5-чакырык 2-сессия

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-1                                                26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кенешинин                       5-чакырык  2-сессиясынын катчысын шайлоо жѳнүндѳ

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу» мыйзамына жана айылдык кеңештин регламентине ылайык С.Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

 

ТОКТОМ    

 

 1. С.Юсупова айылдык Кеңешинин 5-чакырылышынын  3-сессиясынын катчылыгына айыл Ѳкмѳтүнүн жооптуу катчысынын милдетин убактылуу аткаруучусу                             И. Ташполотов жана №351-«Победа» шайлоо учаскасынан депутат  Махмудов Анваржон шайлансын.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                    Б. Маннанов

*****************************************************************************************                                                 

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

 

Араван айылы                                                           №2-2                                                26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова  айылдык Кеңешинин 2017-жылдын 2-жарым жылдыгына иш чараларынын планын бекитүү жѳнүндѳ

 

С. Юсупова айылдык Кеңешинин 2017-жылдын 2-жарым жылдыгына түзүлгѳн иш аракеттеринин планы менен таанышып, айылдык Кеңешинин туруктуу комиссияларынын сунуштарын эске алуу менен  С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин 2017-жылдын 2-жарым жылдыгына түзүлгѳн иш-аракеттеринин планы бекитилсин. (тиркелет)
 2. Айылдык Кеңешинин планын толук аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ айылдык Кеңешинин тѳрагасы Б. Маннановго тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                    Б. Маннанов

 

С. Юсупова айылдык Кеңешинин «_26____»___08__________2017-жылдагы №2-2_____– токтому тиркеме

 

С.Юсупова айылдык Кеңешинин 2017- жылдын 2-жарым жылдыгына

карата иш чараларынын планы.

 

 1. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн 2017-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-экономикалык ѳнүгүүсүн камсыз кылуу жана стратегиялык ѳнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы боюнча отчет.

 

2017-жыл

июль  айы                                                                                         Файзуллаев.Ш.

туруктуу комиссия

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында жаштар саясаты боюнча, спорт жана миграция иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы жѳнүндѳ.

 

2017-жыл                                                                                       Хакимова М,

июль айы.                                                                                  туруктуу комиссия.

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында укук коргоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча милициянын аймактык тескѳѳчүлѳрү тарабынан аткарылып жаткан иштери жѳнүндѳ отчету.

 

2017-жыл                                                            Милициянын аймактык тескѳѳчүлѳрү

июль  айы                                                                                         туруктуу комиссия

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы социалдык-маданий обѳектилердин, элге билим берүү, саламаттыкты сактоо мекемелерин жана калкты кышка даярдоонун абалы жѳнүндѳ.

2017-жыл                                                                                                     Давидов И

сентябрь айы                                                                                            туркутуу комиссия

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы юридикалык жана физикалык жактардан салыктарды жана МФ жерлерине таандык ижарага берилген жерлердин ижара акыларын жыйноонун абалы жѳнүндѳ.

2017-жыл                                                                                                 Базарбаев Р

сентябрь айы                                                                                     туркутуу комиссия

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы “Бирлик” үрѳнчүлүк чарбасы тарабынан дыйкандарыбызга сапаттуу жогору түшүм берүүчү  үрѳндѳр менен камсыз кылууда алып барып жаткан иштери жѳнүндѳ

2017-жыл                                                                                                 Тажибаев Х

сентябрь айы                                                                                          туруктуу комиссия.

 1. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн социалдык тѳлѳмдѳргѳ болгон (электр энергиясынан, соц.фондко, жергиликтуу салыкка, ичимдик сууга) карыздарын ѳз убагында тѳлѳп берүү боюнча аткарылган иштери жѳнүндѳ.

2017-жыл                                                                                               Базарбаев Р

сентябрь айы.                                                                                        туруктуу комиссия.

 1. С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн 2017-жылда социалдык-экономикалык ѳнүгүүсүн камсыз кылуу багытында жана айыл Ѳкмѳтү тараббынан 2017-жылга белгиленген айылдарды стратегиялык ѳнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы боюнча отчет.

2017-жыл                                                                                                  Файзуллаев.Ш.

декабрь айы.                                                                                         туруктуу комиссия.

 1. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнѳ жогорку органдардан, ишкана-мекемелерден келген токтом, буйрук, каттарды жана айыл тургундарынын арыздарын аткарылышы жѳнүндѳ маалымат.

2017-жыл                                                                                               Ташполотов И

декабрь айы.                                                                                         туруктуу комиссия.

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы аксакалдар сотунун жана аялдар Кенеши тарабынан аткарылган иштерди, маала комитеттери жана маала активдери менен карап чыгуу жѳнүндѳ.

2017-жыл                                                        Давидов И, З. Гуломидинов, Эргашова М

декабрь айы                                                                                  туркутуу комиссия

 1. С. Юсупова айылдык округдук Кеңешинин аймагындагы калкты таза ичимдик суу менен камсыз кылууда “Зилол суу”, “Бирлик” жана “Торт Таш” ИСКАКБ леры тарабынан аткарылган иштер жѳнүндѳ отчет.

