коюлуучу муниципалдык менчиктин ар бир обөектиси өз алдынча лотко түзүлүшү керек.
 3. Аукционго коюлуучу лотто төмөнкүдөй маалыматтарды камтуучу кенен баяндама болууга тийиш:

– лоттун номери;

– жайгашкан жери;

– техникалык мүнөздөмөлөрү (участоктун аянты, курулмалардын/жайлардын түрү жана аянты, курулган/чыгарылган жылы, кубаттуулугу ж.б.);

– ижара мөөнөтү;

– баштапкы баасынын өлчөмү;

– аукциондун кадамы;

– акы төлөө формасы жана мөөнөтү;

– сервитуттардын болушу же жоктугу.

 1. Айыл өкмөтү аукционду өткөрүү датасына 30 күн калганга чейин жалпыга жеткиликтүү жерлерде аукцион өткөрүү тууралуу маалыматтык билдирүүнү жайгаштырууга милдеттүү, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

– контурларын баяндоо менен лоттордун тизмеги;

– менчиктин түрү;

– аукционду өткөрүү шарттары, датасы, орду;

– ар бир лот боюнча баштапкы баанын өлчөмү;

– кепилдик төгүмүн төлөөнүн өлчөмү жана тартиби ;

– арыздарды жана документтерди кабыл алуу башталган жана аяктаган дата;

– аукционго катышуу үчүн берилүүчү документтердин тизмеси;

– аукцион маселелери боюнча кошумча маалымат алса боло турган арыздарды кабыл алуу жеринин дареги.

Ушуну менен катар, айыл өкмөтү элге айылдагы жыйындарда, чогулуштарда маалымат берип, жалпыга маалымдоо каражаттарында маалыматтык билдирүүнү жарыялайт.

 1. Аукциондун кадамы баштапкы ижара төлөмүнүн 10 пайызынан 20 пайызына чейинки өлчөмдө Жер комиссиясы тарабынан белгиленет. Аукциончу тооруктарга катышуучулардын бардыгы менен макулдашуу боюнча аукциондун кадамын көбөйтүүгө укуктуу.

Аукцион өткөрүү

 1. Комиссиянын катчысы аукцион башталаардын алдында аукционго келген катышуучуларды каттайт жана аларга ыйгарылган номерлери бар аукциондук билеттерди берет.
 2. Аукционду аукциончу алып барат, ал айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан дайындалат.

Аукцион аукциончу лоттун аталышын, негизги мүнөздөмөлөрүн, баштапкы ижара акысын жана аукциондун кадамын айтуу жана балка менен уруу менен башталат.

 1. Аукционго катышуучуларга номер коюлган биллеттер берилет, аны алар кезектеги баа айтылгандан кийин көтөрүшөт.

Баштапкы баа боюнча сатып алууну каалаган аукционго катышуучу номерин аукциончуга каратып, өзүнүн билетин көтөрүп, муну менен лотту аталган баада сатып алууга макул экендигин ырастайт.

Аукционго катышуучунун ар бир сунушун кабыл алуу аукциончунун катышуучунун номерин жана ал сунуштаган бааны айтуусу менен ырасталат.

Ар бир жаңы сунуш мурдагы сунуштагандан жок дегенде бир кадамга жогору болууга тийиш.

 1. Аукциончу акыркы бааны үч жолу айткандан кийин катышуучулардын бири да кыйла жогору бааны сунуш кылбаса, аукциончу балка менен уруп, бир эле учурда тоорук предметин акыркы бааны сунуштаган сатып алуучу сатып алгандыгын жарыялайт. Тооруктун жүрүшүндө акыркы бааны сунуштаган аукционго катышуучу тооруктун жеңүүчүсү деп жарыяланат.
 2. Аукциондун жеңүүчүсү аукционду өткөрүү күнү аукциондун жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол коюшу керек. Протоколго ошондой эле аукциончу жана Жер комиссиясынын мүчөлөрү кол коюшат.

Протоколдо төмөнкүдөй маалыматтар келтирилет: баштапкы жана акыркы баасы, тараптардын келишимге кол коюу боюнча милдеттенмелери, лоттун номери, ижара мөөнөтү ж.б. Аукциондун жыйынтыктары тууралуу протоколдун көчүрмөсү аукциондун жеңүүчүсүнө берилет.

Аукциондун жеңүүчүсү аукциондун жыйынтыктары тууралуу протоколго кол коюудан баш тарткан учурда Комиссия экинчи жеңүүчүгө протоколго кол коюуну сунуш кылат. Эгерде аукциондун экинчи жеңүүчүсү аукциондун жыйынтыктары тууралуу протоколго кол койсо, ал аукциондун жеңүүчүсү деп таанылат.

 1. Протоколдун негизинде аукциондун жыйынтыктары тууралуу протоколго кол коюлган күндөн тартып беш жумушчу күндүн ичинде айыл өкмөтү менен аукциондун жеңүүчүсүнүн ортосунда ижара же сатуу келишими түзүлөт.
 2. Аукцион төмөнкүдөй учурларда болгон жок деп таанылат:

а) эгерде бир катышуучу катышса;

б) эгерде экинчи жеңүүчү аукциондун жыйынтыктары тууралуу протоколго кол коюудан баш тартса;

в) баштапкы ижара же сатуу акысы үч жолу жарыялангандан кийин аукционго катышуучулардын бири да билетин көтөрбөсө.

