6-чакырык 4-сессия

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №4-1                                                      25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кенешинин                       катчылыгын шайлоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» мыйзамына жана айылдык кеңештин регламентине ылайык С.Юсупова айылдык Кеңеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:         

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин 6-чакырылышынын 6-сессиясынын катчылыгына айыл Өкмөтүнүн жооптуу катчысы И. Ташполотов жана №521-«А. Сайдахматов» шайлоо учаскасынан депутат А. Арапов шайлансын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

 

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №4-2                                                      25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу жана айыл Өкмөтү тарабынан 2018-жылга белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы жөнүндө

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу жана айыл Өкмөтү тарабынан 2018-жылга белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы жөнүндө  айыл өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин маалыматын угуп, талкуулап, сөзгө чыккан депутаттардын пикирлерин, суроо талаптарын эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кенеши токтом кылат

Т О К Т О М :

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу жана айыл Өкмөтү тарабынан 2018-жылга белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы жөнүндө айыл өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин маалыматы эске алынсын.
 2. Айылдык Кеңештин аймагында социалдык-экономикалык өнүгүүнү камсыз кылууда кабыл алынган иш-чаралардын аткарылышын сапаттык денгээлин жогорулатуу, айыл Өкмөтүнүн башкаруучулугун өнүктүрүү, элдик демилгелерди колдоп кубаттап, айыл Өкмөтүнүн апаратында иштеген кезматкерлерди жоопкерчилигин күчөтүп, алардын илимий-практикалык жөндөмүнөн натыйжалуу пайдаланып, ички жана тышкы резервтерден толук пайдалануу менен айыл Өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүмүнү толуктап, чыгаша бөлүмүндө көрсөтүлгөн чыгымдардан максаттуу пайдаланып, керексиз чыгымдарды кыскартууну камсыз кылуу айыл Өкмөтүнө милдеттендирилсин.
 3. Республикабызда жакырчылыкты кыскартуу багытында кабыл алынган программаларды жана 2018-2020-жылдарда айыл Өкмөтүнүн социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди жандандыруу, жакыр, колунда жок үй-бүлөлөргө даректүү жардам берип, аларды экономикалык маданий, рухий жактан өсүп-өнүүгүсүнө көмөк көрсөтүү айыл Өкмөтүнө жана анын аймагында жайгашкан ишкана-мекемелердин жетекчилерине тапшырылсын.
 4. Учурдагы базар экономикасынын шартында агрардык сектордо иштеп жаткан дыйкан-фермер чарбаларына жакындан практикалык жардам берип, кредит менен иштөө ыкмаларын үйрөтүп, инвестицияларды тартуу менен кайра иштетүүчү кичи цехтердин ишин жандандырып, жаңыларын куруу менен жаңы жумуш орундарын түзүү, өз ара жардамдашуу топторун, жамааттык уюмдардын аткарып жаткан иштерин колдоп, аларды моралдык жактан колдоп кубаттоо айыл Өкмөтүнө тапшырылсын.
 5. 2018-жылда социалдык-экономикалык, маданий багыттарда аткаруу үчүн белгиленген иш-чаралардын өз убагында так аткарылышын камсыз кылууда, айылдырды көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана башка иш-чараларды жүзөгө ашырууда айыл Өкмөтүнүн аймагында жашаган элди мобилизациялоону мындан ары дагы жогорку денгээлге көтөрүү айыл Өкмөтүнө тапшырылсын.
 6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык Кеңешинин туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №4-3                                                      25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында жаштар саясаты боюнча, спорт жана миграция иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы жөнүндө

С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында жаштар саясаты боюнча, спорт жана миграция иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы жөнүндө адис                               М. Хакимованын маалыматы угулуп, жарыш созго чыккан депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кенеши токтом кылат

ТОКТОМ :

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында жаштар саясаты боюнча, спорт жана миграция иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы жөнүндө адис                    М. Хакимованын 2018-жылдын  жарым жылында алып барган иштери жөнүндө маалымат айрым кемчиликтер менен эске алынсын.
 2. Айыл Кенешинин аймагында жаштар менен иштөөдө Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясатты, коомдук саясий жаңыланууларды жаштар арасында кеңири түшүндүрүү максатында жер-жерлерде тегерек столдорду, диспуттарды уюштуруп, ата-бабалардан калган улуттук спорт оюндарын өткөрүү, жаш үй-булөлөргө моралдык жана материалдык жактан колдоо көрсөтүү боюнча сунуштарды беруу жагы колго алынсын.
 3. Айылдык Кенештин аймагындагы мектептерде окуучуларды Ата Мекенди сүйүп, анын жан дили менен коргоп, патриоттуулук духунда тарбиялоода мектептин мугалимдер жамааты менен биргеликте «Менин Мекеним», «Мекенди коргоо ыйык милдет», «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» темаларында окуу практикалык семинарларды уюштуруу жаштар, спорт туризм комитетине жүктөлсүн.
 4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык Кенешинин туруктуу комиссиясына жана С.Юсупова айыл өкмөтүнө жүктөтүлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №4-4                                                      25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында укук  коргоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча милициянын аймактык тескөөчүлөрү тарабынан аткарылып жаткан иштери жөнүндө

С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында укук  коргоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча милициянын аймактык тескөөчүлөрү тарабынан аткарылып жаткан иштери жөнүндө милициянын ага аймактык тескөөчүсү Р. Аскаровдун маалыматын угуп, талкуулап, сөзгө чыккан депутаттардын пикирлерин, суроо талаптарын эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кенеши токтом кылат:

Т О К Т О М :

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында укук коргоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча милициянын аймактык тескөөчүлөрү тарабынан аткарылып жаткан иштери жөнүндө милициянын ага  аймактык тескөөчүсү Р. Аскаровдун маалыматы эске алынсын.
 2. Кылмыштуулуктун алдын алууда жер-жерлердеги коомдук уюмдар эсептелген, көчө комитеттери, аялдар кеңеши, аксакалдар соту, жамааттар менен тыгыз байланышта болуп, эл арасында кеңири түшүндүрүү иштерин, профилактиканы күчөтүп, иш алып баруу колго алынсын.
 3. Айыл өкмөтүнүн аймагындагы спирттик ичимдиктерин сатуучу дүкөндөрдүн ээлерине спирттик ичимдиктерди 8.00 дөн 18.00 гө чейин сатуусу белгиленсин. 18.00 дөн кийин спирттик ичимдиктерин сатырбоо жана саткан дүкөн ээлерине катуу чара колдонуу жагы айыл башчыларына, «Сакчы» тобторуна жана аймактык тескөөчүлөргө тапшырылсын.
 4. Кылмыштуулуктун алдын алуу максатында түнкү күзөтүү уюштуруп «Сакчы» тобун ишин жандандырып, аларга усулдук жардам көрсөтүү менен жаштар арасында кеңири түшүндүрүү иштерин колго алып, тегерек столдорду, практикалык окуу-семинарларды уюштуруп, аларга адистерди чакыруу менен жаштарды кылмыштуулуктан кайтарууну бардык чараларын көрүү аймактык тескөөчүлөргө, айыл өкмөтүнүн жаштар комитетине тапшырылсын.
 5. Айылдык Кенештин аймагында кылмыштуулуктун алдын алуу, диний-экстремизмге каршы күрөшүү максатында айыл Өкмөтүнүн аймагынан башка мамлекеттерде болуп жаткан согуштарга жаман ойдо  чыгып кеткен деп шектелген жарандардын тизмелери такталып, алардын  үй бүлөө мүчөлөрү, бир туугандары, ата-энелери жана балдардары менен алдын алуу, бул иштерге каршы күрөшүү  боюнча профилактикалык  түшүндүрүү иштерин алып баруу жагы  колго алынсын.
 6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык Кенешинин туруктуу комиссиясына жана С.Юсупова айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                      К. Нарматов

     ************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №4-5                                                      25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы калкты таза ичимдик суу менен камсыз кылууда “Зилол суу”, “Бирлик” жана “Торт Таш” ИСКАКБнин башчылары  тарабынан аткарылган иштер жөнүндө отчет.

Кун тартибиндеги маселе боюнча айыл Өкмөтүнүн аймагындагы  “Зилол суу”, “Бирлик” жана “Торт Таш” ИСКАКБ леринин жетекчилеринин  маалыматын угуп, сөзгө чыккан депутаттардын сунуш пикирлерин, суроо талаптарын эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ  

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы калкты таза ичимдик суу менен камсыз кылууда жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча “Зилол суу”, “Бирлик” жана “Торт Таш” ИСКАКБларынын жетекчилеринин маалыматтары эске алынсын жана элди таза суу менен камсыз кылууда кемчиликтер бар экендиги белгиленсин.
 2. Айыл Өкмөтүнүн аймагында элди таза ичимдик суу менен камсыз кылууда эски суу түтүктөрүн ремонттоп, айыл тургундарын жалпысынан жүз пайызга таза ичимдик суу менен камсыздоо, жаңы конуштарга суу түтүктөрүн тартууда инвесторлор менен иштөө,  элди мобилизациялоо менен иш жүргүзүү ИСКАКБ ларга жүктөлсүн.
 3. Таза ичимдик суу сакталуучу обьектилерин  (бассейиндерин) айланасын атайын тосмолор менен тосуп, нөмөөтчүлүк уюштурулуп, катуу көзөмөлгө алуу жагы ИСКАКБ башчыларына жүктөлсүн.
 4. Таза ичимдик сууга болгон акыны өз убагында жыйноо менен, суу эсептегичтерди орнотуу иштери жүргүзүлсүн.
 5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык Кеңешинин социалдык-маданий, укук тартип, депутаттык этика маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                      К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                     №4-6                                                      25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы күздүк дан эгиндерин  коромжусуз өз мөөнөтүндө оруп, жыйноо жана бошогон жерлерге экинчи эгинди эгүүнү уюштуруу, айыл чарба эгиндерини сугат суу менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө

С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы күздүк дан эгиндерин  коромжусуз өз мөөнөтүндө оруп, жыйноо жана бошогон жерлерге экинчи эгинди эгүүнү уюштуруу, айыл чарба эгиндерини сугат суу менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары И. Довидовдун маалыматын угуп, талкуулап, сөзгө чыккан депутаттардын пикирлерин, суроо талаптарын эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кенеши токтом кылат

Т О К Т О М :

