6-чакырык 2-сессия

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-1                                                16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кенешинин                       6-чакырык 2-сессиясынын катчылыгын шайлоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» мыйзамына жана айылдык кеңештин регламентине ылайык С.Юсупова айылдык Кеңеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:         

 

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин 6-чакырылышынын 2-сессиясынын катчылыгына айыл Өкмөтүнүн жооптуу катчысы И. Ташполотов жана №5353-«Хамза» шайлоо учаскасынан депутат  Нурдинов Сайфидин шайлансын.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-2                                                16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван районунун С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн 2017-жылда аткарылышы жана 2018-жылга айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн бекитүү жөнүндө.

 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2017-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2018-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө айыл өкмөтүнүн ФЭБнын башчысы Р. Базарбаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап айылдык Кеңешинин экономика, бюджет, каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрү боюнча корутундусунун негизинде айылдык Кеңешинин депутаттарынын сунуш-пикирлерин эске алуу менен КРнын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктун 47-беренесинин 2-пунктун жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат;

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2017-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2018-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө айыл өкмөтүнүн ФЭБнын башчысы Р. Базарбаевдин билдирүүсү эске алынсын.
 2. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылга карата бюджетинин жалпы көлөмү кирешелер жана чыгашалар боюнча 32 млн 639 миң 100 сом менен бекитилсин. Анын 6 млн 27 миң 600 сому теңдештирүүчү грант, ал эми 26 млн 611 миң 500 сому жергиликтүү бюджет экендиги белгиленсин. Айыл Өкмөтүнүн 2018-жылдагы бюджетинин киреше булактары жана чыгашаны каржылоого каражаттар тиркемеге ылайык белгиленсин. (№1-тиркеме  тиркелет)
 3. Чыгымдарды каржылоо боюнча биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек акы, социалдык фондуна чегерүүлөр, тамактануу жана жеңилдиктер) ошондой эле коммуналдык чыгымдарга каржылансын. Чыгашалардын корголгон беренелери штаттык сандагы бош орундарга жана нормативдик актылардын кабыл алынышына байланыштуу азайтылышы мүмкүн. Чыгашалардын корголгон беренелерин штаттык сандагы бош орундарга жана нормативдик актылардын кабыл алышына байланыштуу азайтылышы мүмкүн. Чыгашалардын корголгон беренелерин каржылоо үчүн жоопкерчилик С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Финансы-экономика бөлүмүнө жүктөлсүн.
 4. 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча айыл Өкмөтүнүн бюджетинин аткарылышы кирешелер боюнча 2018-жылдын 1-январына карата кирешеден калган калдыгына кошуп эсептегенде 744 миң 200 сом, чыгашалар боюнча жергиликтүү бюджеттен 744 миң 200 сом артыкчалыгы менен бекитилсин.
 5. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше булактары боюнча 2018-жылдын 1-январына карата калган калдыгын жумшоо жагы тиркемеге ылайык белгиленсин. (№2-тиркеме тиркелет)
 6. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылдагы бюджетине 485 миң сом каражат жайыт пайдалануучулар бирикмесинен түшүрүү белгиленсин.
 7. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн администрациясы айылдык кеңештин сессиясынын макулдугу менен төмөнкүлөргө укуктуу:

– Эгерде бул айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдун 1-беренесинде бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун тиркемесине өзгөртүү киргизүүгө:

– Кирешелердин болжолдонгондон ашыкча түшүлөрүнүн эсебинен айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү карап чыгууга:

 1. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы                   Р. Базарбаевге, ал эми аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин каржы, экономика жана бюджет маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

С. Юсупова айылдык  Кенешинин

6-чакырык 2-сессиясынын

№2-2-токтомуна №1-тиркеме

 2018-жылдын айылдык бюджети:

 

 1. КИРЕШЕЛЕР

 

-Киреше салыгы (подоходный налог)                                                       9347,0

-Бирдиктуу салык                                                                                          14,4

-Мажбурлап алынуучу патент                                                                     357,0

-П атент                                                                                                          6519,0

-Кыймылсыз мулк салыгы                                                                           351,0

-Транспорт салыгы                                                                                       1461,0

-Уй тамаркалардын жер салыгы                                                                  190,2

-Улуш жерлердин жер салыгы                                                                     1146,9

-Айыл чарбасы эмес жерлердин жер салыгы                                             850,0

-Сатуудан тушуучу салык                                                                            2050,0

-Роялти                                                                                                             75,0

-ФПС жерлеринин ижара акысы                                                                 2000,0

-Таштандыларды ташуу боюнча тушум                                                     255,0

-Недр                                                                                                                         310,0

-Спец.средства от бюдж.учрежд.                                                                 900,0

-Продажа не с/х земли                                                                                   300,0

-Тендештируучу грант                                                                                  6027,6

Жайт жерлерини пайдаланучи учун толом                                                       485,0

Кирешелердин жыйынтыгы:                                                                    32639,1

 

 1. ЧЫГАШАЛАР

-Башкаруу органдарына                                                                               9344,0

-Билим берууго                                                                                             6613,2

-Социалдык камсыздоого                                                                            1500,0,

-Маданиятка                                                                                                  684,3

-Айыл чарбасына                                                                                          552,6

-ЖКХ                                                                                                             10300,0

-Балдар бакчасы                                                                                           3160,0

Жайыт                                                                                                                     485,0

Бардык чыгашалардын жыйынтыгы:                                                 32639,1

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К.Нарматов.