2017-жыл                                                                  ИСКАКБлеринин башчылары

июль  айы                                                                                         туруктуу комиссия

 1. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн аймагындагы юридикалык жана физикалык тараптардан алынуучу жергиликтүү салыктардын, тѳлѳмдѳрдүн тарифтик стафкасын жана аларга коэффициент белгилѳѳ жѳнүндѳ.

2017-жыл                                                                        Базарбаев Р

декабрь айы                                                                                  туркутуу комиссия

С. Юсупова айылдык

Кеңешинин жооптуу катчысынын

милдетин аткаруучу:                                                                                  И. Ташполотов

 

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-3                                                26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

 

С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн 2017-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-экономикалык ѳнүгүүсүн камсыз кылуу жана стратегиялык ѳнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы жѳнүндѳ.

С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн 2017-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-экономикалык ѳнүгүүсүн камсыз кылуу жана стратегиялык ѳнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы жѳнүндѳ айыл ѳкмѳтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин маалыматын угуп, талкуулап, сѳзгѳ чыккан депутаттардын пикирлерин, суроо талаптарын эске алуу менен                С. Юсупова айылдык Кенеши токтом кылат

Т О К Т О М :

 1. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн 2017-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-экономикалык ѳнүгүүсүн камсыз кылуу жана стратегиялык ѳнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы жѳнүндѳ айыл ѳкмѳтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин маалыматы эске алынсын.
 2. Айылдык Кеңештин аймагында социалдык-экономикалык ѳнүгүүнү камсыз кылууда кабыл алынган иш-чаралардын аткарылышын сапаттык денгээлин жогорулатуу, айыл Ѳкмѳтүнүн башкаруучулугун ѳнүктүрүү, элдик демилгелерди колдоп кубаттап, айыл Ѳкмѳтүнүн апаратында иштеген кезматкерлерди жоопкерчилигин күчѳтүп, алардын илимий-практикалык жѳндѳмүнѳн натыйжалуу пайдаланып, ички жана тышкы резервтерден толук пайдалануу менен айыл Ѳкмѳтүнүн бюджетинин киреше бѳлүмүнү толуктап, чыгаша бѳлүмүндѳ кѳрсѳтүлгѳн чыгымдардан максаттуу пайдаланып, керексиз чыгымдарды кыскартууну камсыз кылуу айыл Ѳкмѳтүнѳ милдеттендирилсин.
 3. Республикабызда жакырчылыкты кыскартуу багытында кабыл алынган программаларды жана 2017-2020-жылдарда айыл Ѳкмѳтүнүн социалдык-экономикалык жактан ѳнүгүүсү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди жандандыруу, жакыр, колунда жок үй-бүлѳлѳргѳ даректүү жардам берип, аларды экономикалык маданий, рухий жактан ѳсүп-ѳнүүгүсүнѳ кѳмѳк кѳрсѳтүү айыл Ѳкмѳтүнѳ жана анын аймагында жайгашкан ишкана-мекемелердин жетекчилерине тапшырылсын.
 4. Учурдагы базар экономикасынын шартында агрардык сектордо иштеп жаткан дыйкан-фермер чарбаларына жакындан практикалык жардам берип, кредит менен иштѳѳ ыкмаларын үйрѳтүп, инвестицияларды тартуу менен кайра иштетүүчү кичи цехтердин ишин жандандырып, жаңыларын куруу менен жаңы жумуш орундарын түзүү, ѳз ара жардамдашуу топторун, жамааттык уюмдардын аткарып жаткан иштерин колдоп, аларды моралдык жактан колдоп кубаттоо айыл Ѳкмѳтүнѳ тапшырылсын.
 5. 2017-жылда социалдык-экономикалык, маданий багыттарда аткаруу үчүн белгиленген иш-чаралардын ѳз убагында так аткарылышын камсыз кылууда, айылдырды кѳрктѳндүрүү, жашылдандыруу жана башка иш-чараларды жүзѳгѳ ашырууда айыл Ѳкмѳтүнүн аймагында жашаган элди мобилизациялоону мындан ары дагы жогорку денгээлге кѳтѳрүү айыл Ѳкмѳтүнѳ тапшырылсын.
 6. Айыл ѳкмѳтүнүн 2017-жылдын бюджетинде бекитилген иш чараларды жылдын аягына чейин толугу менен аткарууну камсыз кылуу айыл ѳкмѳтүнѳ милдеттендирилсин.
 7. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык Кеңешинин туруктуу комиссиясына жүктѳлсүн.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                    Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-4                                                26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын Токтогул кѳчѳсүнүн тургуну Хашимова Нурхон Хакимжановнанын арызын кароо жѳнүндѳ

Араван айылынын Токтогул кѳчѳсүнүн тургуну Хашимова Нурхон Хакимжановнанын Араван айылынын Б. Айдаров кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 610,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин ичинен 60,0 м2 жер тилкесинин максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрѳнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып  С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 