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы күздүк дан эгиндерин коромжусуз өз мөөнөтүндө оруп, жыйноо жана бошогон жерлерге экинчи эгинди эгүүнү уюштуруу, айыл чарба эгиндерини сугат суу менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары И. Довидовдун маалыматы эске алынсын.
 2.  2018-айыл чарба жылына карата айыл өкмөтүнүн аймагында эгилген күздүк дан эгиндерин коромжусуз өз мөөнөтүндө оруп, жыйналгандыгы белгиленсин жана келерки жылга карата күздүк дан эгиндерин аянтын  көбөйтүү боюнча иш чараларды жүргүзүү колго алынсын.
 3. 2018-айыл чарба жылынын экинчи жарым жылдыгында дыйкан фермер чарбаларга экинчи  экинге эгилген эгиндерден мол түшүм алуу үчүн агротехникалык эрежелерге көңүл буруп, айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден асроону, сугат суудан үнөмдүү пайдалануу ыкмаларын колдонууну уюштуруу айыл Өкмөтүнүн тийиштүү кызматчыларына жүктөлсүн.
 4. Айыл чарба эгиндеринин вегетация мезгилинде сугат суудан үнөмдүү пайдалануу менен, дыйкан фермер чарбаларды сугат суу менен өз убагында камсыз кылуу айыл Өкмөтүнүн аймагындагы “Обу-Хает”, “Нооруз”, “Тебат” АВПларына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                      К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-7                                                25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын М. Курбонов көчөсүнүн №41-үйүнүн тургуну Камилова Умидахон Ибайдуллаевнанын арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын М. Курбонов көчөсүнүн №41-үйүнүн тургуну Камилова Умидахон Ибайдуллаевнанын Араван айылынын Сайдахматов көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 376,0 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, соода дүкөнү, пластик терезелер жасоочу кичи цех жана автоунааларды тейлөөчү кичи цех курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып  С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын М. Курбонов көчөсүнүн №41-үйүнүн тургуну Камилова Умидахон Ибайдуллаевнанын Араван айылынын Сайдахматов көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 376,0 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, соода дүкөнү, пластик терезелер жасоочу кичи цех жана автоунааларды тейлөөчү кичи цех курууга макулдук берилсин.
 2. Камилова Умидахон Ибайдуллаевнанын 376,0 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, соода дүкөнү, пластик терезелер жасоочу кичи цех жана автоунааларды тейлөөчү кичи цех куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-8                                                25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Абдуллаев көчөсүнүн №6-үйүнүн тургуну Юлчиев Абдивали Тухтасиновичтин арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Абдуллаев көчөсүнүн №6-үйүнүн тургуну Юлчиев Абдивали Тухтасиновичтин өзү жашап жаткан жеке менчик 943,0 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, пластик терезелер жасоочу кичи цех, ашкана жана коммерциялык дүкөн курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып  С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Абдуллаев көчөсүнүн №6-үйүнүн тургуну Юлчиев Абдивали Тухтасиновичтин өзү жашап жаткан жеке менчик 943,0 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, пластик терезелер жасоочу кичи цех пластик терезелер жасоочу кичи цех, ашкана жана коммерциялык дүкөн курууга макулдук берилсин.
 2. Юлчиев Абдивали Тухтасиновичтин 943,0 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, пластик терезелер жасоочу кичи цех пластик терезелер жасоочу кичи цех, ашкана жана коммерциялык дүкөн куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

***********************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-9                                                25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүнүн тургуну Юлдашев Нурилло Хабибиллаевичтин арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүнүн тургуну Юлдашев Нурилло Хабибиллаевичтин Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 564,2 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, балдар бакчасы курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып                            С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүнүн тургуну Юлдашев Нурилло Хабибиллаевичтин Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 564,2 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, балдар бакчасы курууга макулдук берилсин.
 2. Юлдашев Нурилло Хабибиллаевичтин 564,2 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, балдар бакчасы куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-10                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүнүн тургуну Юлдашев Нурилло Хабибиллаевичтин арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүнүн тургуну Юлдашев Нурилло Хабибиллаевичтин Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 376,0 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, балдар бакчасы курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып                            С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүнүн тургуну Юлдашев Нурилло Хабибиллаевичтин Араван айылынын С. Юлдашев көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 376,0 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, балдар бакчасы курууга макулдук берилсин.
 2. Юлдашев Нурилло Хабибиллаевичтин 376,0 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, балдар бакчасы куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-11                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын М. Султанов көчөсүнүн №22-үйүнүн тургуну Султанов Толибжон Холикжановичтин арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын М. Султанов көчөсүнүн №22-үйүнүн тургуну Султанов Толибжон Холикжановичтин өзү жашап жаткан жеке менчик 992,98 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, коомдук тамактануучу ашкана курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып  С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Араван айылынын М. Султанов көчөсүнүн №22-үйүнүн тургуну Султанов Толибжон Холикжановичтин өзү жашап жаткан жеке менчик 992,98 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, коомдук тамактануучу ашкана курууга макулдук берилсин.
 2. Султанов Толибжон Холикжановичтин 992,98 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, коомдук тамактануучу ашкана куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-12                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн №40-үйүнүн тургуну Самиева Салимахон Ахмадовнанын арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн №40-үйүнүн тургуну Самиева Салимахон Ахмадовнанын өзү жашап жаткан жеке менчик турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, коомдук тамактануучу ашкана жана соода дүкөнү курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып                           С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Араван айылынын Ленин көчөсүнүн №40-үйүнүн тургуну Самиева Салимахон Ахмадовнанын өзү жашап жаткан жеке менчик турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, коомдук тамактануучу ашкана жана соода дүкөнү курууга макулдук берилсин.
 2. Самиева Салимахон Ахмадовнанын турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, коомдук тамактануучу ашкана куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-13                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Абдуллаев көчөсүнүн тургуну Ахмедов Элдорбек Мухтординовичтин арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Абдуллаев көчөсүнүн тургуну Ахмедов Элдорбек Мухтординовичтин Араван айылынын Ленин көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 1085 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн 800 м2 жер аянтын курулуштук багытын, соода, унаа тететиктерин сатуучу жана унааларды техникалык тейлөө дүкөн куруу багытына өзгөртүүгө уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып                            С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Абдуллаев көчөсүнүн тургуну Ахмедов Элдорбек Мухтординовичтин Араван айылынын Ленин көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 1085 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн 800 м2 жер аянтын курулуштук багытын, соода, унаа тететиктерин сатуучу жана унааларды техникалык тейлөө дүкөн куруу багытына өзгөртүүгө макулдук берилсин.
 2. Ахмедов Элдорбек Мухтординовичтин Араван айылынын Ленин көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 1085 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн 800 м2 жер аянтын курулуштук багытын өзгөртүп, соода, унаа тететиктерин сатуучу жана унааларды техникалык тейлөө дүкөнү куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-14                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну Насирдинов Дилмурод Рафиковичтин ишенимдүү өкүлү Насирдинова Нилуфар Абдисаломовнанын арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну Насирдинов Дилмурод Рафиковичтин ишенимдүү өкүлү Насирдинова Нилуфар Абдисаломовнанын күйөөсү Насирдинов Дилмурод Рафиковичтин жеке менчиги болгон Араван айылынын Ленин көчөсүндө жайгашкан 2024 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, балдар бакчасы курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып                            С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну Насирдинов Дилмурод Рафиковичтин ишенимдүү өкүлү Насирдинова Нилуфар Абдисаломовнанын күйөөсү Насирдинов Дилмурод Рафиковичтин жеке менчиги болгон Араван айылынын Ленин көчөсүндө жайгашкан 2024 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, балдар бакчасы курууга макулдук берилсин.
 2. Насирдинов Дилмурод Рафиковичтин жеке менчиги болгон Араван айылынын Ленин көчөсүндө жайгашкан 2024 м2 жер аянтындагы турак үйүнүн курулуштук багытын өзгөртүп, балдар бакчасы куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-15                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылындагы “Бакыт” соода борборунун кызматкерлеринин жана тургундардын атынан жазылган арызды кароо жөнүндө

Араван айылындагы “Бакыт” соода борборунун кызматкерлеринин жана тургундардынын Араван районунун мамлекеттик кинофикациясынын имараты менен “Бакыт” соода борборунун имаратынын ортосундагы жолду Араван районунун мамлекеттик кинофикациясынын администрациясы жаап жаткандыгын алдын алып, жол боюнча калтырып берүүнү суранышып жазган арызын карап чыгып, арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Араван айылындагы “Бакыт” соода борборунун кызматкерлеринин жана тургундардын атынан жазылган арыз канаттандыруусуз калтырылсын.
 2. Араван районунун мамлекеттик кинофикациясынын имараты менен “Бакыт” соода борборунун имаратынын ортосундагы жол маселеси талаш болгондуктан сот органдарында чечилиши белгиленсин.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-16                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Абдуллаев көчөсүнүн тургуну Юлдашев Махамматурсунбай Абдуллажановичтин арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Абдуллаев көчөсүнүн тургуну Юлдашев Махамматурсунбай Абдуллажановичтин өзү жашап жаткан жеке менчик турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, соода дүкөнү курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Араван айылынын Х. Абдуллаев көчөсүнүн тургуну Юлдашев Махамматурсунбай Абдуллажановичтин өзү жашап жаткан жеке менчик турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, соода дүкөнү курууга макулдук берилсин.
 2. Юлдашев Махамматурсунбай Абдуллажановичтин турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, соода дүкөнү куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-17                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну Кадыров Кабулдын арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну Кадыров Кабулдын өзү жашап жаткан жеке менчик турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, соода дүкөнү курууга жана үйдүн алдындагы бош турган жерге навес куруп мөөнөттүү пайдалануу үчүн ижарага берүүнү сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жана 77-беренесин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну Кадыров Кабулдын өзү жашап жаткан жеке менчик турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, соода дүкөнү курууга жана үйдүн алдындагы бош турган жерге навес куруп мөөнөттүү пайдалануу үчүн ижарага берүүгө макулдук берилсин.
 2. Кадыров Кабулдын турак үйүнүн бир бөлүгүн курулуштук багытын өзгөртүп, соода дүкөнү куруу жана үйүнүн алдындагы бош турган жерге навес куруп мөөнөттүү пайдалануу үчүн ижарага берүү маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-18                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова өкмөтүнүн Октябрь айылындагы “Бүчүр” МЧББ уюмунун жетекчиси                                    Г. Ибрагимованын сураныч катын кароо жөнүндө

С. Юсупова өкмөтүнүн Октябрь айылындагы “Бүчүр” МЧББ уюмунун жетекчиси  Г. Ибрагимованын “Бүчүр” МЧББ уюмунун имаратына тийиштүү болгон жер аянтын “Манас” атындагы орто мектептин жер аянтынан ажыратып, чекараларын тактап, мамлекеттик акты алууга макулдук берүүнү суранып жазкан катын карап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамын жетекчиликке алып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. С. Юсупова өкмөтүнүн Октябрь айылындагы “Бүчүр” МЧББ уюмунун имаратына тийиштүү болгон жер аянты “Манас” атындагы орто мектептин жер аянтынан ажыратылып, чекаралары такталып, мамлекеттик акты алууга макулдук берилсин.
 2. Токтомду аткарылышын камсыз кылуу маселеси С. Юсупова айыл өкмөтүнүн жер, агрардык жана муниципалдык менчик маселелери боюнча башкы адиси А. Мамаджановго жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-19                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Токтогул көчөсүнүн №62-үйүнүн тургуну Холматов Косибжан Султановичтин арызы жөнүндө

Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Токтогул көчөсүнүн №62-үйүнүн тургуну Холматов Косибжан Султановичтин Араван айылынын М. Султанов көчөсүндөгү жеке менчик жер семирткичтерди сактоочу кампа багытындагы жалпы аянты 780,0 чарчы метр жер аянтын турак үй багытына өзгөртүп, турак үй курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Араван айылынын Токтогул көчөсүнүн №62-үйүнүн тургуну Холматов Косибжан Султановичтин Араван айылынын М. Султанов көчөсүндөгү жеке менчик жер семирткичтерди сактоочу кампа багытындагы жалпы аянты 780,0 чарчы метр жер аянтын турак үй багытына өзгөртүп, турак үй курууга макулдук берилсин.
 2. Холматов Косибжан Султановичтин жер семирткичтерди сактоочу кампа багытындагы жер аянтын турак үй багытына өзгөртүп, турак үй куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-20                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван районунун С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-2020-2021-жылдарга жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн божомолун  бекитүү жөнүндө