 1. Аукцион белгилүү бир лот боюнча болгон жок деп таанылган учурда ушул лот боюнча экинчи аукцион дайындалат.

Экинчи аукцион өткөрүүдө Жер комиссиясы баштапкы ижара акысынын өлчөмүн 15 пайызга чейин азайтууга укуктуу.

Эгерде экинчи тооруктар болгон жок деп таанылса, анда Комиссия экинчи тооруктун жападан жалгыз катышуучусуна укук берүү жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

 1. Аукционго катышууга талапкерлер жок болуп экинчи аукцион болгон жок деп таанылган учурда Комиссия муниципалдык менчик обөектисин конкурс аркылуу берүүгө укуктуу.

7. Конкурс

 1. Конкурс аркылуу муниципалдык менчик обөекттерин убактылуу пайдаланууга берүү конкурстун обөектисин жакшыртуу же социалдык багытталган кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын арттыруу үчүн инвестиция талап кылынган учурларда ишке ашырылат.
 2. Айыл өкмөтү конкурсту өткөрүү датасына 30 күн калганга чейин жалпыга жеткиликтүү жерлерде конкурс өткөрүү тууралуу маалыматтык билдирүүнү жайгаштырууга милдеттүү, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

– лоттун номери;

– жайгашкан жери;

– техникалык мүнөздөмөлөрү (участоктун аянты, курулмалардын/жайлардын түрү жана аянты, курулган/чыгарылган жылы, кубаттуулугу ж.б.);

– конкурстун шарттары, анын ичинде инвестициялардын минималдуу көлөмү боюнча талаптар же жарандардын жашоо-турмуш сапатын жакшыртуу боюнча талаптар;

– ижара мөөнөтү;

– сервитуттардын болушу же жоктугу.

– арыздарды жана документтерди кабыл алуу башталган жана аяктаган дата;

– конкурска катышуу үчүн берилүүчү документтердин тизмеси;

– конкурс маселелери боюнча кошумча маалымат алса боло турган арыздарды кабыл алуу жеринин дареги.

Ушуну менен катар, айыл өкмөтү элге айылдагы жыйындарда, чогулуштарда маалымат берип, жалпыга маалымдоо каражаттарында маалыматтык билдирүүнү жарыялайт.

 1. Ижарачыга коюлуучу талаптарга жараша Комиссия төмөнкүдөй жолдор аркылуу конкурс өткөрсө болот:

– конкурстун шарттарынын бири катары ижара акысынын өлчөмүн белгилөө менен (баштапкы ижара акысы аныкталат, эң мыкты шарттарды жана эң жогорку ижара акысынын өлчөмүн сунуштаган катышуучу жеңүүчү деп таанылат);

– конкурстун шарттарынын бири катары ижара акысынын өлчөмүн белгилебестен. (ижара акысы белгиленген болушу мүмкүн, муниципалдык менчик обөектисин жакшыртуу үчүн эң мыкты инвестициялык милдеттенмелерди сунуштаган катышуучу жеңүүчү деп таанылат);

– конкурстун шарттарынын бири катары ижара акысынын өлчөмүн белгилебестен. (ижара акысы белгиленген болушу мүмкүн, калкка кызмат көрсөтүү же жумуш орундарын түзүү үчүн эң мыкты шарттарды сунуштаган катышуучу жеңүүчү деп таанылат).

 1. Конкурс төмөнкүдөй учурларда болгон жок деп таанылат:

– бир катышуучу катышса;

– экинчи жеңүүчү ижара келишимине кол коюудан баш тартса.

 1. Конкурс белгилүү бир лот боюнча болгон жок деп таанылган учурда ушул лот боюнча экинчи конкурс дайындалат.

Экинчи конкурс өткөрүүдө Комиссия конкурстун шарттарын өзгөртүүгө укуктуу.

 1. Эгерде экинчи конкурс бир эле катышуучу катышкандыгы себеби боюнча болгон жок деп таанылса, тооруктар обөекти ага түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу берилет.
 2. Экинчи конкурс катышуучулардын жоктугу себеби боюнча болгон жок деп таанылса, тооруктар обөекти түздөн-түз берүү аркылуу берилиши мүмкүн.

Конкурс өткөрүү

 1. Маалыматтык билдирүүдө белгиленген убакта конкурска катышуучулардын көзүнчө Комиссиянын жыйналышында берилген билдирмелердин тизмеси айтылат.
 2. Билдирүүдө жана маалыматтык пакетте көрсөтүлгөн конкурстун шарттарына туура келген конкурстук сунуш белгиленген убакыттан кечиктирилбестен конкурс өткөрүү күнү Комиссиянын жыйналышында мөөр басылган конвертте конкурстун катышуучусу тарабынан берилет.
 3. Бир лот боюнча бир катышуучудан бир гана конкурстук сунуш берилиши мүмкүн.
 4. Конкурстук сунуштарды ачуу конкурстук сунуштарды кабыл алуу аяктагандан кийин жана конкурстун катышуучуларынын же болбосо алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда ишке ашырылат.