 1. Айыл ѳкмѳтүнүн Араван айылынын Токтогул кѳчѳсүнүн тургуну Хашимова Нурхон Хакимжановнанын Араван айылынын Б. Айдаров кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 610,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин ичинен 60,0 м2 жер тилкесинин максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук берилсин.
 2. Хашимова Нурхон Хакимжановнанын Араван айылынын Б. Айдаров кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 610,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин ичинен 60,0 м2 жер тилкесинин максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүү маселеси С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жѳнгѳ салуу боюнча түзүлгѳн комиссиянын кароосунда каралып, айыл ѳкмѳтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын ѳзгѳртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл ѳкмѳтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу кѳмиссиясына жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                              Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-5                                                26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын Токтогул кѳчѳсүнүн тургуну Хожамбердиев Базарбайдын арызын кароо жѳнүндѳ

Араван айылынын Токтогул кѳчѳсүнүн тургуну Хожамбердиев Базарбайдын Араван айылынын Х. Абдуллаев кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 789,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрѳнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып                    С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Айыл ѳкмѳтүнүн Араван айылынын Токтогул кѳчѳсүнүн тургуну Хожамбердиев Базарбайдын Араван айылынын Х. Абдуллаев кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 789,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук берилсин.
 1. Хожамбердиев Базарбайдын Араван айылынын Х. Абдуллаев кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 789,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүү маселеси С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жѳнгѳ салуу боюнча түзүлгѳн комиссиянын кароосунда каралып, айыл ѳкмѳтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын ѳзгѳртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл ѳкмѳтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу кѳмиссиясына жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                              Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-6                                                26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын М. Зокиров кѳчѳсүнүн тургуну Сабиров Шавкатбек Канахатовичтин арызын кароо жѳнүндѳ

Араван айылынын М. Зокиров кѳчѳсүнүн тургуну Сабиров Шавкатбек Канахатовичтин Араван айылынын Жомий кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 2828,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын коомдук тамактануучу чайкана багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрѳнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Айыл ѳкмѳтүнүн Араван айылынын М. Зокиров кѳчѳсүнүн тургуну Сабиров Шавкатбек Канахатовичтин Араван айылынын Жомий кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 2828,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын коомдук тамактануучу чайкана багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук берилсин.
 1. Сабиров Шавкатбек Канахатовичтин Араван айылынын Жомий кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 2828,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын коомдук тамактануучу чайхана багытына ѳзгѳртүү маселеси С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жѳнгѳ салуу боюнча түзүлгѳн комиссиянын кароосунда каралып, айыл ѳкмѳтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын ѳзгѳртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл ѳкмѳтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу кѳмиссиясына жүктѳлсүн.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                              Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-7                                                26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

Октябрь айылынын тургуну Таджибаев Ахмаджон Мамасадиковичтин арызын кароо жѳнүндѳ

Октябрь айылынын тургуну Таджибаев Ахмаджон Мамасадиковичтин Араван айылынын Кызыл-Дѳбѳ кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 500,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын коомдук мончо багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрѳнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып                         С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Айыл ѳкмѳтүнүн Октябрь айылынын тургуну Таджибаев Ахмаджон Мамасадиковичтин Араван айылынын Кызыл-Дѳбѳ кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 500,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын коомдук мончо багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук берилсин.
 1. Таджибаев Ахмаджон Мамасадиковичтин Араван айылынын Кызыл-Дѳбѳ кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 500,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын коомдук мончо багытына ѳзгѳртүү маселеси С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жѳнгѳ салуу боюнча түзүлгѳн комиссиянын кароосунда каралып, айыл ѳкмѳтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын ѳзгѳртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл ѳкмѳтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу кѳмиссиясына жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                              Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-8                                                26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын Тошматов кѳчѳсүнүн тургуну Курбанов Азизилло Тохтасиновичтин арызын кароо жѳнүндѳ

Араван айылынын Тошматов кѳчѳсүнүн тургуну Курбанов Азизилло Тохтасиновичтин Араван айылынын Б. Айдаров кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 600,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрѳнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып  С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 

 1. Араван айылынын Тошматов кѳчѳсүнүн тургуну Курбанов Азизилло Тохтасиновичтин Араван айылынын Б. Айдаров кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 600,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук берилсин.
 1. Курбанов Азизилло Тохтасиновичтин Араван айылынын Б. Айдаров кѳчѳсүндѳгү жеке менчик 600,0 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүү маселеси С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жѳнгѳ салуу боюнча түзүлгѳн комиссиянын кароосунда каралып, айыл ѳкмѳтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын ѳзгѳртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл ѳкмѳтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу кѳмиссиясына жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                              Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-9                                                26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын Ленин кѳчѳсүнүн тургуну Артикхожаев Боходирхан Мирзахпаровичтин арызын кароо жѳнүндѳ

Араван айылынын Ленин кѳчѳсүнүн тургуну Артикхожаев Боходирхан Мирзахпаровичтин ѳзү жашап жаткан жеке менчик 800 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрѳнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып                         С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат

ТОКТОМ

 1. Араван айылынын Ленин кѳчѳсүнүн тургуну Артикхожаев Боходирхан Мирзахпаровичтин ѳзү жашап жаткан жеке менчик 800 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүүгѳ макулдук берилсин.
 1. Артикхожаев Боходирхан Мирзахпаровичтин ѳзү жашап жаткан жеке менчик 800 м2 турак үй багытындагы жер тилкесинин бир бѳлүгүн максаттуу багытын соода дүкѳнү багытына ѳзгѳртүү маселеси С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жѳнгѳ салуу боюнча түзүлгѳн комиссиянын кароосунда каралып, айыл ѳкмѳтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын ѳзгѳртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл ѳкмѳтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу кѳмиссиясына жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                              Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-10                                              26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

Октябрь айылынын тургуну Алибеков Макамбай Токтосуновичтин арызын кароо жѳнүндѳ.

Октябрь айылынын тургуну Алибеков Макамбай Токтосуновичтин Октябрь айылындагы Манас орто мектебинин түштүк тарабындагы бош турган 21,0 м2 жер тилкесин туз сатып алуу жолу менен жеке менчикке сатып алууга макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. Октябрь айылындагы Манас орто мектебинин түштүк тарабындагы бош турган 21,0 м2 жер тилкеси айыл ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчиги катары катталсын.
 2. Октябрь айылынын тургуну Алибеков Макамбай Токтосуновичке Октябрь айылындагы Манас орто мектебинин түштүк тарабындагы бош турган 21,0 м2 жер тилке айыл ѳкмѳтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда түздѳн-түз сатуу жолу менен жеке менчикке сатууга макулдук берилсин.
 1. Аталган жерди жеке менчикке сатуу маселеси С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жѳнгѳ салуу боюнча түзүлгѳн комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу кѳмиссиясына жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                    Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-11                                              26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван айылынын М. Султанов кѳчѳсүнүн тургундарынын Араван районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы-акимге жазган арызын кароо жѳнүндѳ

Араван айылынын М. Султанов кѳчѳсүнүн тургундары Араван айылынын                          М. Султанов кѳчѳсүндѳгү борбордук стадиондо жайгашкан жеке менчик кичи футбол аянтында ар күнү кечки саат 1900дѳн 0200гѳ чейин жаштар футбол ойношуп, тургундардын тынтыгын бузгандыгын, кээ бир учурларда пикир келишпестиктерден улам жаштар арасында тартипсиздикдер болуп жаткандыгын белгилешип, стадиондогу абалды турукташтырып берүү жана түнкүсү болуп жаткан футбол оюндарына чектѳѳ киритүү, ошондой эле коомдук тартипти сактоону суранышып Араван районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Г. Айтибаевге жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жѳнүндѳ” Мыйзамынын 31-беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ

 1. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн аймагында коомдук тартипти сактоо максатында аймактагы бардык кичи футбол аянттарында футбол ойноо убактысы боюнча тѳмѳнкүчѳ чектѳѳ киритилсин.
 • Жаз, Жай, Күз мезгилдеринда – күндүзү саат 1000 баштап, түнкү саат 2300гѳ чейин;
 • Кыш мезгилинде – күндүзү саат 1000 баштап, түнкү саат 2200гѳ чейин;
 1. Милициянынын аймактык тескѳѳчүлѳрүнѳн киритилген чектѳѳ боюнча иш жүргүзүп, мыйзам бузуу фактылары аныкталган учурларда тийиштүү иш чараларды жүргүзүү суралсын.
 2. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жана жер-жерлерде түшүндүрүү штерин жүргүзүү С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнѳ (Ш. Файзуллаев) жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                              Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-12                                              26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн жана инвестициялык-курулуштук ниеттерди ишке ашыруунун тартибин жѳнгѳ салуу боюнча комиссиянын курамын бекитүү жѳнүндѳ

С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторун пайдалануу процессин жакшыртуу жана юридикалык жактарга, жеке адамдарга жер участокторуна укук берүүнүн так жол жоболорун аткарылышын, курулуштарга уруксат берүүнүн тартибин бекитүү боюнча ишти улантуу максатында, Кыргыз Республикасынын “Жер Кодекси”нин жана башка укуктук ченемдик актыларынын так аткарылышын камсыз кылуу максатында, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы №571-токтомунун жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык  Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн жана инвестициялык-курулуштук ниеттерди ишке ашыруунун тартибин жѳнгѳ салуу боюнча комиссиянын курамы тѳмѳнкүдѳй бекитилсин:
 1. Файзуллаев Ш –           С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн башчысы,

комиссиянын тѳрагасы;

 1. Жуманов Ф –           Араван райондук кадастр жана кыймылсыз мүлккѳ

укуктарды каттоо департаментинен башчысынын орун басары, комиссиянын тѳрагасынын орун басары;

 1. Ахматалиев Б –          Араван райондук архитектура жана курулуш

башкармасынын башчысы,

комиссиянын тѳрагасынын орун басары;

 1. Ташполотов И –          С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн

жооптуу катчысынын милдетин аткаруучу,

комиссиянын катчысы;

 1. Мамитов Ж – С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчѳсү;

 1. Зайдинов Т _ С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчѳсү;

 1. Тилавалдиева М –           С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчѳсү;

 1. Нурдинов И –           С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчѳсү;

 1. Мамаджанов А –          С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн жер, турак-жай жана

муниципалдык менчик маселелери боюнча адиси,

комиссиянын мүчѳсү.