С. Юсупова айыл өкмөтү тарабынан даярдалып, айыл өкмөтүнүн экономикалык жана  социалдык өнүгүүсүнүн 2019-2020-2021-жылдардын индикативдик божомолуна ылайык даярдалып, айылдык кеңештин туруктуу комиссиялары тарабынан айыл өкмөтүнүн 2019-2020-2021-жылдарга жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн божомолун бекитүү жөнүндөгү маселени карап жана талкуулап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ:

 1. С.Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-2020-2021-жылдарга жергиликтү бюджетинин киреше булактарынын жана чышаларынын каржылоо каражаттарынын божомолу №1-тиркемеге ылайык белгиленсин. (№1 тиркеме тиркелет).
 2. Чыгымдарды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек аыга, социалдык фондуна, тамактануу жана жеңилдиктерге) ошондой эле коммуналдык чыгымдарды каржылоо боюнча жүргүзүлсүн. Чыгашалардын корголгон беренелери боюнча штаттык  сандагы  бош орундарга жана  нормативдик актылардын кабыл алынышына байланыштуу азайтырылышы мүмкүн. Чыгашалардын корголгон беренелерин каржылоо үчүн жоопкерчилик С.Юсупова айыл өкмөтүнүн каржы бөлүмүнө жүктөлсүн.
 3. Айылдык бюджетке кирешеден чегерүүлөр кирешелерден алынуучу салык (подоход налог) боюнча, 50% сатуудан алынуучу салык боюнч,а 50 % жана Роялти боюнча 50,0% өлчөмүндө жергиликтүү бюджетке чегерилсин. Транспорт салыгы, жер салыгы, патенттерден түшүүчү киреше, МФ жерлеринен ижара акысы, кыймылсыз мүлк салыгы толугу  менен 100,0% өлчөмүндө жергиликтүү бюджетке чегерилсин.
 4. Токтомдун аткарылшын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн ФЭБнын башчысы Р.Базарбаевге жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

С. Юсупова айылдык  Кенешинин               6-чакырык 4-сессиясынын №6-20 токтомуна №1-тиркеме

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-2020-2021-жылдарга 

киреше жана чыгашасынын божомолу. Кирешелер

 

Аталышы 2019-жыл 2020-жыл 2021-жыл
1. Киреще салыгы (подоход алог) 7350,0 7360,0 7370,0
2. Бирдиктүү салык 14.4 14,4 14,4
3. Мажбурлоо патент салыгы 357,0 357,0 357,0
4. Ыктыярдүү патент салыгы 6519,0 9520,0 6520,0
5. Кыймылсыз мүлк салыгы 351,0 351,0 351,0
6. Транспорт салыгы 1605,0 1615,0 1625,0
7. Уй тамаркалардын жер салыгы 190,2 190,2 190,2
8. Улуш жерлердин жер салыгы 1146,9 1146,9 1146,9
9. Айыл чарбасы эмес жерлердин салыгы 850,0 850,0 850,0
10. Сатуудан алынуучу салык 1500,0 1500,0 1500,0
11. ФПС жерлеринин ижара акысы 2000,0 2000,0 2000,0
12. Таштандыларды ташуу боюнча жыйым 385,0 385,0 385,0
13. Айыл чарбасы эмес жерди сатуу 300,0 300,0 300,0
14. Атайын каражаттар 900,0 900,0 900,0
15. Кең байлыктарды  изилдоо салыгы 310,0 310,0 310,0
16. Роялти 75,0 75,0 75,0
17. Теңдештируучу грант 6027,6 6027,6 6027,6
18. Жайыт жерлеринин ижарасы 485,0 485,0 485,0
19. Муниципалдык мүлк арендасы 0,0 0,0 0,0
20. Калктүү жерлердин арендасы 40,0 40,0 40.0
21. Кирешелердин жыйынтыгы: 30406,1 304,27 30447,1

 

Чыгашалар

 

Аталышы 2019-жыл 2020-жыл 2021-жыл
1. Башкаруу органдарына 8728,8 8728,8 8728,8
2. Билим беруугө 9773,8 8794,8 9814,8
3. Социалдык камсыздоого 1500,0 1500,0 1500,0
4. Маданиятка 684,3 684,3 684,3
5. Айыл чарбасына жана жайыт 1037,0 1037,0 1037,0
6. ЖКХ 8682,2 8682,2 8682,2
7. Бардык чыгашалар 30406,1 30427,1 30447,1

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

 

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-21                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван районунун С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-кварталында айылдык бюджетинин чыгаша бөлүгүнө үнөмдөлгөн беренелер боюнча өзгөртүү киргизүү жөнүндө

С. Юсупова айыл өкмөтү тарабынан даярдалып, айыл өкмөтүнүн экономикалык жана  социалдык өнүгүүсүнүн 2018-жылдын индикативдик божомолуна ылайык даярдалып, айылдык кеңештин туруктуу комиссиялары тарабынан айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-кварталында айылдык чыгаша бөлүгүнөн үнөмдөлгөн беренелери боюнча өзгөртүү киргизүү маселесин карап жана талкуулап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 

 1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-кварталы ичинде жергиликтүү бюджетинин чагашасынын каржылоо каражаттарынын үнөмдөлгөн беренелер боюнча жылдыруулары тиркеме боюнча жылдырылсын. (№1-тиркеме тиркелет).
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн ФЭБнын башчысы Р.Базабаевге жүктөлсүн.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                      К. Нарматов

С. Юсупова айылдык  Кенешинин               6-чакырык 4-сессиясынын №6-21 токтомуна №1-тиркеме

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-кварталы ичинде жергиликтүү бюджетинин каражаттарынын  чыгаша бөлүгүнөн үнөмдөлгөн беренелер жылдыруулары

 

Берененин

аталышы

Берене Алымча (-) Кошумча (+)
ЖКХ
Учурдагы ремонт 2221 -300,0  
Имарат жана курулуш 3111   +300,0
Бардыгы:   -300,0 +300,0
    0,0

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                      К. Нарматов

 

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-22                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн мамлекеттик фонд жерлерине таандык болгон №775-контурдагы 13,7 га жана №774-контурдагы 31,4 га кайрак айдоо жерди которуу (трансформациялоо) жөнүндө

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Октябрь айылынын тургундарынын айыл өкмөтүнүн мамлекеттик фонд жерлерине таандык болгон №775-контурдагы 13,7 га жана №774-контурдагы 31,4 га, жалпысы болуп 45,1 га кайрак айдоо категориясындагы жерди, көп жылдык өсүмдүктөр категориясына которуу (трансформациялоо) боюнча жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 15-июлундагы  «жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө» №145-Мыйзамыны жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн мамлекеттик фонд жерлерине таандык болгон №775-контурдагы 13,7 га жана №774-контурдагы 31,4 га, жалпысы болуп 45,1 га кайрак айдоо категориясындагы жерди, көп жылдык өсүмдүктөр категориясына которууга (трансформациялоо) маакулдук берилсин.
 2. С. Юсупова айыл Өкмөтүнө айыл Өкмөтүнүн мамлекеттик фонд жерлерине таандык болгон №775-контурдагы 13,7 га жана №774-контурдагы 31,4 га, жалпысы болуп 45,1 га кайрак айдоо категориясындагы жерди, көп жылдык өсүмдүктөр категориясына которууга зарыл болгон документтерди даярдоо тапшырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык Кеңештин жер, турак жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана                      С. Юсупова айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-23                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Ош шаарынын Садырбаев көчөсүнүн №104-үйүнүн тургуну Кадирходжаева Абадатхан Курганбаевнанын арызы жөнүндө

Ош шаарынын Садырбаев көчөсүнүн №104-үйүнүн тургуну Кадирходжаева Абадатхан Курганбаевнанын Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик турак үй багытындагы 760 м2 жер аянтын курулуштук багытын өзгөртүп, курулуш материалдарынын сатуучу соода дүкөнү жана коммерциялык дүкөн курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып  С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Ош шаарынын Садырбаев көчөсүнүн №104-үйүнүн тургуну Кадирходжаева Абадатхан Курганбаевнанын Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик турак үй багытындагы 760 м2 жер аянтын курулуштук багытын өзгөртүп, курулуш материалдарынын сатуучу соода дүкөнү жана коммерциялык дүкөн курууга макулдук берилсин.
 2. Кадирходжаева Абадатхан Курганбаевнанын Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик турак үй багытындагы 760 м2 жер аянтын курулуштук багытын өзгөртүп, курулуш материалдарынын сатуучу соода дүкөнү жана коммерциялык дүкөн куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

************************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-24                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Келечек планын бекитүү жөнүндө

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин торук аркылуу жана түз берүү боюнча 5 жылдык мөөнөткө жазылган «Келечек планын бекитүү» боюнча айыл өкмөтүнүн жер маселелери боюнча башкы адиси                            А. Мамаджановдун маалыматын угуп жана талкуулап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айыл айылдык Кенеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин торук аркылуу жана түз берүү боюнча 5 жылдык мөөнөткө жазалган «Келечек планы» бекитилсин. (план тиркелет)
 2. Ушул токтом айыл өкмөтүнүн атайын сайтына  жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Ош облусунун юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
 3. Токтомду аткаруу жагы С. Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевге тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                      К. Нарматов

 

   “БЕКИТЕМИН”

                                                                          С.Юсупова айылдык кеңешинин төрагасы

                                                                           _________________________ К. Нарматов

                                                   2018-жылдын 25-июль айы

 

 

             Ош областынын Араван районундагы

                     С.Юсупова айыл өкмөтүнүн

         Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү

             фондунун жерлерин пайдалануунун

 

 

                             КЕЛЕЧЕК ПЛАНЫ

 

                                               Араван -2018

 

МАЗМУНУ

Киришүү бөлүгү—————————————————————————————

1 БӨЛ/М.Юсупова айылдык округунун жерлеринин жалпы курамы—–

1 Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун (МФ)жерлеринин

курамы

2 МФнын жерлерин пайдаланүү

3  МФнын пайдаланылбаган же жарым –жартылай пайдаланылган

жерлери

4 МФ нын жерлеринен калктуу конуштарды кеңейтүүгө калдтырылган жер

участоктору

 1. МФнын жерлерин пайдаланүүга болгон талап.

2 БӨЛ/М МФнын жер-пландоо аймактары  ———————————————

1 МФнын экономикалык жактан кызыктырган жерлеринин аймагы

2 МФнын жакшыртуу үчүн инвестиция талап кылган жерлеринин

аймагы

3 МФ нын талап болбогон жерлеринин аймагы

3 БОЛУМ. МФнын жерлерин ижарага берүү——————————————-

1 Жалпы жоболор

1.1 МФнын жер участокторун аукцион аркылуу ижарага берүү

1.2  МКФнын жер участокторун конкурс  аркылуу ижарага берүү

1.3 МФнын жер участокторун ижарага туз берүү

1.3.1 МФнын жерлерин социалдык багыттагы субөектилерге

Ижарага берүү

1.3.2 МФнын талап болбогон жерлерин,ошондой эле экинчи конкурс

өткөн жок деп таанылгандагы жерлерди ижарага берүү

1,3,3 МФнын жерлерин мамлекеттик үрөнчүлүк,асылтукум,

Тажрыйбалык –уруктандыруу жана эксперименталдык чарбаларга ижарага

Берүү

1.3.4    МФнын жерлерин айылдык округдун аймагында жашаган

Жакыр  жарандарга жана үй бүлөлөргө ижарага берүү

Корутунду бөлук

2,1 МФнын жерлерине ижара келишимдерин түзүү жана келишимдерди

Мамлекеттик катоо

2.2 Акча каражаттарын бөлүштүрүү

1-тиркеме.Документтердин үлгүлөрү————————————————–

2-тиркеме. МФнын жерлеринин таблицаси—————————————–

3-тиркеме. МФнын жерлеринин ижарачыларынын тизмеси——————–

 

 

КИРИШУУ  БӨЛУГУ

С.Юсупова айылдык  округу  1990-жылы  түзүлгөн,ал Ош областынын Араван  районүнүн курамына кирип,областтын борбору-Ош шаарынан 25км аралыкта жайгашкан.