 

С. Юсупова айылдык  Кенешинин

6-чакырык 2-сессиясынын

№2-2-токтомуна №2-тиркеме

 

С.Юсупова айылдык округунун 2018-2019-2020 жылдарга айылдык бюджетке Республикалык Бюджеттен берилүүчү  тендештирүүчү гранттардын өлчөмдөрү

 

Аталышы 2018-жылга 2019-жылга 2020-жылга
1 Тендештирүүчү грант 6027,6 5266,3 4338,2
2        
  Бардыгы: 6027,6 5266,3 4338,2

 

С.Юсупова айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                                    К.Нарматов.

 

С. Юсупова айылдык  Кенешинин

6-чакырык 2-сессиясынын

№2-2-токтомуна №3-тиркеме

 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-январына

жергиликтүү бюджеттен калган калдыгынын жумшоо

 

Аталышы Берене Суммасы  
1 Башкаруу органдарына 22154900 200.6  
2 Агахан фонду 31111390 296.1  
3 Балдар бакчасы 22181100 247,3  
4 Сельхоз 22154900 0,2  
  Бардыгы:   744,2  

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К.Нарматов.

**************************************************************************************                                                  

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-3                                                16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кеңешинин 2018-жылга иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө.

С. Юсупова айылдык Кеңешинин 2018-жылга түзүлгөн иш аракеттеринин планы менен таанышып, айылдык Кеңешинин туруктуу комиссияларынын сунуштарын эске алуу менен  С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин 2018-жылга түзүлгөн иш-аракеттеринин планы бекитилсин. (тиркелет)
 2. Айылдык Кеңешинин планын толук аткарылышын көзөмөлдөө айылдык Кеңешинин төрагасы К. Нарматовго тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

С. Юсупова айылдык Кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясынын №2-3 токтому менен бекитилген.

С.Юсупова айылдык Кеңешинин 2018- жылга карата иш-планы.

 

 1. 2018-жылда социалдык –экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу багытында айыл өкмөтү тарабынан аткарылган иштер жана 2015-2017-жылдарга айыл Өкмөтүнүн өнүгүүсүн стратегиялык планы жөнүндө.

2018-жыл                                                                                                Файзуллаев Ш.

январь айы                                                                                             туруктуу комиссия

 

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2015-жылдагы бюджеттин аткарылышы жана 2018-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө.

2015-жыл                                                                                                     Базарбаев Р.

январь айы                                                                                       туруктуу комиссия

 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган типтүү ченемдин негизинде айыл Өкмөтүнүн башчысынын сунушу боюнча айыл Өкмөтүнүн түзүмүн жана  штаттык бирдигин бекитүү.

2018-жыл                                                                                                Ш. Файзуллаев

январь айы                                                                                             туруктуу комиссия

 

 1. С. Юсупова айылдык  Кеңешинин 2018-жылга иш-планын бекитүү жөнүндө.

2018-жыл                                                                                                 И. Ташполотов

январь айы                                                                                               туруктуу комиссия

 

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн аймагындагы патент менен иш жүргүзүүчү субьектилердин патентин жана андан түшүүчү каражатты толук жергиликтүү бюджеттин эсебине түшүшүн камсыз кылуу жөнүндө.

2018-жыл                                                                                                Базарбаев Р

апрель айы                                                                                               туруктуу комиссия

 

 1. С. Юсупова айылдык  Кеңешинин аймагында 2018-жылды жазгы талаачылык иштердин жүрүшү жөнүндө.

2018-жыл                                                                                                Довидов И

апрель айы                                                                                            туруктуу комиссия

 

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы жалпы билим берүү мекемелеринде окуу тарбия иштеринин жана  мектеп окуучулардын арасында зордук зоомбулуктарды алдын алуу боюнча алып барып жаткан иштеринин абалы жөнүндө.

2018-жыл                                                                                  Давидов И, Каримова К.

апрель айы                                                                                             туруктуу комиссия

 

 1. С. Юсупова айылдык  Кеңешинин аймагында калктын ден-соолугун чыңдоо багытында үй-бүлөөлүк дарыгерлер тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан иштери жана мамлекеттик “Туберкулез”, энелик жана балалыкты коргоо программасынын аткарылышы жөнүндө.

2018-жыл                                                                                               УБДТнун башчысы

апрель айы                                                                              туруктуу комиссия

К. каримова

 1. С. Юсупова айылдык  Кеңешинин аймагында мөнөөттү аскерге чакырууга даярдык көрүү жөнүндө.

2018-жыл                                                                                                       С. Таштемирова

апрель айы                                                                                        туруктуу комиссия

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу жана айыл Өкмөтү тарабынан 2018-жылга белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы боюнча  отчет.

2018-жыл

июль  айы                                                                                         Файзуллаев.Ш.

туруктуу комиссия

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында жаштар саясаты боюнча, спорт жана миграция иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы жөнүндө.

 

2018-жыл                                                                                       Хакимова М,

июль айы.                                                                                  туруктуу комиссия.

 

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында укук  коргоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча милициянын аймактык тескөөчүлөрү тарабынан аткарылып жаткан иштери жөнүндө отчету.