Комиссия келип түшкөн конкурстук сунуштарды кезек-кезеги менен ачат, конкурстун катышуучусунун номерин, анын аты-жөнүн же аталышын, конкурстун катышуучусу тарабынан сунушталган негизги конкурстук шарттарды айтат, жыйынтык протоколуна конкурстук сунуштардын ачылышын белгилейт жана келип түшкөн конкурстук сунуштарга баа берүүгө киришет.

 1. Конкурстук сунуштарга баа берүү конкурстук сунуштар ачылган күнү конкурстук документтерде аныкталган критерийлер боюнча ишке ашырылат.

Берилген билдирмелерге баа берүүнүн жүрүшүндө Комиссия конкурстун катышуучуларына өздөрүнүн конкурстук сунуштарын түшүндүрүп берүүсү үчүн кайрылууга укуктуу.

Комиссия конкурстук документтерде белгиленген талаптарга шайкеш келбеген конкурстук сунушту четке кагат.

 1. Конкурстук сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча Комиссия тарабынан эң мыкты шарттарды сунуштаган конкурстун жеңүүчүсү аныкталат, конкурс өткөрүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол түзүлөт, ага Комиссиянын жыйналышына катышкан Комиссиянын мүчөлөрү жана конкурстун жеңүүчүсү кол коңт.
 2. Конкурстун жеңүүчүсү жөнөкөй көпчүлүк добуш менен добуш берүү аркылуу аныкталат жана андан кийин конкурстун жыйынтыгы ачык түрдө айтылат.

Комиссиянын пикири боюнча конкурс боюнча эң мыкты шарттарды сунуштаган катышуучу конкурстун жеңүүчүсү деп таанылат.

Добуштар бирдей болуп калган учурда Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчүболуп саналат.

 1. Комиссиянын жыйналышы эгерде ага анын мүчөлөрүнүн жалпы санынын кеминде үчтөн экиси катышса мыйзамдуу деп эсептелет.
 2. Эки же андан көп катышуучунун конкурстун шарттары боюнча сунуштары бирдей жана эң мыкты болуп калган учурда кимисинин билдирмеси мурдараак берилген конкурстун катышуучусу жеңүүчү деп таанылат.
 3. Конкурстун жыйынтыгы боюнча Комиссия тарабынан протокол түзүлөт, анда төмөнкүдөй маалыматтар камтылат:

– жыйналышка катышкан Комиссия мүчөлөрүнүн тизмеси;

– конкурстун катышуучулары тууралуу маалыматтар жана алардын сунуштары;

– конкурстун жеңүүчүсү.

Протоколго жыйналышка катышкан Комиссиянын бардык мүчөлөрү жана конкурстун жеңүүчүсү кол коюшат, протоколдун көчүрмөсү конкурстун жеңүүчүсүнө берилет.

 1. Протоколдун негизинде конкурстун жыйынтыктары тууралуу протоколго кол коюлган күндөн тартып беш жумушчу күндүн ичинде ижарага берүүчү – айыл өкмөтү менен ижарачы – конкурстун жеңүүчүсүнүн ортосунда келишим түзүлөт.

Жеңүүчүнүн күнөөсү боюнча белгиленген мөөнөттө ижара келишимин түзбөө Комиссия тарабынан жер участогун ижарага алуу келишимин түзүүдөн баш тартуу катары каралышы мүмкүн.

 1. Жеңүүчү протоколго же келишимге кол коюудан быш тарткан учурда Комиссия ошол эле арыздардан экинчи жеңүүчүнү аныктайт.
 2. Жеңүүчү же экинчи жеңүүчү протоколго же келишимге кол коюудан баш тарткан учурда ал ушул лот боюнча экинчи конкурска катышуу укугунан ажыратылат.

8. Муниципалдык менчик обөекттерин түздөн-түз берүү

 1. Муниципалдык менчик обөекттерине ижара укугу төмөнкүдөй учурларда түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу айыл өкмөтү тарабынан жеке жана юридикалык жактарга (арыз ээлерине) берилиши мүмкүн:

а) мурда мөөнөттүү (убактылуу) берилген жер участогунда ушул жактарга менчик укугунда таандык курулушу аяктабаган имараттар жана курулмалар, анын ичинде обөекттер жайгашса;

б) муниципалдык менчик обөекти ачык тооруктарга белгиленген тартипте эки жолу коюлса жана ижарага/менчикке берилбесе;

в) көрсөтүлгөн жер участогу кыймылсыз мүлктүн өз алдынча бирдиги катары түзүлүшү мүмкүн эмес болуп жана ушундай жер участогуна укукту үчүнчү жактарга берүү аталган имараттардын жана курулмалардын менчик ээлеринин укуктарынын бузулушуна алып келген шартта учурдагы обөекттин аянтын кеңейтүү максатында аталган обөекттерге кирүү тобун куруу, көрктөндүрүү же болбосо жанаша куруу үчүн ушул жактарга менчик укугунда таандык имараттын жана курулманын бир бөлүгүнө жер участогу жакын турса (бир чекте болсо);

г) жер участогу ушул жактарга менчик укугунда таандык имараттын жана курулманын бир бөлүгүнө жакын турса (бир чекте болсо) же болбосо аталган имараттарга жана курулмаларга чукул жайгашса жана аталган имараттардын жана үчүнчү жактарга ушундай жер участогуна укук берүү курулмалардын менчик ээлеринин укуктарынын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгондо аларды тейлөө максатында унаа коюучу жерлерди уюштуруу үчүн талап кылынса.