Айылдык округ орун алган аймактын климаты кескин континенталдуу болгондуктан,эң төмөнкү температура -5-12 градус,эң ысык мазгили+30+38 градусту түзөт.

Юсупова айылдык округунда көп улуттуу калк жашайт жана калкынын саны боюнча райондогу эң ири айылдык округ болуп саналат. Жер кыртышынын катмары аймактын бийиктигинен,рельефтен ,катмарлардын мүнөзүнөн түздөн-түз көз каранды.

Айылдык өкругдун аймагында 5 калктуу пункт бор:

*Араван                                                                                         *Каррак

*Октябрь                                                                                       *Эрке-Кашка

* Суткор

Айылдык округдун калкынын саны 2018-жылга 1-январына карата 21780 адамды же 4837 -үй бүлөнү түзот.

Айылдык округдун аймагында:

*4 орото билим берүүчү мектеп,                                                    *2 клуб

*2 толук эмес орто мектеп,                                                               *1 телеком

*2 башталгыч мектеп,          * 1 айылдык банк

* 1 ФАП         * 3 кредиттик союз

* 3 Медициналык пунукт,* 1 спорт мектеби,

*3  китепкана * 1 үрөнчүлүк чарба

*  1 үй-бүлолүк дарыгкерлер тобу  * 1почта

* 2 базар                                                                                                  *1 мал базар бар

Айдоо жерлеринде жер кыртышынын камары 2 типке бөлүнөт: типтүү боз топүрак жана коңүр –шалбаалуу боз топурак.Коңүр боз топурактуу жерлер деңиз деңгээлинен 900-1200м. бийиктикте таралган.

Эң көп өстүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрү:

*техникалык өсүмдүктөр –тамеки,пахта,

*дан өсүмдүктөрү:буудай,арпа,жүгөрү

*май чыгаруучу өсүмдүктөр: күн карама,софлор.

*алма

*өрүк

*гилас

*нашвонт

* жашылчалар: капуста.картошка,помидор,пияз,сабиз,дарбыз, бадыраң

* шалы.

 

1.БӨЛ/М. Юсупова айылдык округунун жерлеринин жалпы курамы

Учурда Юсупова айылдык округунун жалпы-15280,0га жер бар,анын ичинде айыл чарба багытындагы жерлер-6385,0га,калкконуш жерлери-547,0 га,токой фондүндагы жерлер-1427,0га,суу фондусунун жерлери-38,0га,запастагы жерлер-6883,0

 1. Айыл чарба жерлерин мамлекеттик фондунун (МФ)жерлеринин курамы

МФнын жерлеринин жалпы аянты-548,20га,анын ичинен сугат айдоо-326,10га,кайракайдоо-142,90га,кысыр аңыз-79,20

Юсупова айылдык округу боюнча 2008-жылдын 30-июлуна карата инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча МФнын жерлеринин жалпы аянты -548,20га,анын ичинен 326,10га сугат айдоо,142,90га кайрак айдоо,79,20га кысыр аңыз.

 1. АКФ нын жерлерин пайдалануу

2018-жылга карата МФнын жалпы 505,5га,анын ичинен 326,1гасугат айдоо,110,0 га кайрак айдоо,69,4га кысыр аңыз жер пайдаланылат.

2018-жылга карата коммерциялык конкурс(аукцион)аркылуу бир жылга берилген бир га кайрак жердин ижара акысы-360сом, анын ичинен жер салыгы-41-сом, социалыдык төлөмдөр-41сом.

3.МФнын пайдаланылбаган же жарым-жартылай пайдаланылган жерлери

2018-жылдын 1- апрелине карата МФ нын пайдаланылбаган же жарым жартылай пайдаланылган жерлери жалпы -42,7га,анын ичинен 32,9га кайрак айдоо, 9,8га кысыр аңыз.

Бул жерлер:

№774-13,6га; №40-19,3кайракайдоо; №564-12,30га кысыр аңыз

2018-жылга карата Мамкатоонун жер категориялары боюнча жалпы жер аянттары жонундогу берган малыматтар

МФнын жерлеринин чыныгыф абалы тууралуу инвентартзачияны откору процесинда алынган маалыматтар .Жерге жайгаштируу жана кыймылсыз мулкко болгон укуктарды катоо боюнча райондук башкармалыктын жер отчетторундагы маалыматтар менен инвентаризацияны откоргон Кыргызгипрожердин актысын ортосундагы айырмачылыктар томондо корсотулган иш-чараларда жазылган.

4 Калкконуштарды кеңейтүүгө калтырылган жерлер

Жеке турак жай куру учун жер беру өтүнүчү менен 2018-жылга карата 2300 үй булөдөн расмий арыз берилген. Бирок чындыгында жеке турак жай куру учун жер участокторуна муктаждардын саны мындан алда канча арбын. Калктуу  пунктарды кеңейтүүнү эске алуу менен 2018-жылга карата жакшы жерден,айылдын четинен жалпы аянты-50,4га,анын ичинен 17,0га кайрак айдоо; жайыт жеринден 33,40 га  жер пландаштырылган.

Бул жерлер

1.№713-6,0га; №775-5,0га; -кайрак айдоо:  2.Көп жылдык бактарга караштуу №675 контурундагы 6,0 гектар: 3. Жайыт жерлерине караштуу №674 контурундагы 0,8га, №729 контурундагы  3,7га жайыт, №728 контурундагы 1,4га жайыт, №754 контурундагы 7,7 гектар таш, №407 контурундагы 9,8га жайыт, №833 контурундагы 10,0га жайыт,  бардыгы болуп 33,4 гектар

(Октябрь айылы)

/й салу учун ар бир үй- булөгө бөлүнө турган жердин ченеми-0,05-0,06га

5 АКФнын  жерлерин пайдаланууга болгон талап.

Юсупова айылдык округунда МФнын кайрак айдоо жерлеринен жер алганга суроо-талап аз

II.БӨЛ/М  АКФнын жер-пландоо аймактары

1.МФнын экономикалык жактан кызыктырган жерлеринин аймагы

2018-жылдын ноябрь айына карата экономикалык жактан кызыктырган жерлердин аймагынын аянты-284,8га сугат айдоо

Ижарага келишимдеринин аяктоо мөөнөттөрү:

*2018-жылы пайдаланылбай бош калган  сугат айдоо жери жок.

*2018-жылы 284,8га сугат айдоо жердин ижарага мөөнөтү аяктайт.

*2020-жылы 3,7 га сугат айдоожердин ижарага мөөнөтү аяктайт.

*2021-жылы 36,1 га сугат айдоо жердин ижарага мөөнөтү аяктайт

Бул аймак боюнча пландалган иш-чаралар:

2018-жылдын декабрында

1.Ижара мөөнөтү аяктаган 284,8 га сугат айдоо жерге ижара укугун берүү боюнча: анин ичинен 189,3га аукцион өткөрүлөт, 26,8га аз камсыз болгон үй-бүлөлөржанажарандар, 68,7га үрөнчүлүкчарбаларина. 5-жылдык мөөнөт менен.

Бул жерлер: 1. Пахта-Арал айылындагы;

 

     
Аукцион аркылуу аз камсыз болгон үй-бүлөлөржанажарандар түздөн-түз берүү
Контур № 22 Га 6,3  
Контур № 25 Га 10,5  
Контур № 32 Га 19,4  
Контур № 35 Га 3,3  
Контур № 38 Га 5,2  
Контур № 29 Га 9,5  
Контур № 28 Га 3,3  
Контур № 31 га 4,8  
Контур № 1 га   1,8
Контур № 11 га   12,6
Контур № 10 га   12,4
бардыгы   га 62,3    26,8

2.Нооруз айылындагы Аукцион аркылуу

Контур № 56 Га 22,10
Контур № 61 Га 14,3
Контур № 63 Га 1,9
Контур № 62 Га 3,5
Контур № 83 Га 3,9
Контур № 70 Га 0,5
бардыгы   га 46,2

3.Кызыл-Тепа,Бирлик айылларындагы

 

 

 

 

 
Аукцион аркылуу үрөнчүлүкчарбаларина

түздөн-түз берүү

Контур № 32 Га 3,0  
Контур № 30 Га 10,4  
Контур № 12 Га 22,2  
Контур № 28 Га 4,7  
Контур № 38 Га 5,0  
Контур № 16 Га   13,2
Контур № 17 Га   18,3
Контур № 20 Га   17,0
Контур № 66 Га 4,4 20,2
Контур № 235 Га 1,3  
бардыгы   га 51,0 68,7

2.Октябрь айылындагы жана Ак-Шар участкасындагы жерлер аукцион аркылуу

Контур № 9 га   2,7
Контур № 12 га   5,9
Контур № 29 га   5,8
Контур № 69 га   3,0
Контур № 27 га   1
Контур № 15 га   3,0
Контур № 740 га   5,6
Контур № 767 га   1,5
Контур № 750 га   1,3
бардыгы   га   29,8

 

 

2019-жылы Жер бошоп калса же жерден баш тарткандар болсо,ижара укугун берүү боюнча аукциондор  өкөрулот.

2020-жылы 3,7 га сугат айдоо ижарадан бошогон жана жерден баш тарткандар болсо.ижара укукгун берүү боюнча аукциондор өткөрүлөт. Бул жерлер Ак-Шар участкасындагы №12-1,20га, №29-2,5га

2021-жылы 36,1 га сугат айдоо ижарадан бошогон. Бул жерлер Ак-Шар участкасындагы №12-3,0га, №29-3,5га,№27-1,0га. Бирлик айылындагы №66-3,6га;№12-0,5га;№28-1,0га; Пахта-Арал айылындагы №10-0,5га;№19,18-17,3га;№31-5,70гажана жерден баш тарткандар болсо.ижара укукгун берүү боюнча аукциондор өткөрүлөт.

2022-жылы Жер бошоп калса же жерден баш татркандар болсо.ижарага укугун берүүбоюнча аукциндор өткөрүлөт.

2023-жылы Ижарадан бошогон жанаЖер бошоп калса же жерден баш татркандар болсо.ижарага укугун берүү боюнча аукциндор өткөрүлөт.

 

2 МФнын жакшыртуу учун инвестиция талап кылган жерлеринин аймагы

Бул аймактын жалпы аянты-220,10га,анын ичинен 142,9га кайрак айдоо 77,20га кысыр аңыз.

Ижара келишимдеринин аяктоо мөөнөтторү:

*2018-жылы пайдаланылбай бош калган жалпы 154,35га,анын ичинен 6,50га сугат айдоо,95,05га кайрак айдоо.52,80га кысыр аңыз жер бар.

*2013-жылы жалпы 76,10га.анын ичинен 20,0га сугат айдоо31,70га кайрак айдо 24,40га кысыр аңыз жердин ижара мөөнөтү аяктайт.