 

 1. Аталган комиссия айыл Ѳкмѳтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторун ижарага же менчикке берүүдѳ тооруктарды жана түз сатууларды уюштуруу, ѳткѳрүүдѳ Кыргыз Республикасынын “Жер Кодекси” жана башка укуктук ченемдик актыларынын так аткарылышын камсыз кылууга милдеттендирилсин.
 2. Айыл Ѳкмѳтүнүн аймагындагы калктуу конуштардагы жер участокторун ижарага же менчикке берүү жана түз сатуулар комиссия тарабынан уюштурулуп, анын иш кагаздарын жүргүзүү комиссиянын катчысы И.Ташполотовго тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                              Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                      № 2-13                                                  26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык Кеңешинин 2017-жылдын 4-февралындагы айыл ѳкмѳтүнүн октябрь айылындагы  жерлерди жеке менчик турак жай куруу үчүн трансформациялоого макулдук берүү жѳнүндѳгү 27-сессиясынын 18- токтомуна  ѳзгѳртүүлѳр жана толуктоолор киритүү жѳнүндѳ

С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Октябрь айылындагы жайыт, кѳп жылдык ѳсүмдүктѳр жана мамлекеттик кайра бѳлүштүрүү фондусунун кайрак жеринде жайгашкан жалпы аянты 55,2 га жер аянтын, анын ичинен 18,7 га бак жана кайрак айдоо, 36,5га жайыт жерлерге таандык  тѳмѳндѳгү №407-контурундагы 9,8 га, №754-контурундагы 7,7 га, №674-контурундагы 0,8 га, №675-контурундагы 6,0 га, №775-контурундагы 5,0 га,  №713-контурундагы 6,0 га, №729-контурундагы 3,7 га №728-контурундагы 1,4 га, №894-контурундагы 1,7га, №925-контурундагы 3,0 га, №833-контурундагы 10,0га жерлерди айыл тургундарына жеке менчик турак үй куруу үчүн берүүгѳ трансформация кылуу маселесин  карап, топтолгон юридикалык документтери үйрѳнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2014-жылдын 19-мартындагы “Жер участокторун которуунун (трансформациялоо) тартиби жѳнүндѳ жобону бекитүү тууралуу” №169-токтомун жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Октябрь айылындагы жайыт, кѳп жылдык ѳсүмдүктѳр жана мамлекеттик кайра бѳлүштүрүү фондусунун кайрак жеринде жайгашкан жалпы аянты 55,2 га жер аянтын, анын ичинен 18,7 га бак жана кайрак айдоо, 36,5га жайыт жерлерге таандык  тѳмѳндѳгү №407-контурундагы 9,8 га, №754-контурундагы 7,7 га, №674-контурундагы 0,8 га, №675-контурундагы 6,0 га, №775-контурундагы 5,0 га,  №713-контурундагы 6,0 га, №729-контурундагы 3,7 га №728-контурундагы 1,4 га, №894-контурундагы 1,7га, №925-контурундагы 3,0 га, №833-контурундагы 10,0га жерлерди айыл тургундарына жеке менчик турак үй куруу үчүн трансформациялоого жогорку  мамлекеттик мекемелерден  суралсын.
 2. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнѳ Октябрь айылындагы жайыт, кѳп жылдык ѳсүмдүктѳр жана мамлекеттик кайра бѳлүштүрүү фондусунун кайрак жеринде жайгашкан жалпы аянты 55,2  га жер аянтын жеке менчик турак үй куруу үчүн трансформациялоого зарыл болгон документтерди даярдап, тийиштүү жогору турган мамлекеттик мекемелерге  тапшыруу жүктѳлсүн.
 3. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык Кеңештин жер, турак жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнѳ тапшырылсын.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                    Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-14                                              26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Араван айылынын Х. Сидиков кѳчѳсүнүн тургуну Асадуллаев Саидмухтархан Валихановичтин Араван жеке менчик 0,05 га талаа шыйпанын жер аянтын курулуштук багытын ѳзгѳртүп турак үй курууга макулдук сурап жазган арызын кароо жѳнүндѳ

С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Араван айылынын Х. Сидиков кѳчѳсүнүн тургуну Асадуллаев Саидмухтархан Валихановичтин Араван жеке менчик 0,05 га талаа шыйпанын жер аянтын курулуштук багытын ѳзгѳртүп турак үй курууга макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Араван айылынын Х. Сидиков кѳчѳсүнүн тургуну Асадуллаев Саидмухтархан Валихановичке Араван жеке менчик 0,05 га талаа шыйпанын жер аянтын айыл ѳкмѳтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда курулуштук багытын ѳзгѳртүп, турак үй курууга макулдук берилсин.
 1.  Аталган жерди курулуштук багытын ѳзгѳртүү маселеси С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жѳнгѳ салуу боюнча түзүлгѳн комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу кѳмиссиясына жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                    Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-15                                              26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айылдык  Ѳкмѳтүнүн аймагындагы мамлекеттик фонд жерлеринин аукциондун негизинде ижарага берүү  боюнча комиссиянын курамын бекитүү жѳнүндѳ