 

2018-жыл                                                            Милициянын аймактык тескөөчүлөрү

июль  айы                                                                                         туруктуу комиссия

 

 1.  С. Юсупова айылдык округдук Кеңешинин аймагындагы калкты таза ичимдик суу менен камсыз кылууда “Зилол суу”, “Бирлик” жана “Торт Таш” ИСКАКБ леры тарабынан аткарылган иштер жөнүндө отчет.

 

2018-жыл                                                                  ИСКАКБлеринин башчылары

июль  айы                                                                                         туруктуу комиссия

 

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы куздук буудайларды коромжусуз өз мөөнөнтүндө оруп, жыйноо жана бошогон жерлерге экинчи эгинди эгүүнү уюштуруу, айыл чарба эгиндеринин сугат суу менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө.

 

2018-жыл                                                                   Довидов И, айыл башчылары,

июль  айы                                                                                              туруктуу комиссия

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы социалдык-маданий             обөектилердин, элге билим берүү, саламаттыкты сактоо мекемелерин жана калкты кышка даярдоонун абалы жөнүндө.

 

2018-жыл                                                                                                     Давидов И

сентябрь айы                                                                                            туркутуу комиссия

 

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы  юридикалык жана физикалык жактардан салыктарды жана МФ жерлерине таандык ижарага берилген жерлердин ижара акыларын жыйноонун абалы жөнүндө.

 

2018-жыл                                                                                                 Базарбаев Р

сентябрь айы                                                                                     туркутуу комиссия

А. Арапов

 

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы  “Бирлик” үрөнчүлүк чарбасы тарабынан дыйкандарыбызга сапаттуу жогору түшүм берүүчү  үрөндөр менен камсыз кылууда алып барып жаткан иштери жөнүндө

 

2018-жыл                                                                                                 Тажибаев Х

сентябрь айы                                                                                          туруктуу комиссия.

 

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн социалдык төлөмдөргө болгон (электр энергиясынан, соц.фондко, жергиликтуу салыкка, ичимдик сууга) карыздарын өз убагында төлөп берүү боюнча аткарылган иштери жөнүндө.

 

2018-жыл                                                                                               Базарбаев Р

сентябрь айы.                                                                                        туруктуу комиссия.

 

С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылда социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу багытында жана айыл Өкмөтү тараббынан 2017-жылга белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы боюнча  отчет.

 

2018-жыл                                                                                                  Файзуллаев.Ш.

декабрь айы.                                                                                         туруктуу комиссия.

 

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнө жогорку органдардан, ишкана-мекемелерден келген токтом, буйрук, каттарды жана айыл тургундарынын арыздарын аткарылышы жөнүндө маалымат.

 

2018-жыл                                                                                               Ташполотов И

декабрь айы.                                                                                         туруктуу комиссия.

 

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы айыл өкмөтү, аксакалдар сотунун жана аялдар Кенеши тарабынан аткарылган иштери жана диний экстримизимге каршы күрөшүүдө алып барып жаткан иштери  жөнүндө.

 

2018-жыл                                                        Давидов И, Гуламидинов З, К. Каримова

декабрь айы                                                                                  туркутуу комиссия

 

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн аймагындагы юридикалык жана физикалык тараптардан алынуучу жергиликтүү салыктардын, төлөмдөрдүн  тарифтик стафкасын жана аларга коэффициент белгилөө жөнүндө.

 

2018-жыл                                                                        Базарбаев Р

декабрь айы                                                                                  туркутуу комиссия

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы “Араван-Тазалык”ишканасы тарабынан райондун борборунун көчөлөрүнүн айлана чөйрөсүн тазалыгы жана жашылдандыруу боюнча алып барган иштери жүнүндө.

 

С. Юсупова айылдык

Кеңешинин жооптуу катчысы:                                                     И Ташполотов

***************************************************************************************

                                                       С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-4                                                16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылга карата штаттык бирдиги жана түзүмүн бекитүү жөнүндө

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылга карата штаттык бирдиги жана түзүмү боюнча айыл Өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин сунушун негизинде КРнын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 31-беренесинин 13-пунктун жана КРнын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 08-июлундагы «КРнын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын типтүү түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө» 403-токтомунун  жетекчиликке алып,  С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат;

ТОКТОМ:

 

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн штаттык бирдиги 2018-жылга карата 28 бирдиктен турушу белгиленсин. (штаттык бирдик тиркелет)
 2. Айылдык Кеңешитин аймагында жайгашкан калктуу конуштардагы жергиликтүү маанидеги маселелерди ыкчам чечүүнү уюштуруу максатында КРнын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 52-беренесинин жетекчиликке алып, төмөнкү Октябрь, Нооруз, Бирлик, Кызыл-Тепа айылдарында 4 (төрт) айыл башчысы кызматы киргизилсин.
 3. Айылдык Кеңештин аймагындагы жалпы аскердик милдеттердин талаптарын аткарууну камсыздоо, персоналдык аскердик эсепке алууну уюштуруу жана калкты паспорт алуу, алмаштыруу, каттоого алуу, чыгаруу иштерин уюштуруу үчүн 4 (үч) аскердик эсепке алуу столунун инспектору жана 1(бир) паспорттук эсепке алуу столунун инспектор кызмат оруну киргизилсин.
 4. Бул токтомдун аткарылышынын камсыз кылуу жагы С. Юсупова айыл Өкмөтүнө тапшырылсын.
 5. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы С. Юсупова айылдык Кеңешинин социалдык-маданий, укук тартип, депутаттык этика маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