Эскертүү

*20019-жылы12,20га кайрак айдоо жердин ижара мөөнөтү аяктайт.

*2029-жылы 3,95га кайрак айдоо жердин ижара мөөнөтү аяктайт.

Бул аймак боюнча пландалган иш-чаралар

2018-жыл

1 МФнын пайдалаылбай бош калган: сугат  кайрак айдоо жанаа кысыр аңыз жерлерине ижара укугу берүү түздөн-түз жолу менен берилет.

2Жер бошоп калса же жерден баш татркандар болсо. Ижара укугун берүү боюнча инвестициалык конкурс өткөрүлөт.

2009-2012-жылдар

Женр бошоп калса же жерден баш тартькандар болсо.ижара укугун берүү боюнча инвестициялык конкурс өткөрүлөт.

2013-жыл

1 АКФнын жалпы 76,10га. анын ичинен 20,0га сугат айдоо 31,70га кайрак айдоо.

24,40га кысыр аңыз жерлерине ижара укугун берүү боюнча инвестициалык конкурсттар өткөрүлөт

2 Жер бошоп калса же жерден баш тарткандар болсо.ижара укугун берүү боюнча инвестициалык конкурс өткөрүлөт

Эскертүү:

2019-жылы 12,20га кайрак  айдоо жердин ижара мөөнөтү аяктайт.Бул жер:Жер№774-3,95,га (Октябрь айылына караштуу)

2029-жылы 3,95га кайрак айдоо жердын ижара мөөнөтү аяктайт.Бул жер №775-3,95га (Октябрь айылына караштүү)

Пахта-Арал участкасындагы №28-3,30га.№29-3,0га.№31-6,50га.сугат айдоо жердин жакшыртуу үчүн рекультивация жасоо керек.Ал жерлердын таштарын тазалап.топурак ташүү.органыкалык жер семерткичтерди беру зарыл Бул учун таштарды тазалоого 120каттам учун 1000сомдон 120000сом.таштарды кол менен терүү.тазалоо учун 480 адамга бир кунгө200 сомдон төлөсө 96000сом.жер семирткичтерди алып келүү учун12,80га жерге 40 тоннадан болгондо 512тонна 500сомдон 256000сом.бардыгы болуп 472000сомдукинвестициалык каражат жумшоо зарыл,

Кызыл- Тепа №2 участкасындагы 77,20кысыр аңызга суу чыгыруу учун мурдагы союз кезиндеги суу насосун жаңылоо зарыл.Бул учун диаметри 220мм болгон трубаны 1500метр жерге коюу керек -750000сом. 400 киловаттык трансформатор орнотүү зарыл-400000сом.монолит лоток 150метрге- 150000сом.электрдик өткөргуч  тартуу 500метрге-25000сом.темир бетондуу тосмо 10 метрге- 70000 сом техниканын (бульдозер.автокран.экскаватор)акчасы,кол иши жана айлык акы-700000сом бардыгы 2095000сом инвестициялык каражат керектелет.

Пахта-Арал №2 участкасындагы №15-3,0га,№64-6,20га №69-3,0га сугат айдоо жерге суу чыгаруу жана рекультивация жасоо үчүн төмөнкү жумуштарды жасоо зарыл.таштан тазалоо .топурак ташуу. Жер семирткичтерди себуу. Суу насосун орнотуу.Бул иш-чарага таштарды кол менен терип. Машина аркылуу ташуу учун 80 каттама 1000-сомдон- 80000сом.машинага жуктөөучун 320 машинага 200сомдон-64000сом,жер семирткичтерди ташүү учун -216000сом. Суунасосун орнотууга 260киловатподстанция куру-260000сом,суу насосунна 75 киловатт-100000сом диаметри 150мм труба 200 метрге 500  сомждон -10000сом электр өткөргучтүрун  тартуу,зым карагай орнотуу учун -50000сом,жалпы 780000сом инвестициалык каражат талап кылынат.

 Ижарага берүү

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери ижарага тоорук аркылуу жана түз берүү аркылуу берилет.
 2. Тооруктар аукцион же конкурс түрүндө өткөрүлөт.
 3. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү максатында айыл өкмөтү 7 кишиден кем эмес Жеркомиссиясын түзөт, анын курамына 3 кишиден кем эмесж ергиликтүү кеңештин депутаттары, ошондой эле айыл чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын (мынданары – РАӨБ) өкүлү;кирет:

– Айыл өкмөтүнүн башчысы Комиссиянын курамына кызматы боюнча кирет;

Жер комиссиянын курамына ошондой эле айыл башчылары, коомчулуктун жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү киргизилиши мүмкүн.

Жер комиссиясынын курамына кирген депутаттардын ичинен комиссиянын төрагасы шайланат.

Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Жер комиссиясынын катчысы болуп дайындалат.

 1. Жер комиссиясынын курамы жана иш регламенти жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет.
 2. Жер комиссиясы:

– лотторду түзөт;

– ижара акысынын баштапкы же болбосо туруктуу өлчөмүн  белгилейт;

– конкурстун шарттарын аныктайт;

– кепилдик төлөмдү нлчөмүн белгилейт;

– лоттордун чек араларын аныктайт;

– ар бир лот боюнча баштапкы ижара акысынын өлчөмүн белгилейт;

– ар бир лот боюнча ижара мөөнөтүн аныктайт;

– ар бир лот боюнча аукциондун “арымынын” өлчөмүн  белгилейт;

– ижара акысын төлөөнүн түрүн жана мөөнөттөрүн аныктайт;

– тооруктардын жыйынтыгынын протоколуна кол коет;

– ушул Типтүү жободо белгиленген башка функцияларды жүзөгө ашырат.

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин берүү боюнча тооруктарга талапкер :

– Жер комиссиясынын мүчөлөрү;

– аукциончу.

 Тооруктарды өткөрүүтууралуужалпыжоболор

 1. Тооруктарга катышуу үчүн жеке жана юридикалык жактар ушул Типтүү жободо белгиленген формад аарыз (N 1 тиркеме) беришет жана ушул Типтүү жобонун 28-пунктунда каралган документтерди берет.

Тооруктарга катышуу тууралуу арызды арыз ээсинин (талапкердин) өзү жеыйгарым укуктуу өкүлү аркылууберет.

 1. Жер комиссиясынын катчысы берилген арыздарды, ошондой эле ушул Типтүү жобонун 28-пунктунда каралган документтерди кабыл алат жанаа тайын журналга каттайт.

Арыздарды жана башка документтерди кабыл алуу тооруктарды өткөрүүгө бешишкүнү калганда токтотулат.

 1. Катчы (акциондун, конкурстун) тоорукка катышууга арызды жана бардык зарыл документтерди кабыл алгандан кийин арыз ээсине күнүн жана каттоо (N 2 тиркеме) берүүгө  милдеттүү.

Тоорукка катышуудан баш тартууну кабыл алуу жана каттоо ушул пунктта белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

 1. Тоорукка катышуу үчүнтөмөнкүдокументтерберилет:

– аукционго, конкурска катышууга арыз;

– инсандын ким экендигин кү бөлөндүрүүчү документтин көчүрмөсү жеөкүлдүн ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү документ;

– кепилдик төлөмдү төлөгөндүгү  .

– Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага алган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жер салынган төлөө тууралуу кепилдик кат жемилдеттенме.

Конкурска катышуу үчүн жеке  , чапталганконвертке салып беришет.

Юридикалык жактар уюштуруу документтеринин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн, ошондой эле юридикалык жактын таламын жактаган жактардын ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтерди кошумча беришет.

 1. Катчы ушул Типтүүжобонун 28-пунктунда көрсөтүлгөн бардык документтерди кабыл алат жана аларды Жер комиссиясынын кароосуна киргизет.
 2. Талапкерлердин арыздары жана документтери Жер комиссиясы тарабынан каралат. Арыздарды жана документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча Жер комиссиясы арыз ээлерине (талапкерлерге) тоорукка катышууга жол берүү жөнүндө , алтууралуупротоколтүзүлүп (N 3 тиркеме), андабардык жолберилген арыз ээлеринин (талапкерлердин), ошондой эле  31-пунк ту наылайык тооруккакатышууга жол берилбеген арыз ээлеринин тизмеси көрсөтүлөт.
 3. Төмөнкү учурларда арыз ээсинен (талапкерден) арыз кабыл алынбашы мүмкүн:

– арыз тоорук өткөрүү жөнүндө билдирүү дө  ;

– арыз ээсинин (талапкердин) атынан кайрылууга ыйгарым укугу жок адам тарабынан арыз берилгенде;

– тоорук өткөрүү жөнүндө билдирүүдө жарыяланган тизмебоюнча зарыл болгон документтердин  .

Кабыл алынбаган арыз жана документтер арыз ээсине (талапкерге) кабыл алуудан баш тартуунун себебин көрсөтүүмененкайтарылыпберилет.

 1. Конкурска катышуу үчүн 5 процентинен 10 проценти нечейинки өлчөмдө белгиленет, ал эми аукционго катышуу үчүн кепилдик төлөмдүн өлчөмү баштапкы ижара акысынын өлчөмүнүн 15 процентинен 30  .
 2. Талапкер тоорукка бир канча лот боюнча катышкан учурда, кепилдик төлөм үар бир лотбоюнча төлөнөт.
 3. Кепилдик төлөмдү .
 4. Кепилдик төлөм төмөнкү учурларда :

– жеңүүчүтооруктунжыйынтыгыжөнүндөпротоколгоколкоюуданбаштартканда;

– жеңүүчүАйылчарбажерлерининмамлекеттикфондунунжеринижаралоокелишиминтүзүүдөнбаштартканда.

 1. Калган учурларда кепилдик төлөм:

– тоорукка катышуудан баш тартуу жөнүндөарызбергенубактантартып;

– тоорук бүткөнубактантартып;

– тоорук өткөн жок деп таанылгандан тартып 5 жумуш күнүнүн ичинде кайтарылууга тийиш.

19.Тооруктун жеңүүчүсү менен ижара келишимин түзгөндө кепилдик төлөмдүн суммасы ижара акысынын суммасына кошулат.

 Аукцион

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин аукцион аркылуу ижарага берүү Келечек планга ылайык жер-пландоо зоналарынын чегинде аукцион аркылуу берилүүгө тийиш болгон экономикалык жактан артыкчылыктуу жерлер катарыаны катталган жерлер боюнча жүргүзүлөт.
 2. Аукционго коюлуп жаткан ар бир жер участкасы өз алдынча лот болуп түзүлүшүкерек.
 3. Аукционго коюлуп жаткан лоттун төмөнкүдөй маалыматты камтыган кеңири баяндамасы болууга тийиш:

– лоттун номери;

– жер участкасынын жайгашкан жери (контурдун аталышы);

– участканын аянты жана жердин түрлөрүнүн курамы гектар менен;

– ижара акысы;

– баштапкы ижара акысынын өлчөмү (мында баштапкы ижара акысынын өлчөмү жер салыгынын өлчөмүнөн 20 проценттен кем эмес жогору болушу керек);

– аукциондун “арымы”;

– ижара акысын төлөөнүн түрү жана мөөнөттөрү;

– сервитуттардын болушу же жоктугу.