С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн аймагындагы мамлекеттик фонд жерлерини аукциондун негизинде ижарага берүү жана ижара тартибин аныктап, айыл чарба багытындагы жерлерди ижарага берүүдѳ КРнын укуктук ченемдик актыларында белгиленген тарипте иш жүргүзүүнү камсыз кылуу максатында депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен             С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат;

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн мамлекеттик фонд жерлеринин аукциондун    негизинде ижарга берүү  боюнча комиссияны курамы тѳмѳнкүдѳй бекитилсин.

 

 1. Шаиев У                   –    С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын тѳрагасы;

 1. Файзуллаев Ш –        С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн башчысы,

комиссиянын тѳрагасынын орун басары;

 1. Довидов И       –    С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын орун басары,

комиссиянын тѳрагасынын орун басары;

 1. Мамаджанов А –        С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн жер, турак-жай жана

муниципалдык менчик маселелери боюнча адиси,

комиссиянын мүчѳсү.

 1. Козиев М –     С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчѳсү;

 1. Акбаров Б _ С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчѳсү;

 1. Нурдинов С –       С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Кеңешинин депутаты,

комиссиянын мүчѳсү;

 1. Абдураимов А –       Нооруз айылынын айыл башчысы, комиссиянын мүчѳсү;
 2. Ахматохунов Т –    Бирлик айылынын айыл башчысы, комиссиянын мүчѳсү;
 3. Суюнбаев М – Октябрь айылынын айыл башчысы, комиссиянын мүчѳсү;
 4. Юлдашов М           – Пахта-Арал айылынын айыл башчысы, комиссиянын мүчѳсү;
 1. Аталган комиссия айыл ѳкмѳтүнүн жер балансында турган мамлекеттик фонд жерлерин ижарага берүүдѳ КРнын Ѳкмѳтүнүн укуктук ченемдик актыларын негизинде иш жүргүзүүгѳ милдеттендирилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айыл ѳкмѳтүнүн Кеңешинин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                    Б. Маннанов

*****************************************************************************************

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №2-16                                              26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн жайыт жерлеринен пайдалануучулар комитетинин                    2017-жылдагы киреше жана чыгашалар сметасын бекитүү жѳнүндѳ

С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн жайыт жерлеринен  пайдалануучулар комитетинин тѳрагасы      Ж. Мамитовдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап,  “Жайыттар жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесин жетекчиликке алып жана депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык кеңеши

 ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы жайыт комитетинин 2017-жылга карата киреше жана чыгашалар сметасы бекитилсин. (смета тиркелет)
 2. С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн жайыттан пайдалануучулар комитетине жайыт участоктору үчүн жер салыгын жыйноо жана келип түшкѳн каражаттарды жергиликтүү бюджетке багыттоо милдети жүктѳлсүн.
 3. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн башчысы               Ш. Файзуллаевге жүктѳлсүн.

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                    Б. Маннанов

С. Юсупова айылдык Кеңешинин                 5-чакырык 2-сессиясынын                       №2-16-токтому менен бекитилген

 

Ош  облусунун  Араван   районундагы  С.Юсупова  айыл ѳкмѳтүнүн ЖПБнин 2017-жылга карата  киреше  жана  чыгашаларынын

СМЕТАСЫ

 

 

 

Малдын түрү

 

 

Саны

          Жайыт

пайдалануу   үчүн  1 малдын  баасына

чегирилген  тѳлѳм

(сом)

     Жайыт

пайдалануу  үчүн

чогултуудан

кутулуучу  сумма

(сом)

Ири мүздүү мал 1350 180 243000
Майда жандык 5222 36 188000
Жылкы 50 180 9000
Кыйыр  тѳлѳмдѳодѳн түшкѳн киреше 8 5000 40000
Кутулуучу   кирешенин  жыйынтыгы 480000

Эскертүү: кыйыр салыктарды эске алынбай түзүлгѳн  киреше  бюджети

 

Кѳрсѳткүчтѳрдүн

аталышы

 

статья

Бардыгы

2017-жыл

үчүн

Кварталдар  боюнча  бѳлүштүрүлүшү
1 2 3 4
Айлык акы 21111100 179200 43500 45450 45450 44800
Ишканадан

камсыздандыруу

үчүн тѳлѳмдѳрдүн

17,25%

121201000 30912 7504 7840 7840 7728
Административдик

чыгымдары

22111200 22200 5550 5550 5550 5550
Транспорттук

чыгымдар

22155900 35000 8750 8750 8750 8750
Жайыттын

инфраструктурасын

жакшыртууга

22156900 128882 60000 68882
Сатуудан түшкѳн

салык

13981 2378 2503 4578 4522
Жайыт жери үчүн

салык

69825 13965 15860 25000 15000
Бардык чыгымдар 480000 81647 85953 157168 155232

Эскертүү:  кыйыр   салыктарды эске алынбай түзүлгѳн киреше бюджети

 