С. Юсупова айылдык Кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясынын №2-4 токтому менен бекитилген.(1-тиркемеси)

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2018-жылга карата штаттык бирдиги

 

Кызматчылардын                    аты жөнү Ээлеген кызматы Штаттык сан бирдиги
1 Файзуллаев Шукирилло Хабибиллаевич Айыл Өкмөтүнүн башчысы 1
5 Довидов Исмоилжон Айыл Өкмөтүнүн башчысынын орун басары 1
3 Вакант (май 2017-жылдан бери) Жооптуу катчы 1
4 Кубатов Нурланбек Нурдинович Жер маселелери боюнча башкы адис 1
5 Бозорбаев Рахматилло Умаржонович Ф.Э.Бнүн башчысы 1
6 Вакант (12-ноябрь 2017-жылдан бери) Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис 1
7 Каримова Кудбихон Мамадалимовна Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис 1
8 Мамаджанов Артыкбай Тургунбаевич Жер маселелери боюнча башкы адис 1
9 Исламова Якутой Алимжоновна Бухгалтериялык иштер боюнча башкы адис 1
10 Абдураимов Абдуманнон Киргизбаевич Аскердик каттоо столунун инпектору 1
11 Тоштемирова Сайерахон Мамасалиевна Аскердик каттоо столунун инпектору 1
12 Султанов Икромжон Махаммадсалимович Бюджет маселелери боюнча башкы адис 1
13 Толубаев Исматила Махситович Керишелер боюнча жетектөөчү адис 1
14 Сайдуллаев Шухрат Рахмидуллаевич Керишелер боюнча жетектөөчү адис 1
15 Рахимов Улугбек Шавкатович Аскердик каттоо столунун инпектору 1
16 Вакант (май 2017-жылдан бери) Аскердик каттоо столунун инпектору 1
17 Суюнбаев Мариф Айыл башчы 1
18 Юлдашев Махаммаджон

Машраббаевич

Айыл башчы 1
19 Вакант (июль 2017-жылдан бери) Айыл башчы 1
20 Абдуллаев Баходиржон Араббаевич Керишелер боюнча башкы адис 1
21 Ахматахунов Тахиржан  Тавакилжанович Айыл башчы 1
22 Мавлянова Муяссархон Самадовна Жетектөөчү адис, эсепчи кассир 1
23 Акбарова Рано Абдиганиевна Экономика жана статистика боюнча адис 1
24 Ташполотов Илхомжон Рустамович Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча башкы адис 1
25 Сулаймонов Дилмурот Тохтасинович Ветеринария боюнва жетектөөчү адис 1
26 Абдураимова Лазокатхон Рустамжановна Бухгалтериялык иштер боюнча адис 1
27 Байназарова Хуршида Эгамназаровна Социалдык маселелер боюнча адис 1
28 Хакимова Мухлиса Азамхановна Социалдык жана жаштар  маселелери боюнча адис 1
  Бардык кызматкерлер 28

Айыл өкмөтүнүн

жооптуу катчысы:                                                   И. Ташполотов

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-5                                                16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын тургуну Мамасаидов Муносибжан Тошалиевичтин арызын кароо жөнүндө

Араван айылынын тургуну Мамасаидов Муносибжан Тошалиевичтин Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик мийманкана багытындагы 185 м2 жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүп (перепрофилирования), элге кызмат кылуучу түюн курууга макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. Араван айылынын тургуну Мамасаидов Муносибжан Тошалиевичтин Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик мийманкана багытындагы 185 м2 жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүп (перепрофилирования), элге кызмат кылуучу түюн курууга макулдук сурап жазган арызы, жеринде кайрап чыгуу үчүн айылдык Кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына тапшырылсын.
 2. Айылдык Кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясынын корутунду актынын негизинде Мамасаидов Муносибжан Тошалиевичтин арызы айылдык кеңештин кийинки сессиясында кайра кароо белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясынын төрагасына жүктөлсүн.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

 

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-6                                                16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын Казаков көчөсүнүн №30-үйүнүн тургуну Киргизбаев Муродил Жорабаевичтин арызын кароо жөнүндө.

Араван айылынын Казаков көчөсүнүн №30-үйүнүн тургуну Киргизбаев Муродил Жорабаевичтин Араван айылынын Ленин көчөсүндөгү жеке менчик айыл чарба азыктарын даярдоо багытындагы 500 м2 жер тилкесинин курулуштук багытын өзгөртүп, турак үй курууга макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. Араван айылынын Казаков көчөсүнүн №30-үйүнүн тургуну Киргизбаев Муродил Жорабаевичтин Араван айылынын Ленин көчөсүндөгү жеке менчик айыл чарба азыктарын даярдоо багытындагы 500 м2 жер тилкесинин айыл өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда курулуштук багытын өзгөртүп, турак үй курууга макулдук берилсин.
 1.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-7                                                16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын тургуну Мамасаидов Муносибжан Тошалиевичтин арызын кароо жөнүндө

Араван айылынын тургуну Мамасаидов Муносибжан Тошалиевичтин Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик мийманкана багытындагы 103 м2 жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүп (перепрофилирования), соода дүкөндөрү курууга макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. Араван айылынын тургуну Мамасаидов Муносибжан Тошалиевичтин Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө жайгашкан жеке менчик мийманкана багытындагы 103 м2 жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүп (перепрофилирования), сода дүкөндөрү курууга макулдук сурап жазган арызы, жеринде кайрап чыгуу үчүн айылдык Кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына тапшырылсын.
 2. Айылдык Кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясынын корутунду актынын негизинде Мамасаидов Муносибжан Тошалиевичтин арызы айылдык кеңештин кийинки сессиясында кайра кароо белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясынын төрагасына жүктөлсүн.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-8                                                16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын М. Султанов көчөсүнүн тургуну Турсунов Абдимуталиб Мамуровичтин арызын кароо жөнүндө.