 1. Айыл өкмөтү аукционду өткөрүүгө 30 күн калганда жалпыга жеткиликтүү жерлерде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерини арага берүү боюнча аукцион өткөрүлөөрү тууралуу маалыматтык билдирүүнү таркатууга милдеттүү, анда:

– лоттордун тизмеси алардын контурларынын баяндамасы менен;

– аукционду өткөрүүшарттары, күнү, орду;

– ар бир лот боюнча баштапкы ижара акысынын өлчөмү;

– кепилдик төлөмдү төлөөнүн өлчөмү жана тартиби;

– ижара акысын төлөөнүн түрү жана мөөнөттөрү, индексациялоо жөнүндө шарттар;

– ар бир лот боюнча аукциондун “арымы”;

– арыздарды жана документтерди кабыл алууну баштоо жана аяктоо күнү;

– аукционго катышуу үчүн берилүүчү документтердин тизмеси;

– аукциондун суроолору боюнча кошумча маалымат алууга мүмкүн болгон жердин дареги көрсөтүлөт.

Муну менен бирге айыл өкмөтү маалыматтык билдирүүнү айылдык жыйындарда, жыйналыштарда айтып, жалпы га маалымдоо каражаттарында жарыялайалат.

 1. Аукциондун “арымы” Жер комиссиясы тарабынан баштапкы ижара акынын 10 процентинен 20 процентине чейинки өлчөмүндө белгиленет. Аукциондун “арымы” аукцион бүткөнгө чейин бир дей болот.

2.1. Аукционду өткөрүү

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү үчүн айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан аукционду алып баруучу дайындалат.
 2. Аукцион лоттун аталышын, негизги мүнөздөмөлөрүн, баштапкы ижара акысын жана аукциондун “арымын” аукционду алып баруучу жарыялагандан башталат.
 3. Аукциондун катышуучуларына номери коюлган билеттер берилет, алар кезектеги бааны жарыялагандан кийин билеттерди көтөрүп турушат.

Ар бир кийинки баа учурдагы бааны “аукциондун арымын” жогорулатуу менен белгиленет. Кезектеги бааны жарыялагандан кийин аукционду алып баруучу анын көзкарашы боюнча билетти биринчи көтөргөн аукциондун катышуучусунун билетинин номерин атайт. Андан кийин аукционду алып баруучу аукциондун “арымына” ылайык кийинки бааны жарыялайт.

 1. Эгер кезектеги бааны үч жолу жарыялагандан кийин катышуучулардын биридагы андан жогору бааны сунуш кылбаса, акыркы бааны сунуш кылган катышуучу жеңүүчү деп жарыяланат.
 2. Аукциондун жеңүүчүсү аукцион өткөрүлгөн күнү аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюуга тийиш. (N 4 тиркеме). Протоколго ошондой эле аукционду алып баруучу, Жер комиссиясынын мүчөлөрү кол коюшат.

Протоколдо төмөнкү маалыматтар келтирилет: ижара акысынын баштапкы жана акыркы өлчөмү, жер участкасын ижаралоо келишимине кол коюу боюнча тараптардын милдеттенмелери, лоттун номери, ижара мөөнөтү ж.б. Аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколдун көчүрмөсү аукциондун жеңүүчүсүнө берилет.

 1. Эгер аукциондун жеңүүчүсү аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протокол го кол коюу дан баштартса, Жер комиссиясы экинчи жеңүүчүгө протоколго . Эгер аукциондун экинчи  жыйынтыгы жөнүндө протоколго колкойсо, алаукциондун жеңүүчүсү  .
 2. Протоколдун негизинде аукциондун жыйынтыгы жөнүнд ө протоколго кол койгондон тартып 10 иш күндүн ичинде айыл өкмөтү менен ижарачынын аукциондун жеңүүчүсүнүн ортосунда жер участкасын ижаралоо келишими (N 6 тиркеме) түзүлөт.
 3. :

а) бир катышуучу катышса;

б) ушул Типтүү   тартса;

в) баштапкы ижара акысын үч  .

 1. Ушул Типтүү жобонун пунктун а ылайык белгилүү бир лот боюнчаа укцион .

Экинчи аукцион өткөрүүдө Жер  , бирок 15 проценттенкепэмес.

Эгер экинчи тоорук ушул Типтүү жобонун пунктунун “а” пунктчасына ылайык өткөн жок деп таанылганда, Жер комиссиясы жер участкасын экинчи тооруктун жалгыз катышуучусуна  .

 1. Аукционго катышканга талапкерлер жок болуп экинчи аукцион өткөн жок деп .

Конкурс

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин конкурс аркылуу ижарага берүү -пландоо , ошондой эле ушул Типтүүжобонунпунктунаылайыкбашкажерлербоюнчажүргүзүлөт.
 2. Айыл 30 күн калганда жалпыга  , анда:

– лоттун номери;

– жер участкасынын жайгашкан жери (контурдун аталышы);

– участканын аянты жана жердин түрлөрүнүнкурамыгектарменен;

– конкурстун шарттары, анын ичинде ижара акысынын өлчөмү;

– ижара мөөнөтү;

– сервитуттун болушу же жоктугу;

– арыздарды жана документтерди кабыл алууну баштоо жана аяктоо күнү;

– конкурска катышуу үчүн берилүүчү документтердин тизмеси;

– конкурстун суроолору боюнча кошумча маалымат алууга   көрсөтүлөт.

Муну менен бирге айыл өкмөтү маалыматтык  , жыйналыштарда айтып,  .

 1. Конкурс Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү методуболу псаналат, анда ижарачы конкурстун шарттары менен аныкталган .

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун ижарачысына коюлган талаптарга ылайык Жер комиссиясы конкурсту төмөнкүдөй жолдор мененөт көрөалат:

– конкурстун шарттарынын бири катары ижара акысынын өлчөмүнаныктоо (баштапкы ижара акысыан ыкталат, ижара  , мөөнөттөрү боюнча эң жакшы шарттарды сунуш  );

– конкурстун шарттарынын бири катары ижара акысын аныктабоо (ижара акысы туруктуу, ижара акыны төлөөнүнтүрү, мөөнөттөрү боюнча  ).

Мында ижара акынын баштапкы өлчөмү тиешелүү жерлерге жер салыгынын өлчөмү

.

 1. Төмөнкү учурларда конкурс өткөн жок деп э септелет:

– бир катышуучу катышса;

– ушул Типтүү жобонун пунктун аылайык экинчи жеңүүчү ижара келишимин   .

 1. Белгилүү бир ло боюнча конкурс , ошол лот боюнча экинчи конкурс дайындалат.

Экинчи конкурсту өткөрүүдө Жер комиссиясы конкурстун шарттарын өзгөртүүгө укуктуу.

 1. Эгер экинчи конкурс бир гана катышуучу катышкандыктан өткөн жок дептаанылса, анда жер .
 2. Экинчи конкурс катышуучулардын жоктугунан өткөн жок деп таанылса, жер участкасы түз берүү жолу менен берилиши мүмкүн.

 Конкурс өткөрүү

 1. Маалыматтык билдирүү . Арыз (арыздар) берилбеген учурда Жер комиссиясы  конкурсту өткөрүүнү жагдайды аныктаган  гачейин токтотуп турат.
 2. Берилген арыздардын тизмеси жарыялангандан кийин конкурстун катышуучуларынын катышуусу менен арыздарды ачуу жүргүзүлөт.
 3. Конкурстун жеңүүчүсү Жер комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан жөнөкөй көпчүлүк добуш берүү жолу менен аныкталат жана андан кийин конкурстун жыйынтыгы ачык жарыяланат.

Жер комиссиясынын чечимине ылайык конкурс боюнча эң жакшы шарттарды сунушкылган            .

Добуштар те болгон учурда Жер комиссиясынын        төрагасынын       добуш учечүүчү болуп эсептелет.

 1. Жер комиссиясынын отуруму, эгер ага мүчөлөрүнүн жалпысанынын кеминде үч төн экиси ненкем .
 2. Эгер эки же андан көпкатышуучулардын конкурстун шарттары боюнча сунуштары бир дей жанаэң жакшы болуп калса, анда арызды мурда берген конкурстун катышуучусу жеңүүчү деп таанылат.
 3. Конкурстун жыйынтыгы боюнча Жер комиссиясы протокол түзөт (N 5 тиркеме), анда төмөнкүдөй маалымат камтылат:

– Жер комиссиясынын отурумга катышкан мүчөлөрүнүн тизмеси;

– конкурстун катышуучулары жөнүндө маалыматтар жана алардын сунуштары;

– конкурстун жеңүүчүсү.

Протоколго Жер комиссиясынын отурумга катышкан бардык мүчөлөрү, конкурстун жеңүүчүсү кол коюшат. Протоколдун  .

 1. Протоколдун негизинде конкурстун жыйынтыгы 10 иш күндүн ичинде айы өкмөтү   (N 6 тиркеме) түзүлөт.

Ушул Типтүүжобонун 48-пунктунда белгиленген мөөнөттө жеңүүчү нүнкүнөөс  ,  .

 1. Жеңүүчү протоколго же келишимге кол коюудан баштарткан учурда Жеркомиссиясы ошол эле арыздардын арасынан экинчи жеңүүчүнү аныктайт.
 2. Жеңүүчү же экинчи жеңүү чүпротоколго же келишимге кол коюудан баштарткан .

 Түзберүү

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага тоорук менен эмес, түз сүйлөшүүлө жолу менен берүүнүн субөекттери төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

– ошол айыл өкмөттүна ймагындагы  аз камсиз-бүлөлөр жана жарандар;

– Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бош калган жерлерин, ошондой эле ушул Типтүү жобонун пунктунда каралган жерлерди ижарага алууну каалаган жактар;

– үрөнчүлүк, асыл-тукум, эксперименттик, тажрыйба-селекциялыкчарбалар, сортсыноостанциялары жанаучастоктору,  , Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган өлчөмдөрдө;

– социалдык багыттагы субөекттер.

 

52-1. Жергиликтүү өз алдынча   – айыл өкмөтү үрөнчүлүк, асыл-тукум, эксперименттик, тажрыйба-селекциялыкчарбаларга, сортсыноостанцияларына жана участокторуна, айыл  .

РАӨБ 14 календардык күндүн ичинде үрөнчүлүк, асыл-тукум, эксперименттик, тажрыйба-селекциялыкчарбаларга, сортсыноостанцияларына жана участокторуна, айыл чарба  кооперативдери  .

Үрөнчүлүк, асыл-тукум, эксперименттик, тажрыйба-селекциялык чарбалар, сорт сыноо станциялары жана участоктору, айыл чарба кооперативдери 14 календардык күн дүн ичинде тиешелүү айылөкмөтүнө Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик   жөнүндө  .

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин түзалуу боюнча сунуштар  берилбеген же  баш тартылган учурда Жер   .

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин социалдык багыттагы субөекттерге ижарага берүү

 1. Жер участогун ижарага алууга талапкер болгон социалдык багыттагы субөектилер айыл өкмөтүнө уюштуруу ишкагаздарынын көчүрмөлөрү (уставдын, жобонунж.б. күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү) тиркелген арыз беришет.
 2. Жер комиссиясы арыздарды жана ушул Типтүү жобонун 71-пунктунда каралган тиешелү станциялары жана участоктору, айыл чарба кооперативдери 14 календардык күн дүн ү докуме станциялары жана участоктору, айыл чарба кооперативдери 14 календардык күн дүн нттерди кар станциялары жана участоктору, айыл чарба кооперативдери 14 календардык күн дүн айт, андан кийин Айыл чарба .
 3. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин социалдык багыттагы субөекттерге берүүдө ижара акысы жер салыгынын өлчөмүндө белгиленет, ал эми ижара мөөнөтү 5 жылдан  ашщпого тийиш.