Жайыттын жалпы аянты 1 га үчүн жайыт жер

салыгы

   Тѳлѳмдүн жалпы

суммасы

5498 12,70 69825

 

 

С.Юсупова  айылдык округунун  участкасынан чыккан

жандыктарга коюлгон

БААЛАР

Малдын  түрү бирдик жанга тѳлѳм  

Коэф-т

Пайдалануу мѳѳнѳтү (күн) Жалпы

жандыктын  башы

шарттуу

малдын

башы

 

Жалпысы

1 Чон бодо:мал, жылкы, эшек 180 1 150 1260 1260 226800
2 Жаш бодо: 1жашка чейинки торпок 126 0,7 150 128 90 16200
3 Кой,эчки 36 0,2 150 5222 1044 188000
4 жылкы 180 1 150 50 50 9000
жалпысы 7771 2667 480000

 

 

Чоп-чабык жана ресурсстуу жерге коюлган

БААЛАР

№п Жердин түрү Бирдик ѳлчѳмү Бир гектарга тѳлѳм Жалпы жер аянты Жалпы тѳлѳм
1 Чоп-чабык тоют ондүрүү
2 Жайыт башка максатта пайдалануудан 5000 8 40000
3 Отун даярдоодон
жалпысы

Ош областынын Араван районундагы С.Юсупова айылдик округунун

Жайыт комитетинин 2017 жылга карата шаттык

СМЕТАСЫ

№п/п Ээлеген кызматы Фамилиясы,

аты

Адам саны Айлык акысы

сом

 

(ай)

Суммасы

сом

1 ЖПБ тѳрагасы Мамитов Жумабай 1 9000 12 108000
2 бухгалтер Азимталипова

Гульчахра

1 5500 12 66000
4 Жаратылыш корукчусу Ахматов Шоимардон 650 8 5200
жалпысы 15150 179200

Мамлекеттык тѳлѳмдѳр

№ п-п кармоо Жпб эсебинен Жумушчунун

эсебинен

баары
1 Жер салыгы 69825 69825
2 СФ тѳлѳмдѳрү 30912 30912
3 Подоход салыгы
4 Сатуудан салык 13981 13981
жалпысы 114718 114718

Транспорттук чыгымдар

№ п/п Чыгым Олчоо бирдиги сааны баасы бардыгы
1 күйүүчү май литр 658 38 25000
2 май литр
3 майда ондоолор ай 2 5000 10000
жалпы 35000

Жайыт жерлердин  инфраструктурасын оѳдоого чыгымдар сметасы

 

№п/п чыгым Ѳлчѳѳ бирдиги сааны Басы

сом

Бардыгы

сом

1 1. Октябрь участкасына  дамба куруу.Жайыт жолдорун ондоо.кѳпүрѳ куруу. даана 1 128882 128882
жалпы 128882

Административдик чыгымдар

№ п/п чыгым Ѳлчѳѳ

бирдиги

сааны Басы

сом

Бардыгы

сом

1 Кеңсе буюмдары ай 12 300 3600
2 Командировка чыгым ай 9 600 5400
3 Башка чыгымдар (электр эн, телефон) ай 12 300 3600
4 Мүчѳлүк взнос ассосация %  2 9600
жалпы 22000

 

Жайыт комитетинин торагасы                                   Ж..Мамитов:

 

Бухгалтер  ЖПБ:                                                           Г.Азимталипова

 

*****************************************************************************************

                                                         

С.Юсупова айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын  2-сессиясы

 

Т О К Т О М

 

Араван айылы                                                           №2-17                                              26.08.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

 

С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн Жайыт пайдалануучулар комитетинин                    2017-жылдын экинчи жарым жылдыгына кирешелер жана чыгалашалар сметасын бекитүү жѳнүндѳ

 

С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн жайыт пайдалануучулар комитетинин тѳрагасы                 Ж. Мамитовдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап,  “Жайыттар жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесин жетекчиликке алып жана депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагындагы Жайыт комитетин 2017-жылдын экинчи жарым жылдыгына киреше жана чыгашалар сметасы бекитилсин. (смета тиркелет)
 2. С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн жайыт пайдалануучулар комитетине жайыт участоктору үчүн жер салыгын жыйноо жана келип түшкѳн каражаттарды жергиликтүү бюджетке багыттоо милдети жүктѳлсүн.
 3. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн башчысы               Ш. Файзуллаевге жүктѳлсүн.