Араван айылынын М. Султанов көчөсүнүн тургуну Турсунов Абдимуталиб Мамуровичтин өзү жашап жаткан жеке менчик турак үй багытындагы 793,25 м2 жер тилкесинин бир бөлүгүн жана аталган жердеги курулуштарды С. Юсупова айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине сатып алып, сатып алынган жердеги курулуштарды маала мечити кылып пайдаланууга  макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардн сунуш, пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамын жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. Араван айылынын М. Султанов көчөсүнүн тургуну Турсунов Абдимуталиб Мамуровичтин өзү жашап жаткан жеке менчик турак үй багытындагы 793,25 м2 жер тилкесинин бир бөлүгүн жана аталган жердеги курулуштарды С. Юсупова айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине сатып алып, сатып алынган жердеги курулуштарды маала мечити кылып пайдаланууга макулдук берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясынын төрагасына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-9                                                16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын А. Солиев көчөсүнүн тургуну Умурзаков Умаржон Араббоевичтин арызын кароо жөнүндө

Араван айылынын А. Солиев көчөсүнүн тургуну Умурзаков Умаржон Араббоевичтин Араван айылынын А. Солиев көчөсүндөгү жеке менчик турак үй багытындагы 125 м2 жер тилкесин жана аталган жердеги курулуштарды С. Юсупова айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине сатып алып, менчигине сатып алып, сатып алынган жердеги курулуштарды маала мечити кылып пайдаланууга  макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардн сунуш, пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамын жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. Араван айылынын А. Солиев көчөсүнүн тургуну Умурзаков Умаржон Араббоевичтин Араван айылынын А. Солиев көчөсүндөгү жеке менчик турак үй багытындагы 125 м2 жер тилкесин жана аталган жердеги курулуштарды С. Юсупова айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине сатып алып, сатып алынган жердеги курулуштарды маала мечити кылып пайдаланууга  макулдук берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясынын төрагасына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-10                                              16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван районунун мамлекеттик администрациясынын 26.02.2018-жылдагы №233 саны менен катталган катын жана Араван-Тепе-Коргон каттамында жүргүнчүлөрдү ташуучу таксичилерди Араван районунун прокуратурасына жазган арызын кароо жөнүндө

Араван районунун мамлекеттик администрациясынын 26.02.2018-жылдагы айыл өкмөтүнүн аймагындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу таксистерге ыңгайлуу шарттарды жаратып, атайын автоунаа токтоочу жайларды ордун тактап берүү жөнүндө №233 саны менен катталган катын жана Араван-Тепе-Коргон каттамында жүргүнчүлөрдү ташуучу таксичилерди, таксилер токтоп, жүргүнчүлөрдү алуу үчүн автоунаа токточу жайдын ордун тактап берүү жөнүндө Араван районунун прокуратурасына жазган арызын карап чыгып, айылдык Кеңештин депутаттарынын депутаттарынын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамын жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн борборунда жүргүнчүлөрдү ташуучу таксичилерди, таксилер токтоп, жүргүнчүлөрдү алуу үчүн төмөнкү автоунаа токточу жайлары белгиленсин:

 

– Араван-Ош каттамындагы таксичилердин автоунаа токточу жайы – Араван айылынын борборундагы Ибрагим ажынын жеке менчик базарында;

 

– Араван-Кызыр-Абад, Араван-Чек-Абад каттамындагы  таксичилердин автоунаа токточу жайы – «Обуравон» соода магазинин арт жагындагы бош турган жерде;

 

– Араван-Тоо-Моюн, Араван-Октябрь  каттамындагы таксичилердин автоунаа токточу жайы – Райондук маданият үйүнүн арт жагындагы бош турган жерде;

 

– Араван-Бишкек, Араван-Табачный (М. Султанов көчөсү) каттамындагы таксичилердин автоунаа токточу жайы – Араван районунун мамлекеттик администрациясынын арт жагындагы бош турган жерде;

 

– Араван-Тепе-Коргон, Араван-Нурабад, Араван-Уч-коприк каттамындагы таксичилердин автоунаа токточу жайы – Араван айылынын борборундагы балдар паркынын бош турган жеринде;

 

– Араван-Зеленый мост, Араван-Чек-Абад, Араван-Чекара  каттамындагы таксичилердин автоунаа токточу жайы – Араван айылындагы Ленин көчөсү, Араван районунун Архитектура жана шаарын куруу башкармасынын административдик имаратынын алдындагы бош турган жерде;

 

 1. С. Юсупова айыл өкмөтү жогоруда белгиленген жерлерде автоунаа токточу жайларды куру үчүн менчик ээлери менен макулдашуусу белгиленсин.
 2. С. Юсупова айыл өкмөтү токтомдун аткарылышын камсыз кылуу үчүн токтомдун көчүрмөлөрүн айыл тургундарына жана тийиштүү райондук мамлекеттик ишкана мекемелерге жөнөтүүнү колго алсын.
 3. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу С. Юсупова айыл өкмөтүнө (Ш. Файзуллаев) тапшырылсын.