 1. Калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлери менчикке берилбейт. Өзгөчө учурларда алар айыл өкмөтүнө беш жылга чейинки мөөнөт менен кыска мөөнөттүү ижарага берилиши мүмкүн. Аталган жерлерде жеңилдетилген типтеги курулмаларды жана курулуштарды тургузууга уруксат берилет.

Түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу берүү тартиби

 1. Түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга муниципалдык менчик обөекттерин алууга талапкерлер айыл өкмөтүнө арыз беришип, мында арызда төмөнкүлөрдү көрсөтүшөт:

– арыз ээси тууралуу маалымат (аты-жөнү, жашаган жери);

– муниципалдык менчик обөектисинин жайгашкан жери жана аталышы;

– болжолдонуучу максаттуу пайдалануу;

– жергиликтүү коомдоштук ала турган пайдалар.

 1. Комиссия арызды жана тиешелүү документтерди карайт, андан кийин чечим кабыл алат, ал протокол түрүндө таризделет.
 2. Комиссиянын чечиминин протоколу түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу муниципалдык менчик обөектисин берүү боюнча акыркы чечим кабыл алуу үчүн айыл өкмөтү тарабынан жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизилет.
 3. Жергиликтүү кеңеш түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу муниципалдык менчик обөекттерин берүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алат, берүү шарттарын жана мөөнөтүн белгилейт.
 4. Түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу муниципалдык менчик обөектисин берүү жөнүндө чечим кабыл алынган учурдан тартып 15 жумушчу күндүн ичинде Комиссия тарабынан түздөн-түз сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт.

Айыл өкмөтү түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу муниципалдык менчик обөектисин берүү жөнүндө чечим кабыл алынган учурдан тартып 3 жумушчу күндүн ичинде арыз ээсине түздөн-түз сатууну өткөрүү датасы жана орду жөнүндө билдирип, ага маалыматтык пакет жөнөтүүгө милдеттүү.

 1. Муниципалдык менчиктин берилип жаткан обөектисинин наркы боюнча арыз ээси менен сүйлөшүүлөр аркылуу Комиссия тарабынан түздөн-түз сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт.

Арыз ээси сүйлөшүүлөрдүн ар кандай стадиясында муниципалдык менчик обөектисин сатып алуудан баш тартууга укуктуу.

9. Аукционду жана түздөн-түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүү тартиби

 1. Аукционго коюлуучу бардык обөекттер лотторго бөлүнүүгө тийиш. Аукциондордо обөекттер “бир номер – бир лот” схемасы боюнча сатылат.
 2. Ачык айкын тооруктарда коюлган муниципалдык мүлккө жана түз берүү жолу менен берилген муниципалдык мүлккө менчик укугуна же ижара укугуна Кыргыз Республикасынын физикалык жана юридикалык жактар кана ээ боло алат.
 3. Тооруктарга катышуу укугун алуу үчүн талапкер айыл өкмөтүнө төмөнкүлөрдү берет:

– лоттун номерин көрсөтүү менен тооруктарга катышуу ниети жөнүндө жазуу жүзүндөгү арыз;

– талапкер-жеке жактын ким экендигин ырастоочу документ;

– талапкер-юридикалык жактын уюмдаштыруу документтери;

– талапкер-юридикалык жактын жетекчисин дайындоо жөнүндө уюмдаштыруучулардын чечими;

– талапкер жеке же юридикалык жактын атынан чыгып сүйлөөгө укук берүүгө ишеним кат;

– кепилдик төгүмүнүн төлөнгөндүгүн ырастоочу квитанция.

Муниципалдык менчик обөектисине менчик укугун берүү боюнча тооруктарга катышууну каалаган юридикалык жак өзүнүн жак чет өлкөлүк эмес экендигин ырастоочу кошумча документ берет (уставдын же уюмдаштыруу келишиминин көчүрмөсү, акционерлердин реестринен алынган көчүрмө ж.б.).

 1. Кепилдик төгүмү талапкерлер тарабынан айыл өкмөтүнүн учурдагы эсеп-кысабына накталай эмес которуу же болбосо айыл өкмөтүнүн кассасына накталай төгүм төгүү аркылуу төлөнөт. Кепилдик төгүмүнүн өлчөмү муниципалдык менчиктин билдирилген обөектисинин баштапкы наркынын 10 пайызынан ашпаган өлчөмдө Комиссия тарабынан аныкталат.
 2. Тооруктун жеңүүчүсү менен келишим түзүүдө кепилдик төгүмдүн суммасы тооруктардын обөектисине укуктун (пайдалануу же менчик) сатуу наркына кошулат.
 3. Талапкер тооруктарга бир нече обөект боюнча катышкан учурда кепилдик төгүмү ар бир обөект боюнча өз-өзүнчө төлөнөт.

Кепилдик төгүмү  төмөнкүдөй учурларда 5 жумушчу күндүн ичинде кайтарылып берилүүгө тийиш:

– тооруктарда жеңбеген тооруктун катышуучуларына;

– эгерде тооруктар болбой калса;

– тооруктарды өткөрүү күнүнө чейин 3 күн калганда тооруктарга катышуудан баш тартылса.