 

 

 

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                    Б. Маннанов

 

 

 

 

С. Юсупова айылдык Кеңешинин                 5-чакырык 2-сессиясынын                       №2-17-токтому менен бекитилген

 

Ош  облусунун  Араван   районундагы  С.Юсупова  айыл ѳкмѳтүнүн ЖПБнин 2017-жылдын экинчи жарым жылдыгына  киреше  жана  чыгашаларынын

СМЕТАСЫ

 

 

 

Малдын түрү

 

 

Саны

          Жайыттан

пайдалануу   учун  1 малдын  баасына

чегирилген  тѳлѳм

(сом)

     Жайыттан

пайдалануу  үчүн

чогултуудан

кутулуучу  сумма

(сом)

Ири мүйүздүү мал 1350 94 126900
Майда жандык 5222 17-50 91400
Жылкы 50 94 4700
Кыйыр  тѳлѳмдѳрдѳн түшкѳн киреше 8 5000 40000
Кутулуучу  кирешенин  жыйынтыгы 263000

Эскертүү: кыйыр салыктарды эске алынбай түзүлгѳн  киреше  бюджети

 

Кѳрсѳткүчтѳрдүнн

аталышы

 

статья

Бардыгы

 

Кварталдар  боюнча  бѳлүштүрүлүшү
1 2 3 4
Айлык акы 21111100 90900 45450 45450
Ишканадан

камсыздандыруу

үчүн тѳлѳмдѳрдүн

17,25%

121201000 15680 7840 7840
Административдик

чыгымдары

22111200 11000 5500 5500
Транспорттук

чыгымдар

22155900 17000 8500 8500
Жайыттын

инфраструктурасын

жакшыртууга

22156900 85098 47780 37318
Сатуудан түшкѳн

салык

7660 3786 3874
Жайыт жери үчүн

салык

35662 11144 24518
Бардык чыгымдар 263000 130000 133000

Эскертүү:  кыйыр   салыктарды эске алынбай түзүлгѳн киреше бюджети

 

Жайыттын жалпы аянты 1 га үчүн жайыт жер

салыгы

   Тѳлѳмдүн жалпы

суммасы

2700 12,70 х 1,3 44577

 

 

 

 

С.Юсупова  айылдык округунун  участкасынан чыккан 

                                               жандыктарга коюлгон

                                                            БААЛАР

№п-п Малдын  түрү Бирдик жанга тѳлѳм  

Коэф-т

Пайдалануу мѳнѳтү

(күн)

Жалпы

жандыктын башы

Шарттуу

малдын

башы

 

Жалпысы

1 Чоң бодо: мал, жылкы, эшек 180 1 150 1260 1260 118440
2 Жаш бодо: 1жашка чейинки торпок 126 0,7 150 128 90 8460
3 Кой,эчки 36 0,2 150 5222 1044 91400
4 жылкы 180 1 150 50 50 9000
  жалпысы       7771 2667 263000

 

                     

                                     Чоп-чабык жана ресурстуу жерге коюлган

                                                          БААЛАР

№п-п Жердин түрү Бирдик олчомү Бир гектарга тѳлѳм Жалпы жер аянты Жалпы тѳлѳм
1 Чоп-чабык тоют ондүрүү        
2 Жайыттан башка максатта пайдалануудан   5000 8 40000
3 Отун даярдоодон        
  жалпысы        

Ош областынын Араван районундагы С.Юсупова айылдик округунун

Жайыт комитетинин 2017 жылдын эккинчи жарым  жылдыгына карата шаттык

СМЕТАСЫ

№п/п Ээлеген кызматы Фамилиясы,

Аты

Адам саны Айлык акысы

сом

 

(ай)

Суммасы

сом

1 ЖПБ тѳрагасы Мамитов Жумабай 1 9000 6 54000
2 бухгалтер Азимталипова

Гульчахра

1 5500 6 33000
4 Жаратылыш корукчусу Ахматов Шоимардон 650 6 3900
жалпысы 15150 90900

Мамлекеттик тѳлѳмдѳр

№ п/п кармоо ЖПБ эсебинен Жумушчунун

эсебинен

баары
1 Жер салыгы 35662 35662
2 СФ тѳлѳмдѳрү 15680 15680
3 Подоход салыгы
4 Сатуудан салык 7660 7660
жалпысы 59002 59002

Транспорттук чыгымдар

№ п/п Чыгым Ѳлчѳѳ

бирдиги

сааны баасы бардыгы
1 күйүүчү май литр 289 38 11000
2 май литр
3 майда ондоолор ай 1 6000 6000
жалпы 17000

Жайыт жерлердин  инфраструктурасын оңдоого чыгымдар сметасы

 

№п-п чыгым ѳлчѳѳ бирдиги сааны Басы

сом

Бардыгы

сом

1 1. Октябрь участкасыа дамба куруу. Жайыт жолдорун ондоо.копүрѳ куруу. даана 1 85098 85098
жалпы 85098

Административдик чыгымдар

№ п-п чыгым ѳлчѳѳ

бирдиги

сааны Басы

сом

Бардыгы

сом

1 Кеңсе буюмдары ай 6 300 1800
2 Командировка чыгымдары ай 6 355 2140
3 Башка чыгымдар (электр эн, телефон) ай 6 300 1800
4  мүчѳлүк взнос ассосация %  2 5260
жалпы 11000

 

 

Жайыт комитетинин торагасы                                   Ж..Мамитов:

Бухгалтер  ЖПБ:                                                           Г.Азимталипова

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.