 

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

 

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-11                                              16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн жана инвестициялык-курулуштук ниеттерди ишке ашыруунун тартибин жөнгө салуу боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторун пайдалануу процессин жакшыртуу жана юридикалык жактарга, жеке адамдарга жер участокторуна укук берүүнүн так жол жоболорун аткарылышын, курулуштарга уруксат берүүнүн тартибин бекитүү боюнча ишти улантуу максатында, Кыргыз Республикасынын “Жер Кодекси”нин жана башка укуктук ченемдик актыларынын так аткарылышын камсыз кылуу максатында, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы №571-токтомунун жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык  Кеңеши токтом кылат:

 

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн жана инвестициялык-курулуштук ниеттерди ишке ашыруунун тартибин жөнгө салуу боюнча комиссиянын курамы төмөнкүдөй бекитилсин:

 

 1. Файзуллаев Ш –           С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн башчысы,

комиссиянын төрагасы;

 1. Жуманов Ф –           Араван райондук кадастр жана кыймылсыз мүлккө

укуктарды каттоо департаментинен башчысынын орун басары, комиссиянын төрагасынын орун басары;

 1. Ахматалиев Б –          Араван райондук архитектура жана курулуш

башкармасынын башчысы,

комиссиянын төрагасынын орун басары;

 1. Ташполотов И –          С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн

жооптуу катчысынын милдетин аткаруучу,

комиссиянын катчысы;

 1. Мамитов Ж – С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчөсү;

 1. Зайдинов Т _ С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчөсү;

 1. Ахмедов М           –        С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчөсү;

 1. Нурдинов И –       С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчөсү;

 

 

 1. Мамаджанов А –          С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн жер, турак-жай жана

муниципалдык менчик маселелери боюнча адиси,

комиссиянын мүчөсү.

 

 1. Аталган комиссия айыл Өкмөтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторун ижарага же менчикке берүүдө тооруктарды жана түз сатууларды уюштуруу, өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын “Жер Кодекси” жана башка укуктук ченемдик актыларынын так аткарылышын камсыз кылууга милдеттендирилсин.
 2. Айыл Өкмөтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторун ижарага же менчикке берүү жана түз сатуулар комиссия тарабынан уюштурулуп, анын иш кагаздарын жүргүзүү комиссиянын катчысы И. Ташполотовго тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                              К. Нарматов

***************************************************************************************                                               

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-12                                              16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык  Өкмөтүнүн аймагындагы мамлекеттик фонд жерлеринин аукциондун негизинде ижарга берүү  боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн аймагындагы мамлекеттик фонд жерлерини аукциондун негизинде ижарага берүү жана ижара тартибин аныктап, айыл чарба багытындагы жерлерди ижарага берүүдө КРнын укуктук ченемдик актыларында белгиленген тарипте иш жүргүзүүнү камсыз кылуу максатында депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат;

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн мамлекеттик фонд жерлеринин аукциондун    негизинде ижарга берүү  боюнча комиссияны курамы төмөнкүдөй бекитилсин.

 

 1. Ахмедов М         –   С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын төрагасы;

 1. Файзуллаев Ш –       С. Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы,

комиссиянын төрагасынын орун басары;

 1. Довидов И         – С. Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары,

комиссиянын төрагасынын орун басары;

 1. Мамаджанов А  –  С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн жер, турак-жай жана

муниципалдык менчик маселелери боюнча адиси,

комиссиянын мүчөсү.

 1. Зайдинов Т      –  С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчөсү;

 1. Мамитов Ж       –  С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчөсү;

 1. Нурдинов С   –  С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчөсү;

 1. Абдураимов А –   Нооруз айылынын айыл башчысы, комиссиянын мүчөсү;
 2. Ахматохунов Т    –    Бирлик айылынын айыл башчысы, комиссиянын мүчөсү;
 3. Суюнбаев М  – Октябрь айылынын айыл башчысы, комиссиянын мүчөсү;
 4. Юлдашов М       – Пахта-Арал айылынын айыл башчысы, комиссиянын мүчөсү;
 1. Аталган комиссия айыл өкмөтүнүн жер балансында турган мамлекеттик фонд жерлерин ижарага берүүдө КРнын Өкмөтүнүн укуктук ченемдик актыларын негизинде иш жүргүзүүгө милдеттендирилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айыл өкмөтүнүн Кеңешинин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

 

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-13                                              16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Жайыт пайдалануучулар комитетинин                    2018-жылдагы киреше жана чыгашалар сметасын бекитүү жөнүндө

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучулар комитетинин төрагасы                 Ж. Мамитовдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап,  “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесин жетекчиликке алып жана депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеңеши

 ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы Жайыт комитетин 2018-жылга киреше жана чыгашалар сметасы бекитилсин. (смета тиркелет)
 2. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучулар комитетине жайыт участоктору үчүн жер салыгын жыйноо жана келип түшкөн каражаттарды жергиликтүү бюджетке багыттоо милдети жүктөлсүн.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө С. Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы               Ш. Файзуллаевге жүктөлсүн.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

С. Юсупова айылдык Кеңешинин                 6-чакырык 2-сессиясынын                       №2-13-токтому менен бекитилген