 1. Комиссиянын катчысы катышуучулардын арыздарын кабыл алат жана аларды каттайт. Талапкерлер арызды кабыл алуу жана номер ыйгаруу жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүү берилген учурдан тартып тооруктарга катышуучунун статусун алышат.
 2. Арыз ээсине төмөнкүдөй учурларда документтерди кабыл алуудан баш тартылышы мүмкүн:

– арыз тооруктарды өткөрүү жөнүндө билдирүүдө белгиленген арыздарды кабыл алуу мөөнөтү аяктагандан кийин берилсе;

– арыз ээсинин атынан иштөөгө ыйгарым укуктуу эмес жак арыз берсе;

– документтер берилбесе же болбосо берилген документтер тиешелүү түрдө таризделбесе.

Документтерди кабыл алуудан баш тартуу арыз берилген күндөн тартып кийинки күндөн кечиктирилбестен баш тартуунун себептерин көрсөтүү менен жазуу жүзүндө айыл комиссиянын катчысы тарабынан ишке ашырылат.  Комиссия кабыл албаган арыз жана ага тиркелген документтер арыз ээсине аларды кабыл алуудан баш тартуу менен бирге кайтарылып берилет.

 1. Тооруктарга катышуучу төмөнкүлөргө укуктуу:

– жеке өзү же өзүнүн өкүлдөрү аркылуу тооруктарга катышууга;

– маалыматтык пакетти алуу аркылуу тооруктардын предмети жөнүндө толук маалымат алууга;

– тооруктарга катышуудан баш тартууга, бирок мында тооруктар өткөрүлүүчү күнгө чейин үч күн калгандан кечиктирбестен бул тууралуу тооруктарды уюштуруучуга билдирип, өзүнүн кепилдик төгүмүн белгиленген мөөнөттө алышы керек, көрсөтүлгөн мөөнөт бузулган учурда кепилдик төгүмү кайтарылып берилбейт;

– тооруктардын предметин карап чыгууга;

– Комиссиянын протоколдору менен таанышып чыгууга жана алардын көчүрмөлөрүн алууга;

– тооруктардын катышуучусу катары өзүнүн укуктарын бузулганда сотко кайрылууга.

 1. Тооруктарга тооруктардын катышуучусу болуп саналбаган ар кандай адам, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышууга укуктуу.
 2. Комиссия ар кандай убакта, бирок аукционду өткөрүү датасы келгенге үч күн калганча аукциондон, ал эми конкурсту өткөрүүгө отуз күн калганча конкурстан баш тартууга укуктуу, бул тууралуу протокол түзүлөт, анда тооруктарды өткөрүүдөн баш тартуунун себептери көрсөтүлөт. Тооруктардан баш тартылган учурда айыл өкмөтү бул тууралуу тооруктардын катышуучуларына тооруктарды өткөрүүдөн баш тартуунун себептерин көрсөтүү менен жазуу жүзүндө билдирет.
 3. Ак ниетсиз атаандаштык аныкталган учурда Комиссия каалаган учурда тооруктардан билдирилген лотту алып таштоого же лот боюнча тооруктардын жыйынтыктарын жокко чыгарууга укуктуу.
 4. Катышуучу тараптан ак ниетсиз атаандаштык аныкталган учурда ал катышуучу ушул лот боюнча тооруктарга андан ары катышуу укугунан ажыратылат, мында кепилдик төгүмү (шертпул) кайтарылып берилбейт.

10. Ижара акысынын коюмдарын эсептөө тартиби

 1. Жер участокторун ижара шартында мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүүдө ижара акысы төмөнкүдөй формула боюнча эсептелет:

Ап = H x S x К1 х К2, мында:

Ап – бир айлык ижара акысынын өлчөмү (сом менен);

Н – Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамына ылайык жер салыгынын коюму (сом менен);

S – кв.м менен алганда участоктун аянты;

К1 – функционалдык багыттагы коэффициент, ал төмөнкүлөргө барабар:

1 – кайрак жер;

3 – сугат айдоо жерлери;

10 – фото кызмат көрсөтүүлөрүнүн, байланыш жана Интернеттин кызмат көрсөтүүлөрү, банкоматтар, соода павильондору;

10 – убактылуу аянтчалар, коомдук тамактануу жерлери, автосервис пункттары;

20 – жарнама конструкциялары;

К2 – баа зонасынын коэффициенти, ал төмөнкүлөргө барабар:

– 4 – 1-баа зонасында жайгашкан обөекттер үчүн;

– 3 – 2-баа зонасында жайгашкан обөекттер үчүн;

– 2 – 3-баа зонасында жайгашкан обөекттер үчүн;

– 1 – 4-баа зонасында жайгашкан обөекттер үчүн.