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бош калган жерлерин, ошондой эле ушул Типтүүжобонун 59-пунктундакаралганжерлерди ижарага берүү

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бош калган жерлерин ижарага берүү Келечек планга ылайык-пландоо зоналарынан, ошондо й эле ушул Типтүү жобонун 59-пунктунда каралган  жерлерден  жүргүзүлөт.
 2. Бул жер участкаларына талапкер жактар айыл өкмөтүнө арыз беришет.
 3. Жер комиссиясы арыздарды карайт жана бул жерлерди ижарага берүүнүн шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, мында жергиликтүү кеңеш тарабынан ижара акыны толоо бонча.

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин үрөнчүлүк, асыл-тукум, тажрыйба-селекциялыкчарбаларга, илим-изилдөө мекемелерине, сортсын оостанцияларына жана участкаларынаи ижарага берүү

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин үрөнчүлүк, асыл-тукум, тажрыйба-селекциялык чарбаларга, илим-изилдөөмекемелерине, сортсыноостанцияларына жана участкаларына ижарага беруу.
 2. Үрөнчүлүк, асыл-тукум, тажрыйба-селекциялыкчарбаларга, илим-изилдөө мекемелерине, сортсыноостанцияларына берилүүчү бир айылдык аймактын чегиндеги Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун сугарылуу чу жер участкалары мамлекеттик Келечек планында каралууга тийиш.

 Келишим  жана  келишимди  мамлекеттик  каттоодон  өткөрүү

Келишим

 1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жер участкасын ижарага алуу укугун берүүнүн түрүнө (тоорук , түзберүү ) карабастан айыл өкмөтү ижарачы менен жазуу түрүндө бир дейкүч көээүч нускада жер участкасыни   жаралоок

елишиминтүзөт.

 1. Фонддун жерлерин ижаралоо келишими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо органдарын дамамлекеттик каттоодон өткөрүлүүгө тийиш.
 2. Ижара келишиминде негизги шарттар, анын ичинде ижара төлөмдөрүн төлөөнүн мөөнөттөрү, ошондой эл еижара акысын индексациялоонун шарттары жана өзгөрү пкет кенучурда кайра кароо шарты менен жылдык жер салыгынын өлчөмү камтылууга тийиш.
 3. Ижара келишими боюнча милдеттенмелерди аткарууну камсыз кылуу үчүн ижарага берүүчү ижарачы менен күрөө келишимин түзүүгө укуктуу.
 4. Ушул Типтүү жобонун 3-пунктунда белгиленген талаптарды эсепке алуу менен ижара акысы бир жолу же мезгил-мезгили менен төгүлүүчү төлөмдөрдүн таканык талган суммасы түрүндө киргизилиши мүмкүн , алардын төлөөм өөнөттөрү тиешелүү жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет.

Бул учурда Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин берүүмөөнөтү 1-ноябрдан кечикпей аяктайт урган а йылчар бажылыка          тарыэ септелет.

 1. Төмөндө гүдөй укук бузуулар тууралуу жазуу түрүндө гүэ с кертүү чыккандан кийин 30 күн дүкмөөнө ттөижарачыалар дыжойб осо,  жер участкасын ижара лоокелишим исотта ртибинде бузулу шу мүмкүн:

– жер участкасын ижара келишиминин шарттарын орчундуу бузуу менен пайдалануу;

– жер участкасын максаттуу багытына ылайык пайдаланбоо;

– кыртыштын асылдуулугун орчундуу начарлатуу;

– келишимде белгиленген төлөөм өөнө түндөи жараакысынт өлөбөө;

– ижара келишиминде белгиленген милдеттенмелерге ылайык жер участкасына инвестициялоо боюнча милдеттенмелерди аткарбоо.

 1. Өз милдеттерин талаптагыдай аткарган ижарачы келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин башка теңдешшарттарда жаңы мөөнөткө ижара келишимин түзүүгө башка жактардын алдында артыкчылыктуу укукка ээ. Ижарачы ижара келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөттө, ал эми эгерде келишимде мындай мөөнөт көрсөтүлбөсө, ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашпаган мөөнөттө ушундай, келишим түзүүгө ниеттенгени жөнүндө ижарага берүүчүгө жазуу жүзүндө кабарлоого милдеттүү. Ижарага берүүчү жаңы мөөнөткө жер участогунун ижара келишимин түзүүгө макулдугу же макул эместиги жөнүндө ижарачыга 15 календардык күндүн ичинде жазуу жүзүндө кабарлоого милдеттүү.

Жаңы мөөнөткө жер участогунун ижара келишимин түзүүдө келишимдин шарттары тараптардын макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн.

Эгерде ижарачы ижарага берүүчү тарабынан 15 календардык күндүн ичинде жазуу жүзүндөгү каршы пикири берилбеген шартта келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин жер участогун пайдаланууну улантса, келишим мурдагы келишимде түзүлгөн тиешелүү мөөнөткө ошол эле шарттарда кайра жаңыртылды деп эсептелет.

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби, анын ичинен төлөмдүн чегин аныктоо жергиликтүү кеңештер тарабынан белгиленет.

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун кунары кеткен жерлери айылдык товар өндүрүүчүлөргө, чарбакер субөекттерге ушул Типтүү жобого ылайык ижарага берилиши мүмкүн.

 

 1. 68. Ижарага алынган жер участкасына болгон укук ипотека келишиминин заты боло албайт.
 2. Акча каражаттарын бөлүштүрүү
 3. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин тоорук жана түз берүү аркылуу ижарага берүүдөн түшкөн каражаттар, ошондой эле кайтарылбаган кепилдик төлөмдөрдүн суммалары тиешелүү жергиликтүү бюджетке түшөт.

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин пайдалангандыгы үчүн ижара акылардан чогултулган суммадан аларды жакшыртуу боюнча иш-чараларды аткаруу үчүн багытталуучу каражаттын өлчөмү айылдык кеңештер тарабынан  аныкталат.

   

N 1 тиркеме

    А/өбашчысы ______________________________________ (ижарачынынфамилиясы, аты-жөнү)
_____________________________________

(паспорт боюнча маалыматтар серия, ______________________________________
номери, качан, ким тарабынан берилген) ______________________________________
(юридикалык жактын аталышы, ______________________________________
юридикалык дареги)

 

АРЫЗ

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүүфондунун N __________ лот боюнча жер участкасына ижара укугун сатуу боюнча тоорукка (аукцион/конкурс) катышууга уруксат берүүңүздү суранам.

Тиркелүүчү документтердин тизмеси:

1) ____________________________________________

2) ____________________________________________

3) ____________________________________________

4) ____________________________________________

Арыз ээсинин колу ________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилиясы, аты-жөнү)

________ жылдын “______” ______________________

Арыз берген күнүжанакаттоономери ______ жылдын “_____” ________ _____________________

__________________________________________________ (арызды кабыл алган адамдын кызмат орду)

(арызды кабыл

_______________________________________________________________________

алган адамдын кызматы, фамилиясы, аты-жөнү, колу,)

Эскертүү. Жер участогун жалпы биргелешкен пайдаланууга алган учурда арызга жер участогунун өлчөмдөрү аныкталуу менен ижарачылардын тизмеси тиркелет.

     

 

 

 

 

N 2 тиркеме

БИЛДИРҮҮ
(документтерди каттоо жана кабыл алуу жөнүндө)

__________ жылдын “________” _______________ _____________________

(жылы)                  (күнү)             (айы)               айылөкмөтү

Каттоо номери _______________

1.

_______________________________________________________________________

(талапкердин, жеке жактын фамилиясы, аты-жөнү, паспорт N

_______________________________________________________________________

юридикалык жактын аталышы)

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүүфондунунлот _______________,

аянты _________ га болгон жер участкасын ижарага алуу үчүнтоорукка (аукцион, конкурс) катышууга арыз кабыл алынды. Жер участкасынын орун алган жери

_______________________________________________________________________

(орун алган жеринин жазылышы)

 1. Тоорук (аукцион, конкурс) 200 ____ ж. “_____”__________________ N _________ кабинетте _____________________________________ имаратында

(жайгашкан жери толук жазылат)

дареги боюнча өткөрүлөт.

 1. Арыз менен бирге ошондой эле төмөнкү документтер кабыл алынды:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Талапкердин арызын кабыл алууга жана каттоого жооптуу адамдын фамилиясы, аты-жөнү, ээлеген кызматы жана колу

__________________ колу

 

  N 3 тиркеме

ПРОТОКОЛ N
__________ ______ жылдын “_______” ________________ (күнү) (айы)

арыз ээлерин (талапкерлерди) Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүү боюнча ______________________________

тоорукка катышууга жол берүү жөнүндө

Комиссиянын курамы:

Төрага

__________________________________________________________________

Катчы

__________________________________________________________________

Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________________________________________

Арыздардын саны ___________, анын ичинде

аукционго _________________,

конкурска _________________.

Тоорукка катышууга жол берилген арыз ээлери (талапкерлер) (Ф.А.Ж):

 1. _______________________________________________________________
 2. _______________________________________________________________
 3. _______________________________________________________________

Тоорукка катышууга жол берилбеген арыз ээлери (талапкерлер) (Ф.А.Ж):

 1. _______________________________________________________________

___________________________ (жол бербөөнүнсебебинкөрсөтүүменен)

 1. _______________________________________________________________

___________________________ (жол бербөөнүнсебебинкөрсөтүүменен)

 1. _______________________________________________________________

___________________________ (жол бербөөнүнсебебинкөрсөтүүменен)

Жер комиссиясынын төрагасы _______________________________________

 

     
N 4 тиркеме

ПРОТОКОЛ N
___ ______ жылдын “_______” ________________ жылы (күнү) (айы)

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүү боюнча аукцион өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө

Аукционду уюштуруучу: ____________________________________________

Аукционду алып баруучу: __________________________________________

Жеңүүчү: _________________________________________________________

Экинчи жеңүүчү: __________________________________________________

Бул лот боюнча аукционго катышкандардын саны: ____________________

Лоттун номери ______, аянты ______ га, анын ичинде айдоо _____ га,

анын ичинде сугат айдоо _____ га, көпжылдыкөсүмдүктөр ______ га,

чабындылар __________ га.

Ижара мөөнөтү ____________________________________________________

(сан жана жазуу түрүндө)

Баштапкы ижара акысы _____________________________________________

(сан жана жазуу түрүндө)

Ижара акысынын акыркы өлчөмү _____________________________________

(сан жана жазуу түрүндө)

Тоорукту уюштуруучу _____________________

(Ф.А.Ж.) (колу)

Аукционду алып баруучу __________________

(Ф.А.Ж.) (колу)

Аукциондун жеңүүчүсү ____________________

(Ф.А.Ж.) (колу)

 

     

 

 

N 5 тиркеме

ПРОТОКОЛ N
_________ ______ жылдын “_______” ________________ жылы (күнү) (айы)

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүү боюнча конкурс өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө

Комиссиянын курамы:

Төрага ___________________________________________________________

Катчы ____________________________________________________________

Комиссиянын мүчөлөрү _____________________________________________

Жеңүүчү: _________________________________________________________

Экинчи жеңүүчү: __________________________________________________

Лоттун номери ______, аянты ______ га, анын ичинде айдоо _____ га,

анын ичинде сугат айдоо _____ га, көп жылдык өсүмдүктөр ______ га,

чабындылар __________ га.

Бул лот боюнча берилген сунуштардын саны:

Катышуучу Сунуш
Конкурстун жеңүүчүсү  
Экинчи жеңүүчү  
Ж.у.с.  