 Ош  облусунун  Араван   районундагы  С.Юсупова  айыл өкмөтүнүн ЖПБнин 2018-жылга карата  киреше  жана  чыгашаларынын

СМЕТАСЫ

 

 

 

Малдын туру

 

 

Саны

          Жайыт

пайдалануу   учун  1 малдын  баасына

чегирилген  толом

(сом)

     Жайыт

пайдалануу  учун

чогултуудан

кутулуучу  сумма

(сом)

Ири муйуздуу мал 1350 180 243000
Майда жандык 5222 36 188000
Жылкы 50 180 9000
Кыйыр  толомдордон тушкон киреше 8 5000 40000
Кутулуучу  кирешенин  жыйынтыгы     480000

Эскертуу: кыйыр салыктарды эске алынбай тузулгон  киреше  бюджети

 

Коорсоткучтордун

аталышы

 

статья

Бардыгы

2017-жыл

учун

Кварталдар  боюнча  болуштурулушу
1 2 3 4
Айлык акы 21111100 179200 43500 45450 45450 44800
Ишканадан

камсыздандыруу

учун толомдордун

17,25%

121201000 30912 7504 7840 7840 7728
Административдик

чыгымдары

22111200 22200 5550 5550 5550 5550
Транспорттук

чыгымдар

22155900 35000 8750 8750 8750 8750
Жайыттын

инфраструктурасын

жакшыртууга

22156900 128882     60000 68882
Сатуудан тушкон

салык

  13981 2378 2503 4578 4522
Жайыт жери учун

салык

  69825 13965 15860 25000 15000
Бардык чыгымдар   480000 81647 85953 157168 155232

Эскертуу:  кыйыр   салыктарды эске алынбай тузулгон киреше бюджети

 

 

Жайыттын жалпы аянты 1 га учун жайыт жер

салыгы

   Толомдун жалпы

суммасы

5498 12,70 69825

 

С.Юсупова  айылдык округунун  участкасынан чыккан

жандыктарга коюлгон

БААЛАР

№п/п Малдын  туру Бирдик жанга толом  

Коэф-т

Пайдалануу мооноту (кун) Жалпы

жандыктын башы

Шарттуу

малдын

башы

 

Жалпысы

1 Чон бодо:мал, жылкы, эшек 180 1 150 1260 1260 226800
2 Жаш бодо: 1жашка чейинки торпок 126 0,7 150 128 90 16200
3 Кой,эчки 36 0,2 150 5222 1044 188000
4 жылкы 180 1 150 50 50 9000
  жалпысы       7771 2667 480000

 

Сырттан келген айылдык окруктардын участкасынын чыккан жайыт

пайдалануучулардын жандыктарына коюлган

БААЛАР

№п/п Малдын  туру Бирдик жанга толом  

Коэф-т

Пайдалануу мооноту (кун) Жалпы

жандыктын башы

Шарттуу

малдын

башы

 

Жалпысы

1 Чон бодо:мал, жылкы, эшек          
2 Жаш бодо: 1жашка чейинки торпок            
3 Кой,эчки            
4 жылкы            
  жалпысы            

 

Чоп-чабык жана ресурсстуу жерге коблган

БААЛАР

№п/п Жердин туру Бирдик олчому Бир гектарга толом Жалпы жер аянты Жалпы толом
1 Чоп-чабык тоют ондуруу        
2 Жайыт башка максатта пайдалануудан   5000 8 40000
3 Отун даярдоодон        
  жалпысы        

 

Жайыт комитетинин торагасы                                   Ж..Мамитов:

 

Бухгалтер:                                                                     Г. Азимталипова

 

 

Ош областынын Араван районундагы С.Юсупова айылдик округунун

Жайыт комитетинин 2018 жылга карата шаттык

СМЕТАСЫ

№п/п Ээлеген кызматы Фамилиясы,аты Адам саны Айлык акысы

сом

Мңңнңтщ

(ай)

Суммасы

сом

1 ЖПБ торагасы Мамитов Жумабай 1 9000 12 108000
2 бухгалтер Азимталипова

Гульчахра

1 5500 12 66000
4 Жаратылыш корукчусу Ахматов Шоимардон   650 8 5200
  жалпысы     15150   179200

Мамлекеттык толомдор

№ п/п кармоо Жпб эсебинен Жумушчунун

эсебинен

баары
1 Жер салыгы 69825   69825
2 СФ толомдору 30912   30912
3 Подоход салыгы      
4 Сатуудан салык 13981   13981
  жалпысы 114718   114718

Транспорттук чыгымдар

№ п/п Чыгым Олчоо бирдиги сааны баасы бардыгы
1 бензин литр 658 38 25000
2 май литр      
3 майда ондоолор ай 2 5000 10000
  жалпы       35000

Жайыт жерлерден инфраструктурасын оөдоого чыгымдар сметасы

 

№п/п чыгым Олчо бирдиги сааны Басы

сом

Бардыгы

сом

1 1. Октябрь участогуна дамба куру.Жайыт жолдорун ондоо.копуро куру. даана 1 128882 128882
  жалпы       128882

Административдик чыгымдар

№ п/п чыгым Олчо

бирдиги

сааны Басы

сом

Бардыгы

сом

1 Кеөесе буюмдары ай 12 300 3600
2 командировочный ай 9 600 5400
3 Башка чыгымдар (электр/эн, телефон) ай 12 300 3600
4 Членский взнос ассосация %  2     9600
  жалпы       22000

 

Жайыт комитетинин торагасы                                   Ж.Мамитов

 

Бухгалтер  ЖПБ:                                                           Г.Азимталипова

 

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-14                                              16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн аймагындагы бош турган жер тилкелерин айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине алуу жөнүндө.