 1. Коэффициенттер жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет.
 2. Ижара акысынын өлчөмү эсептөө күнүндө колдонулуучу жана жергиликтүү кеңештин токтому менен бекитилген коэффициенттерди колдонуу менен айыл өкмөтү тарабынан эсептелет.
 3. Муниципалдык менчик обөектисин тооруктар аркылуу ижара шартында мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүүдө ижара акысы сунушталган жана/же белгиленген ижара акысына ылайык келишим түзүлгөн учурдан тартып ижарачы тарабынан төлөнөт. Ижара акысынын коюмдары өзгөргөн учурда ижара акысы өзгөргөн күндөн тартып кайрадан каралууга тийиш.
 4. Жер салыгы Кыргыз Республикасынын Салык кодексине жана ыйгарым укуктуу муниципалдык органдын эсеп-кысабына төлөө аркылуу ыйгарым укуктуу муниципалдык орган тарабынан берилген эсептерге ылайык Ижарачы тарабынан төлөнөт.
 5. Жер участогун убактылуу пайдалануу мөөнөтүн узартууда ижарачы убактылуу пайдалануу мөөнөтү аяктаган учурдан тартып жер участогун иш жүзүндө кайтарып берген учурга же болбосо мөөнөттү узартканга чейин ижара акысын төлөөгө милдеттүү.
 6. Ижара шартында мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берилген жер участогунда/курулмада бир жана андан көп пайдалануучу болсо жана аларды өз алдынча бирдикке бөлүү мүмкүндүгү жок болсо, кыймылсыз мүлк обөекти биргелешип пайдалануу обөекти деп саналат. Жер участогун/курулманы пайдалануу үчүн ижара акы төлөөлөрү ар бир пайдалануучу ээлеген жер участогунун/курулманын аянтына пропорционалдуу түрдө алынат.
 7. Ижара акы төлөөлөрү өз учурунда төлөнбөгөн учурда айыл өкмөтү айып санкцияларын (туумдарды) колдонот, ошондой эле айыл өкмөтүнүн алдын ала билдирүүсү боюнча инженердик-техникалык коммуникацияларды колдонууну чектөө боюнча чаралар көрүлөт.
 8. Эгерде ижарачы убактылуу пайдалануу мөөнөтү аяктагандан кийин муниципалдык менчик обөектисин пайдаланууну уланта берсе, ижарачы айыл өкмөтүнө иш жүзүндө кайтарылып берилген учурга чейин муниципалдык менчик обөектиси колдонулган бүтүндөй мезгил үчүн ижара акысын төлөөгө милдеттүү.
 9. Обөективдүү себептердин негизинде келип чыккан ижарачынын жер участогун колдонушунда тоскоолдуктар болсо айыл өкмөтү ижара төлөмдөрүн кошуп эсептөөнү токтото турууга укуктуу.

11. Жеңилдетилген типтеги обөектти демонтаждоо

 1. Жеңилдетилген типтеги обөект төмөнкүдөй учурларда демонтаждалат:

а) жеңилдетилген типтеги обөект жайгаштырууга уруксат берүүчү документтери тиешелүү түрдө таризделбей иштетилсе;

б) жаңы курулуш ишке ашырылса;

в) соттун чечими боюнча;

г) төмөнкүдөй учурларда Комиссиянын чечими боюнча:

а) келишимдин шарттары бузулса;

б) 3 ай бою ижара акысы төлөнбөсө;

в) архитектуралык жана шаар куруу ченемдерине шайкеш келбесе;

г) айыл өкмөтү тарабынан жашоо-турмушту жана айылдын аймагын өнүктүрүүнү жөнгө салуучу чечимдер кабыл алынча.

 1. Жеңилдетилген типтеги обөектти демонтаждоо 5 күн мурда алдын ала билдирүү боюнча обөекттин ээсинин эсебинен жүргүзүлөт. Тиешелүү документтерсиз орнотулган жана иштеп жаткан обөектти демонтаждоодо алдын ала билдирүү талап кылынбайт.

Эгерде жеңилдетилген типтеги обөекттин ээси аныкталбаса жана андан ары анын жүргөн жерин аныктоо мүмкүн болбосо демонтаждоо жөнүндө билдирүү обөектке тагылат, ал тууралуу акт түзүлүп, ага айыл өкмөтүнүн кызматкери кол коңт.

Демонтаж жүргүзүлгөндөн кийин жеңилдетилген типтеги обөекттин ээси жер участогун баштапкы абалга келтирип, аны көрктөндүрүүгө милдеттүү.

 1. Жеңилдетилген типтеги обөект обөекттин ээсинин же болбосо анын өкүлүнүн көзүнчө демонтаждоо жөнүндө билдирүүдө көрсөтүлгөн белгиленген мөөнөт аяктагандан кийин айыл өкмөтү тарабынан демонтаждалат. Демонтаждоодо ээси же анын өкүлү обөектти андагы материалдык баалуулуктардан тазалоого милдеттүү.

Обөекттин ээси же анын өкүлү тарабынан демонтаждоону жүргүзүүгө тоскоолдуктар жаралган учурда обөекттеги материалдык баалуулуктардын тизмеги түзүлөт жана демонтаж мүмкүн болгон материалдык жана моралдык зыяндын орду толтурулбастан андагы материалдык баалуулуктар менен жүргүзүлөт, мында айыл өкмөтү обөекттин жана башка баалуулуктардын бүтүндүгүнө жоопкерчилик тартпайт.

Обөекттин ээси жок болгон учурда обөектке мөөр басылат жана демонтаж мүмкүн болгон материалдык жана моралдык зыяндын орду толтурулбастан андагы материалдык баалуулуктар менен жүргүзүлөт, мында айыл өкмөтү обөекттин жана башка баалуулуктардын бүтүндүгүнө жоопкерчилик тартпайт.