Ижара мөөнөтү ____________________________________________________

(сан жана жазуу түрүндө)

Баштапкы ижара акысы _____________________________________________

(сан жана жазуу түрүндө)

Ижара акысынын түрүжанамөөнөтү__________________________________

(сан жана жазуу түрүндө)

Конкурстук комиссиянын төрагасы __________________

(Ф.А.Ж.) (колу)

Конкурстук комиссиянын катчысы __________________

(Ф.А.Ж.) (колу)

 

    N 6 тиркеме

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүүфондунунжерлеринижаралоонун
ТИПТҮҮКЕЛИШИМИ

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы N 602 токтомунун редакциясына ылайык)

_____ жылдын “_______” ____________ _________________айылы (шаары)

(датасы)

Биз, _____________________________________________________________

(башчынын аты-жөнү

_______________________________________________________________________

айылдык, поселоктук кеңештинаталышы)

мындан ары бир тараптан – “Ижарага берүүчү” депаталуучужанаэкинчитараптан

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(жер участогун ижарага алуучунун аты-жөнү, юридикалыкжактынаталышы)

мындан ары “Ижарачы” деп аталгандар төмөндөгүлөржөнүндөКелишимтүздүк:

 1. Келишим заты

1.1. Ижарага берүүчү Ижарачыга тиркелген жер экспликациясына ылайык ушул келишимге тиркелген пландын (картанын) 1: ______ масштабындагы чектерде көрсөтүлгөн га жерди, анын ичинде тиркелген жердин баяндамасына ылайык жердин түрлөрү боюнча ижарага ___________ жылдык мөөнөт менен _______ жылга чейин берет.

 1. Ижара акысы

2.1. Ушул келишимдин 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер участкасын пайдалангандыгы үчүн Ижарачы жыл сайын (же башка макулдашылган мөөнөттөрдө) Ижарага берүүчүгө_____________сом өлчөмүндө ижара акысын графикке ылайык төлөп турууга милдеттенет.

2.2. Ижара акыны төлөө боюнча милдеттенме бузулганда Ижарачы төлөмдүн кечиктирилген ар бир күнү үчүн өз убагында төлөнгөн сумманын 0,5 процент өлчөмүндө айып төлөйт.

2.3. Ижара акысынын өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурда, бирок жылына бирден көп эмес жолу өзгөртүлөт.

 1. Ижарачынын укуктары жана милдеттери

3.1. Ижарачы төмөндөгүлөргөукуктуу:

– ижарага алган жер участкасында өз алдынча чарба жүргүзүүгө;

– ижарага алынган жер участкасынын асылдуулугун жана абалын жакшыртуу боюнча мелиоративдик жана башка иштерди өз каражатынын эсебинен жүргүзүүгө;

– мамлекеттик жана коомдук керектөөлөр үчүн ижарага алынган жерлерди алып койгон учурда кыртыштардын асылдуулугун жогорулатууга жумшаган жана кеткен чыгымдарга, алалбай калган пайданы да кошуп компенсация алууга;

– ижарага алынган жер участкасында жайгашкан жалпыга таралган пайдалуу кендерди чарбанын керектөөлөр үүчүн белгиленген тартипте пайдаланууга;

– ижарага алынган жер участкасында белгиленген тартипте сугат, кургатуу, маданий-техникалык жана башка мелиоративдик иштерди жүргүзүүгө;

– Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жер участкасын ижаралоо укугун салымкатары киргизүүгө.

3.2. Ижарачы төмөнкүлөргө милдеттүү:

– ижарага алган жер участкасын белгиленген максатка ылайык натыйжалуу пайдаланууга;

– ижараланган жер участкасында жана ага жакын жайланышкан аянттарда өз үнүн чарбачылыгынын натыйжасында экологиялык абалдын начарлашына жол бербөөгө;

– ижарага алынган жерлерди натыйжалуу пайдалануу жана өндүрүштүн жаратылышты коргоо технологияларын сактоо, кыртышты эрозиядан, шорбасуудан, суу алдында калышынан, сазгаайланып кетүүсүнөн, булгануусунан жана  башкалардан коргоо боюнча иш-чаралардын комплексин жүзөгө ашырууга;

– башка жер пайдалануучулардын, жаратылышты пайдалануучулардын укуктарын, ошондой эле суу, токой жана башка жаратылыш обөекттерин пайдалануу тартиптерин бузбоого;

– өзүнүн чарбалык ишинин натыйжасында жердин сапатынын жана экологиялык абалдын начарлап кетишине байланыштуу чыгымдарды, алалбай калган пайданы толук көлөмүндө Ижарага берүүчүгө жана жерди аралаш пайдалануучуларга төлөп берүүгө;

– Ижарага берүүчүжердипайдалануу жана коргоо боюнча мамлекеттик контролдоо органдарына участкага эркин киришин камсыз кылууга;

– жер участкасын пайдалангандыгы үчүн ижара акысын жана башка төлөмдөрдү өз убагында төлөөгө;

– келишим аяктагандан кийин жер участкасын келишим кучүнөкирген мезгилде кандай болсо, ошондой абалда Ижарага берүүчүгөөткөрүпберүүгө.

 1. Ижарага берүүчүнүнукуктарыжанамилдеттери

4.1. Ижарага берүүчүтөмөнкүлөргөмилдеттүү:

– жерди пайдалануу жана коргоо боюнча Ижарачынын иштерине контроль жүргүзүүгө;

– жер участкасында курулган мелиоративдик, рекультивациялык, жакшыртылган жерлерди, коргоочу токой өсүмдүктөрүн отургузуу, эрозияга каршы жана башка обөекттердин ишке киришин кабыл алууга катышууга;

– Ижарачынын чарбалык ишинин натыйжасында жерлердин сапатынын жана экологиялык абалдын начарлашынан келип чыккан чыгымдардын ордун толтуртууга;

– колдонуудагы мыйзамдар өзгөргөн учурда Ижарачынын макулдугу боюнча келишимге зарыл болгон өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө;

– ушул келишимдин шарттарын жана жер, жаратылыш коргоо мыйзамдарын бузууга алып келген Ижарачынын иштерин токтотууга.

4.2. Ижарага берүүчүтемөнкүлөргөмилдеттүү:

– келишим катталган мезгилден тартып __________ мөөнөттүн ичинде келишимдин шарттарына жана милдеттерине ылайык келгендей абалда жер участкасын Ижарачыга өткөрүп  берүүгө;

– Ижарачынын өз алдынча чарба жүргүзүүсүнө керектүү шарттарды түзүп берүүгө жана жер участогун натыйжалуу пайдаланышына жол тооболбоого;

– Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин абалына контроль жүргүзүүгө;

– эгерде келишимдин шарттарына карама-каршы келбесе, Ижарачынын чарбалык ишине кийлигишпөөгө;

– эгерде Ижарачы каза болуп калса, ижара мөөнөтү бүткөнгө чейин анын бир мураскору менен берген арызы боюнча ижара келишимин кайра түзүүгө;

– Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин абалын жакшыртууга жана жерлерди өздөштүрүүгө кеткен Ижарачынын чыгымдарын толук же жарым-жартылай ижара мөөнөтү бүткөндөн кийин төлөп берүүгө.

 1. Келишимге өзгөртүүлөрдүжанатолуктоолордукиргизүүнүн, ошондойэлеаныбузуунунтартиби

5.1. Төмөндөгүдөй укук бузуулар тууралуу жазуу түрүндөгү эскертүү чыккандан кийин 30 күндүк мөөнөттө ижарачыаларды жойбосо, жер участкасын ижаралоо келишими сот тартибинде бузулушу мүмкүн:

а) жер участкасын ижара келишиминин шарттарын орчундуу бузуу менен пайдалануу;

б) жер участкасын максатына ылайык пайдаланбоо;

в) жер участкасын кыртыштын асылдуулук катмарынын бузулушуна, экологиялык кырдаалдын начарлашына алып келген жолдор менен пайдалануу;

г) келишимде белгиленген төлөө мөөнөтүндө ижара акысын төлөбөө;

д) кыртыштын асылдуулугун орчундуу начарлатуу;

е) ижарага берүүчүнүнкелишимдиншарттарынаткарбоосу;

ж) конкурстун шарттарына ылайык жер участкасын жакшыртуу боюнча милдеттенмелерди аткарбоо;

з) тараптардын ижара акынын өлчөмүн индексациялоо боюнча макулдашууга же тишпөөсү.

Эки тараптын айыл чарба талаачылык жумуштары башталганга чейин же бүткөндөн кийинки жазуу жүзүндөгү макулдугу боюнча же соттук тартипте ушул келишим өзгөртүлүшү же мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

Фонддун жерлерин ижаралоо келишимин бузуу айыл чарба талаачылык жумуштары башталганга чейин, түшүмдү жыйнагандан кийин жүргүзүлөт.

 1. Тараптардын жоопкерчилиги

Тараптардын ар бири Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык ушул келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик тартат.

 1. Талаш-тартыштарды чечүүнүнтартиби

7.1. Ушул келишим боюнча мүмкүн болуучу бардык талаш-тартыштарды тараптар сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө аракет кылышат.

7.2. Эгерде макулдашууларга жетишилбесе, талаш-тартыштар сот тартибинде чечилет.

7.3. Башка шарттар

7.4. Келишим юридикалык бирдей күчкө ээ болгон үч нускада түзүлдү. Бир нускасы Ижарага берүүчүдө, экинчиси – Ижарачыда калат, үчүнчүсү кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жергиликтүү органына берилет.

7.5. Тараптардын юридикалык даректери жана банк реквизиттери:

 

Ижарага берүүчү   Ижарачы
___________________________   ___________________________
___________________________   ___________________________
___________________________   ___________________________

 

Колдору:

Ижарага берүүчү   Ижарачы
___________________________
(колу)
  ___________________________
(колу)

М.О.

 

Келишим ______________ районунда 20   -жылдын “________” __________ катталды.

Каттоо номери ___________

М.О.

 

   

Ижарага берилген жерлердин
ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ

__________________________________________________________________

(аталышы же ижарачынын фамилиясы, аты-жөнү)

 

Жалпы аянты, га Анын ичинде
Бардык айдоо аянт анын ичинде көпжылдык чабындылар
сугат кайрак өсүмдүктөр
           

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

М.О.

 

***********************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 4-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №4-25                                              25.07.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Ош шаарынын Орке көчөсүнүн №53-үйүнүн тургуну Жакыпова Акмарал Нуркамиловнанын арызы жөнүндө

Ош шаарынын Орке көчөсүнүн №53-үйүнүн тургуну Жакыпова Акмарал Нуркамиловнанын Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик соода дүкөнү багытындагы 117,6 м2 жер аянтын курулуштук багытын өзгөртүп, курулуш коомдук тамактануучу ашкана курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып  С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Ош шаарынын Орке көчөсүнүн №53-үйүнүн тургуну Жакыпова Акмарал Нуркамиловнанын Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик соода дүкөнү багытындагы 117,6 м2 жер аянтын курулуштук багытын өзгөртүп, курулуш коомдук тамактануучу ашкана курууга макулдук берилсин.
 2. Ош шаарынын Орке көчөсүнүн №53-үйүнүн тургуну Жакыпова Акмарал Нуркамиловнанын Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик соода дүкөнү багытындагы 117,6 м2 жер аянтын курулуштук багытын өзгөртүп, курулуш коомдук тамактануучу ашкана куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                            К. Нарматов

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.