 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн аймагындагы жеке, юридикалык, мамлекеттик жактардын жеке менчигиндеги жана мамлекеттик менчиктеги жерлерден сырткары бош турган жер тилкелерин айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине алуу жөнүндө айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчик маселелери  боюнча башкы адиси А. Мамаджановдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» жана «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамдарын жетекчиликке алып,                        С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

 

ТОКТОМ:

 

 1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн аймагындагы жеке, юридикалык, мамлекеттик жактардын жеке менчигиндеги жана мамлекеттик менчиктеги жерлерден сырткары бош турган жер тилкелерин айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине кабыл алынсын.
 2. Муниципалдык менчикке кабыл алынган жер тилкелеринин ресстирин иштеп чыгуу С. Юсупова айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.
 3. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчик маселелери боюнча башкы адиси А. Мамаджановго тапшырылсын.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-15                                              16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын Чкалов көчөсүнүн №4-үйүнүн тургуну Абдураупова Мухабат Кадыровнанын арызын кароо жөнүндө

Араван айылынын Чкалов көчөсүнүн №4-үйүнүн тургуну Абдураупова Мухабат Кадыровнаны Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндөгү жеке менчик кампа багытындагы 279,15 м2 жер тилкесинин бир бөлүгүн максаттык багытын өзгөртүп (перепрофилирования), автомектеп (автошкола) курууга макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. Араван айылынын Чкалов көчөсүнүн №4-үйүнүн тургуну Абдураупова Мухабат Кадыровнаны Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндөгү жеке менчик кампа багытындагы 279,15 м2 жер тилкеси айыл өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда курулуштук багыты өзгөртүлүп, автомектеп (автошкола) курууга макулдук берилсин.
 1.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына жүктөлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

 

**************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-16                                              16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кеңешинин 05.12.2015-жылдагы 4-чакырык 19-сессиясынын “Мангыт айылынын тургуну Жусупов Тойчубаек Аматовичтин Көк-Сарай участкасынан ижарага алган 11,0 га кайрак жердин 0,65 га аянтын скважина орнотуу жана ага тийиштүү курулуштарды куруу үчүн трансформация кылууга уруксат сурап жазган арызы жөнүндө” №19-27 сандуу токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киритүү жөнүндө

С. Юсупова айылдык Кеңешинин 05.12.2015-жылдагы 4-чакырык 19-сессиясынын “Мангыт айылынын тургуну Жусупов Тойчубек Аматовичтин Көк-Сарай участкасынан ижарага алган 11,0 га кайрак жердин 0,65 га аянтын скважина орнотуу жана ага тийиштүү курулуштарды куруу үчүн трансформация кылууга уруксат сурап жазган арызы жөнүндө” №19-27 сандуу токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киритүү боюнча депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин 05.12.2015-жылдагы 4-чакырык 19-сессиясынын “Мангыт айылынын тургуну Жусупов Тойчубек Аматовичтин Көк-Сарай участкасынан ижарага алган 11,0 га кайрак жердин 0,65 га аянтын скважина орнотуу жана ага тийиштүү курулуштарды куруу үчүн трансформация кылууга уруксат сурап жазган арызы жөнүндө” №19-27 сандуу токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киритилсин.
 2. Аталган токтомдун 1-пункту С. Юсупова айыл өкмөтүнүн мамлекеттик фонд жерлерине таандык болгон №49-контурдагы 0,65 га аянты тамчылап сугаруу ыкмасы менен сугат суу чыгаруу үчүн сугат суу топтоочу чоң бочка орнотуу, өндүрүлгөн мөмө-жемиштерди сактоо үчүн чоң кампа (овощехранилища) куруу үчүн транформация кылууга макулдук берилсин деп толукталсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык Кеңештин жер, турак жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана                      С. Юсупова айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

***************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 6-чакырык 2-сессиясы

Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-17                                  16.03.2018-жыл

Кыргыз Республикасы

 С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Жайыт пайдалануучулар комитетине кызматтык автоунаа сатып алуу жөнүндө

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Жайыт пайдалануучулар комитетинин башчысы                 Ж. Мамитовдун айыл өкмөтүнө караштуу болгон алыскы жайыттарга, тактап айткан Ноокат районунун Шаңкол, Арча-Мазар, Кошча, Күндөлүк, Достор ата жана Чөгөм жайыттарына өтө алыста жайгашкандыкдан, аталган жайыттарга баруу үчүн атайын кызматтык автоунаа сатып алуу зарыл экендиги жөнүндө билдирүүсүн жана жайыт пайдалануучулар комитетинин мүчөлөрүнүн 26.02.2018-жылдагы отурумунун токтомун карап чыгып, С. Юсупова айылдык Кенеши токтом кылат

 Т О К Т О М :

 1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Жайыт пайдалануучулар комитетинин 2018-2019-жылдардагы бюджетинин эсебинен Жайыт пайдалануучулар комитетине кызматтык автоунаа катары ВАЗ-21214 үлгүсүндөгү “Нива” автоунаасын сатып алууга макулдук берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө С. Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы      Ш. Файзуллаевге тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                    К. Нарматов

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.