 1. Демонтаж жүргүзүүдө айыл өкмөтүнүн чечими боюнча жетекчилик менен макулдашып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери тартылышы мүмкүн.
 2. Жеңилдетилген типтеги демонтаждалган обөект айыл өкмөтү тарабынан аныкталган кампалоо жана сактоо жерине жөнөтүлөт. Жеңилдетилген типтеги обөекттин ээси обөектти демонтаждоого, сактоого кеткен бардык чыгымдарды төлөп бергенде обөект берилет.
 3. Жеңилдетилген типтеги демонтаждалган обөектти сактоо акы төлөө негизинде ишке ашырылат.
 4. Айыл өкмөтү жеңилдетилген типтеги обөекттерди 60 күн бою сактайт. 60 күн өткөндөн кийин айыл өкмөтү аларды ээсиз деп таануу жөнүндө арызы менен сотко кайрылууга укуктуу.

Сот талап кылынбаган (ташталган) жеңилдетилген типтеги обөекттерди ээсиз деп тааныган учурда алар муниципалдык менчикке өтөт.

12. Корутунду жоболор

 1. Тооруктардын катышуучулары айыл өкмөтүнүн жана Комиссиянын муниципалдык менчик обөекттерин берүүгө тиешелүү чечимдерине макул болбогон учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.

 

 

1-тиркеме

_____________________ ___________-айыл өкмөтүнүн башчысына

____________________________________

(арыз ээсинин аты-жөнү)

______________________________________

Тел.:__________________________________

 

АРЫЗ

№ ____ лот боюнча муниципалдык менчик обөектисине ижара/менчик укугун сатуу боюнча тооруктарга (аукционго/конкурска) катышууга уруксат берүүңүздү суранам.

Тиркелген документтердин тизмеги:

1) _______________________________________________________________

2) _______________________________________________________________

3) _______________________________________________________________

4) _______________________________________________________________

Арыз ээсинин колу ________________________________________________

(инициалдары жана фамилиясы)

20__-жылдын “___” __________________

Арыз катталган дата жана номери

20__-жылдын “___” __________________ № ______

___________________________________________________________________

(арызды кабыл алган адамдын кызмат орду, инициалдары, фамилиясы жана колу)

2-тиркеме

БИЛДИРҮҮ

(документтерди каттоо жана кабыл алуу жөнүндө)

20__-жылдын “___” __________________ _________________________айыл өкмөтү

Каттоо номери __________________

 1. _________________________________________________________________

(талапкер адамдын аты-жөнү, паспортунун номери,

__________________________________________________________________________

юридикалык жактын аталышы)

______________________________________________________ дарегиндеги

(жайгашкан жеринин баяндалышы)

 

жана № ____ лот боюнча муниципалдык менчик обөектисине ижара/менчик укугун алуу үчүн тооруктарга (аукционго/конкурска) катышууга арыз кабыл алынды

 1. Тооруктар (аукцион, конкурс) 20__-жылдын “___” __________________

________________________________________________________ дареги боюнча

(жайгашкан жери толук жазылат)

__________________________ имаратындагы № __________ кабинетте өткөрүлөт.

 1. Арыз менен кошо төмөнкү документтер кабыл алынды:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Талапкердин арызын кабыл алууга жооптуу адамдын аты-жөнү, кызмат орду жана колу _____________________________________________________

(колу)

3-тиркеме

ПРОТОКОЛ

20__-жылдын “___” __________________ № ______

арыз ээлеринин (талапкерлердин) тооруктарга катышуусуна уруксат берүү жөнүндө

Комиссиянын курамы:

Төрага ____________________________________________________

Катчы ________________________________________________________

Комиссиянын мүчөлөрү ______________________________________________

Арыздардын саны _____________________, анын ичинде аукционго

____________________, конкурска ___________________________________

Тооруктарга катышууга уруксат берилген арыз ээлери (талапкерлер) (аты-жөнү):

 1. _______________________________________________________________
 2. _______________________________________________________________
 3. _______________________________________________________________

Тооруктарга катышууга уруксат берилбеген арыз ээлери (талапкерлер) (аты-жөнү):

 1. ________________________________ (уруксат бербөөнүн себеби көрсөтүлөт)
 2. ________________________________ (уруксат бербөөнүн себеби көрсөтүлөт)
 3. ________________________________ уруксат бербөөнүн (себеби көрсөтүлөт)

Комиссиянын төрагасы _________________________________

 

4-тиркеме

ПРОТОКОЛ

20__-жылдын “___” __________________ № ______

аукционду өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө

Аукционду уюштуруучу: _____________________________________________

Аукциончу: ______________________________________________________

Жеңүүчү: ______________________________________________________

Экинчи жеңүүчү: _________________________________________________

Ушул лот боюнча аукционго катышуучулардын саны

__________________________________________________________________

Лоттун номери _______

Обөекттин аталышы ______________________________________________

Жайгашкан жеринин дареги ______________________________________________

Обөекттин мүнөздөмөсү (аянты, жыл ж.б.) ___________________________

___________________________________________________________________

Тооруктун түрү: укукту сатуу (менчик/мөөнөттүү пайдалануу) ___________________________________________________________________

Ижара мөөнөтү _______________________________________________________

(цифралар жана жазуу менен)

Баштапкы баасы _____________________________________________________

(цифралар жана жазуу менен)

Акыркы баасы _________________________________________________

(цифралар жана жазуу менен)

Тооруктарды уюштуруучу_______________________________________ (аты-жөнү)

(колу)

Аукциончу _________________________________________________ (аты-жөнү)

(колу)

Аукциондун жеңүүчүсү ________________________________________ (аты-жөнү)

(колу)

5-тиркеме

ПРОТОКОЛ

20__-жылдын “___” __________________ № ______

конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө

Комиссиянын курамы:

Төрага _______________________________________________________

Катчы __________________________________________________________

Комиссиянын мүчөлөрү __________________________________________________

Жеңүүчү: ________________________________________________________

Экинчи жеңүүчү: __________________________________________________

Лоттун номери _______

Обөекттин аталышы ________________________________________________

Жайгашкан жеринин дареги ______________________________________________

Обөекттин мүнөздөмөсү (аянты, жыл ж.б.) _____________________________

_________________________________________________________________________

Ушул лот боюнча берилген сунуштардын саны ______________________

Катышуучу Конкурстук сунуш
Конкурстун жеңүүчүсү
Экинчи жеңүүчү
ж.б.

Ижара мөөнөтү ________________________________________________________

(цифралар жана жазуу менен)

Ижара акысы _________________________________________________________

(цифралар жана жазуу менен)

Конкурстук комиссиянын төрагасы ______________________________________

(аты-жөнү)               (колу)

Конкурстук комиссиянын катчысы _______________________________________

(аты-жөнү)               (колу)

6-тиркеме

Экономикалык зоналардын өңүтүндө түрдүү функционалдык багыттагы жер участоктору үчүн ижара акысынын

КОЮМУ

Зоналар Ижара акысынын коюмдары
I II III IV V
  Дүкөндөр, күркөлөр, майда дүкөндөр жана башка соода жайлары, аянтына жараша:          
  – 10 кв.м чейин          
  10дон 20 кв.м чейин          
  20дан 35 кв.м чейин          
  35тен 50 кв.м чейин          
  50 жана андан жогору          
  Майда базарлар, базарлар, соода-базар комплекстери          
  Коомдук тамактануу ишканалары          
  Мейманкана ишканалары          
  Банктар, ломбарддар, акча алмаштыруу жайлары          
  Оюн ойноо жана дискотека ишканалары          
  Офистер, бизнес-борборлор, биржалар          
  Авто май куюу станциялары          
  Мунайзат базалары          
  Унаа токтотуучу жайлар, автосервис ишканалары          
  Жарнама курулмалары          
  Эс алуу жана көңүл ачуу, спорттук-ден соолукту чыңдоо, жеке кызмат көрсөтүү ишканалары          
  Транспорт ишканаларынын административдик имараттары: автобекеттер, автостанциялар, темир жол бекеттери          
  Өнөр жай, транспорт, курулуш, байланыш жана энергетика ишканалары, эркин экономикалык зоналардын аймактары          
  Тоо-кен казуу ишканаларынын имараттары жана курулмалары          
  Иштелип жаткан кен чыккан жерлер, карьерлер, шахталар, разрездер, күл ташталган жерлер          
  Геологиялык чалгындоо, долбоордук-издеп табуу, чалгындоо жана изилдөө иштери          
  Байланыштын жана электр берүүнүн аба линиялары          
  Илим, билим берүү, саламаттык сактоо, маданият мекемелери, балдар-өспүрүмдөрдүн маданий-спорт мекемелери          
  Айыл чарба өндүрүштүк имараттар (гараждар, оңдоо устаканалары, дан өсүмдүктөрүнүн кампалары жана айыл чарба багытындагы башка обөекттер)          
  Коргоо-спорттук-техникалык уюмдар          
  Сулуулук салондору, чач тарачтар, фотосалондор          
  Бильярд ойноочу жайлар          
  Компьютер оюндарынын залдары          
  Кампа жайлары          
  Административдик-өндүрүштүк жайлар          
  Диний мекемелер          
  Уюлдук байланыштын базалык станциялары жана мачталары, трансформатордук станциялар          
  Майыптардын окуу-реабилитациялык борборлору, кайрымдуулук фонддору, калктын корголбогон катмарын (жетим балдар, майыптар ж.б.) колдоо жана коргоо чөйрөсүндө иш жүргүзгөн коммерциялык эмес мекемелер жана уюмдар          
  Административдик-тиричилик комплекстери          
  Көрктөндүрүү жана учурдагы күтүү          
  Балдардын оюн аянтчалары          
  Теннис корттору, футбол талаалары, бассейндер, спорт аянтчалары          
  Социалдык маданий турмуш обөекттери (коомдук маданий борборлор, маданий-ден соолукту чыңдоо комплекстери)          
  Медициналык борборлор          
  Мүлктүк комплекстер          
  Коомдук дааратканалар          
  Жайкы аянтчалар, сыртка чыгарып сатуу үчүн аянтчалар, сезондуу соода үчүн аянтчалар          
  Аялдамалар, аялдама комплекстери          
  Газ толтуруу пункттары          
  Тизмекте көрсөтүлбөгөн обөекттер          

 

 

С. Юсупова айылдык

                        Кеңешинин төрагасы:                                                                   К. Нарматов

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.